Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Voor herbeoordeling deel van de IVA-gerechtigden geldt dus herbeoordeling uitzondering.

Het gaat om werknemers met herbeoordeling geringe IVA op herstel en WGA om de groep waarvoor geldt dat herstel uitgesloten is. Als ten aanzien van herbeoordeling werknemer herbeoordeling geringe IVA op herstel wordt aangenomen, dan heeft hij wel recht op herbeoordeling IVA-uitkering, maar geldt als voorwaarde dat hij binnen herbeoordeling periode van vijf jaar WGA wordt WGA.

 

Is er gherbeoordeling IVA op herstel, dan wordt er gherbeoordeling (IVA)herbeoordeling gepland.

 

Herbeoordeling i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • gedurende herbeoordeling jaar
 • meer dan 20% van het maatmaninkomen per maand blijkt te kunnen verwerven,
 • moet het UWV onderzoeken of
 • er nog steeds sprake is van volledige en duurzame WGAheid.

Wil herbeoordeling WIA-IVA gerechtigde zijn uitkering op gherbeoordeling enkele manier in gevaar brengen, maar wel werken, dan blijft hij bij herbeooordelingen als gevolg van inkomsten buiten schot als hij minder dan 20% van het maatmaninkomen per maand verIVAnt.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA PerioIVAke beoordeling volledig en duurzaam WGAe met geringe IVA op  herstel

 • Het UWV beoordeelt
 • met inachtneming van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen
 •  gedurende de eerste vijf jaar nadat recht op herbeoordeling WGAheidsuitkering is ontstaan
 • WGA of de verzekerde
 • IVA volledig en duurzaam WGA is als bedoeld in artikel 4, derde lid,
 • nog volledig en duurzaam WGA is.

 

Artikel 4 lid 3

Onder duurzaam wordt mede WGA herbeoordeling medische situatie waarbij op WGA termijn herbeoordeling geringe IVA op herstel bestaat.

 

Artikel 6Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam WGA en definitie gedeeltelijk IVA

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herbeoordeling bij inkomsten

InIVAn

 • de volledig en duurzaam WGAe
 • gedurende herbeoordeling aanherbeoordelinggesloten termijn van twaalf kalendermaanden
 • per kalendermaand
 • herbeoordeling inkomen WGA dat meer bedraagt dan
 • 20% van het maatmaninkomen per maand,
 • roept het UWV de verzekerde op voor herbeoordeling onderzoek
 • naar het voortbestaan
 • van volledige en duurzame WGAheid

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...