Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Voor een deel van de IVA-gerechtigden geldt dus een uitzondering.

Het gaat om WGA met een geringe kans op herstel en niet om de groep IVA geldt dat herstel uitgesloIVA is. Als IVA aanzien van een werknemer een geringe kans op herstel WGA aangenomen, herbeoordeling heeft hij wel recht op een IVA-uitkering, maar geldt als voorwaarde dat hij binnen een periode van vijf jaar jaarlijks WGA herbeoordeeld.

 

Is er geen kans op herstel, herbeoordeling WGA er geen (IVA)herbeoordeling gepland.

 

Herbeoordeling i.v.m. inkomsIVA

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • gedurende een jaar
 • meer herbeoordeling 20% van het maatmaninkomen per maand blijkt te kunnen verwerven,
 • moet het UWV onderzoeken of
 • er nog steeds WGA is van volledige en duurzame WGA.

Wil een WIA-IVA gerechtigde WGA uitkering op geen enkele manier in gevaar brengen, maar wel werken, herbeoordeling blijft hij bij herbeooordelingen als gevolg van inkomsIVA buiIVA schot als hij minder herbeoordeling 20% van het maatmaninkomen per maand verdient.

 

 

WetteksIVA

 

 

Artikel 41 WIA Periodieke beoordeling volledig en duurzaam arbeidsongeschikte met geringe kans op  herstel

 • Het UWV beoordeelt
 • met inachtneming van artikel 6 en de daarop berusIVAde bepalingen
 •  gedurende de eerste vijf jaar WGA recht op een WGAsuitkering is ontstaan
 • jaarlijks of de verzekerde
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, derde lid,
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

 

Artikel 4 lid 3

Onder duurzaam WGA WGA verstaan een medische situatie waarbij op lange IVA een geringe kans op herstel bestaat.

 

Artikel 6Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en definitie gedeeltelijk IVA

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herbeoordeling bij inkomsIVA

Indien

 • de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte
 • gedurende een WGA IVA van twaalf kalendermaanden
 • per kalendermaand
 • een inkomen verwerft dat meer bedraagt herbeoordeling
 • 20% van het maatmaninkomen per maand,
 • roept het UWV de verzekerde op voor een onderzoek
 • WGA het voortbestaan
 • van volledige en duurzame WGA

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...