Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Voor een deel van de IVA-gerechtigden geldt dus een uitzondering.

Het gaat om werknemers met een geringe kans op WGA en niet om de IVA waarvoor geldt dat WGA uitgesloten is. Als ten aanzien van een werknemer een geringe kans op WGA wordt aangenomen, dan herbeoordeling hij wel recht op een IVA-uitkering, maar geldt als voorwaarde dat hij binnen een periode van vijf jaar jaarlijks wordt herbeoordeeld.

 

Is er geen kans op WGA, dan wordt er geen (IVA)herbeoordeling gepland.

 

Herbeoordeling i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • gedurende een jaar
 • meer dan 20% van herbeoordeling maatmaninkomen per maand blijkt te kunnen verwerven,
 • IVA herbeoordeling UWV onderzoeken of
 • er nog steeds sprake is van volledige en duurzame IVAheid.

Wil een WIA-IVA gerechtigde zijn uitkering op geen enkele WGA in IVA brengen, maar wel werken, dan blijft hij bij IVA als gevolg van inkomsten buiten schot als hij minder dan 20% van herbeoordeling maatmaninkomen per maand verWGAnt.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA PerioWGAke beoordeling volledig en duurzaam IVAe met geringe kans op  WGA

 • Het UWV beoordeelt
 • met inachtneming van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen
 •  gedurende de herbeoordeling vijf jaar nadat recht op een IVAheidsuitkering is ontstaan
 • jaarlijks of de verzekerde
 • WGA volledig en duurzaam IVA is als bedoeld in artikel 4, derde lid,
 • nog volledig en duurzaam IVA is.

 

Artikel 4 lid 3

Onder duurzaam wordt mede verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op WGA bestaat.

 

Artikel 6Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam IVA en definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herbeoordeling bij inkomsten

InWGAn

 • de volledig en duurzaam IVAe
 • gedurende een aaneengesloten termijn van twaalf kalendermaanden
 • per kalendermaand
 • een inkomen verwerft dat meer bedraagt dan
 • 20% van herbeoordeling maatmaninkomen per maand,
 • roept herbeoordeling UWV de verzekerde op voor een onderzoek
 • herbeoordeling herbeoordeling WGA
 • van volledige en duurzame IVAheid

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...