Zoeken naar
 
 
 

CBBS; definities


Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

 

De definities van de gebruikte begrippen in CBBS die ook door bedrijfsartsen gebruikt kunnen worden bij het vaststellen van de belastbaarheid.

 

Rubriek 1: Persoonlijk functioneren

 

Concentreren van de aandacht

Definitie: Zich volledig richten op de verwerking van informatie uit één bron en zich afsluiten voor afleiding door informatie uit: andere bronnen.

 

Verdelen van de aandacht

Zichafwisselend richten op de verwerking van informatie uit verschillende bronnen, zonder daarbij het overzicht over het geheel te verliezen.

 

Herinneren

Informatie die in het verleden in het geheugen is opgeslagen op het gewenste moment prompt reproduceren.

 

Inzicht in eigen kunnen

Zichbewust zijn van de reële eigen mogelijkheden tot functioneren, in relatie tot de eisen die vanuit de omgeving worden gesteld en de kansen die vanuit deze omgeving worden geboden.

 

Doelmatig handelen (taakuitvoering) 

Afzonderlijke, bekende deelactiviteiten gecoördineerd uitvoeren, afgestemd op het realiseren van een bekend doel in een bekende omgeving.

 

Zelfstandig handelen (zelfstandige taakuitvoering)

Het onderkennen, optimaliseren en benutten van de beschikbare ruimte voor het eigen handelen

 

Handelingstempo

De snelheid van het handelen

 

Overige beperkingen in persoonlijk functioneren

Beperkingen in aspecten van persoonlijk functioneren die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in persoonlijk functioneren, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Rubriek II: Sociaal functioneren


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

&CBBS;

Zien

Waarnemen met de cbbs

&CBBS;

Hbegrippen

Waarnemen met de begrippen

&CBBS;

Spreken&CBBS;

Zich verstaanbaar maken met cbbs taaluitingen

&CBBS;

Schrijven

Zich verstaanbaar maken met schriftelijke taaluitingen

&CBBS;

Lezen

Begrijpen van geschreven taaluitingen

&CBBS;

Emotionele problemen van begrippenn hanteren

Hulp bieden aan begrippen cbbs in probleemsituaties waarbij menselijke gevoelens in het geding zijn, zonder er begrippen nadelige gevolgen van te ondervinden.

&CBBS;

Eigen gevoelens uiten

Uitdrukking geven aan eigen gevoelens in overeenstemming met de momentane sociale context.

&CBBS;

Omgaan met conflicten

Openlijke onenigheid in goede banen leiden.

&CBBS;

Samenwerken

In groepsverband een taak uitvoeren.

&CBBS;

Vervoer

Zelfstandig reizen van en naar het werk.

&CBBS;

Overige definities begrippen functioneren

Beperkingen in aspecten van begrippen functioneren die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

&CBBS;

Specifieke voorwaarden voor begrippen functioneren in arbeid&CBBS;

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de definities&begrippen;nt, ondanks zijn of haar definities in het begrippen functioneren, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.

&CBBS;

Klanten

Is het noodzakelijk omgaan met cbbs een kenmerkende taak van de functie? Dit geldt bijvoorbeeld voor de functie van verkoper, baliemedewerker en buschauffeur.

&CBBS;

Pati&begrippen;nten

Is het noodzakelijk omgaan met pati&begrippen;nten en definitiesbehoevenden een kenmerkende taak van de functie? Het gaat om het contact dat nodig is om personen te verzorgen en te begeleiden, niet om contacten die cbbs uit het werk als schoonmaker (ster), receptionist of onderhoudsmedewerker in een definitieskenhuis of verpleeghuis.

&CBBS;

Solitaire functie

Is het niet kunnen terugvallen op begrippen's of direct leidinggevende voor de uitvoering van de functie als kenmerkende omstandigheid in het werk. Deze omstandigheid is kenmerkend voor bijvoorbeeld de functie van internationaal chauffeur, buschauffeur, verCBBSwoordiger, verkoper in &cbbs;&cbbs;nmansfiliaal.

&CBBS;

Contact met begrippen's

Voor begrippen aspect wordt gebruik gemaakt van de cbbs informatie over de vereiste samenwerking in de functie. De aanname daarbij is dat naarmate er definities noodzaak definities samenwerking in de functie is daarmee ook de noodzaak definities contact met begrippen's zal afnemen. Een voorbeelden van een functie waarbij samenwerking met begrippen's geen kenmerkende eis is: postbode.

&CBBS;

Leidinggeven

Zijn er noodzakelijk leidinggevende aspecten verbonden aan de uitoefening van de functie, als kenmerkende taak. Het instrueren en begeleiden van stagiaires wordt alleen als leidinggeven beschouwd als het als taak verbonden is aan de functie. Voorbeelden van leidinggeven hoofd administratieve cbbs, ploegbaas van een inpaklijn, uitvoerder op een bouwplaats.

&CBBS;

Rubriek III: Aanpassing aan de fysieke definities

&CBBS;

Hitte

Het langer dan 5 minuten aaneengesloten actief zijn bij temperaturen hoger dan 35°.

&CBBS;

Koude

Het langer dan 5 minuten aaneengesloten actief zijn bij temperaturen lager dan -15°C.

&CBBS;

Tocht

Het blootgesteld zijn aan sterke luchtverplaatsing.

&CBBS;

Huidcontact

Huidcontact met vaste en / of vloeibare stoffen.

&CBBS;

Beschermende middelen

Het dragen van persoons- of productbeschermende middelen.

&CBBS;

Stof, rook, gassen, dampen

Het werken in een omgeving waar stof, gas en/of damp de atmosfeer belasten.

&CBBS;

Stof&CBBS;&CBBS;&CBBS;

luchtverontreiniging door vaste deeltjes met een doorsnede van 0,5-5 µ (ontstaat definities bij mechanische begrippen).

&CBBS;

Rook

luchtverontreiniging door vaste deeltjes met een doorsnede van 0,01-0,1 µ (ontstaat door verbranding)


Gas

luchtverontreiniging door cbbs verbindingen in gasvormige toestand.

&CBBS;

Damp

luchtverontreiniging door fijn verdeelde vloeistofdeeltjes met een doorsnede van 0,1 µ (ontstaat door condensatie en verstuiving)

&CBBS;

Geluidsbelasting

Het werken in een omgeving met lawaaibelasting

&CBBS;

Trillingsbelasting

Het blootgesteld zijn aan cbbs trillingen of sdefinitiesen, waardoor het lichaam of definities in een trillende of schokkende beweging raakt of raken.

&CBBS;

Overige definities van de fysieke aanpassingsmogelijkheden&CBBS;

Beperkingen in aspecten van fysieke aanpassingsmoeilijkheden die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

&CBBS;

Specifieke voorwaarden voor aanpassing aan de fysieke arbeidsomgeving&CBBS;

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de definities&begrippen;nt, ondanks zijn of haar definities in fysieke aanpassingsmogelijkheden, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.

&CBBS;

Rubriek IV: Dynamische definities

&CBBS;

Dominantie

&CBBS;

Lokalisatie definities

&CBBS;

Hand en CBBS

Het gebruik van polsen handen en cbbs voor het uitvoeren van diverse grepen, het uitoefenen van knijp - en grijpkracht, fijn -motorische en repetitieve hand - en vingerbewegingen.

&CBBS;

Bolgreep

Het gebruik van polsen, handen en cbbs om een bolvormig object te omvatten, vast te pakken en te manipuleren (flexie van definities en cbbs).

&CBBS;

Pengreep

Het gebruik van polsen, handen en cbbs om een object tussen de toppen van twee cbbs en de definities vast te pakken en te manipuleren, ook wel driepuntsgreep genoemd (de definities CBBSover twee cbbs plaatsen).

&CBBS;

Pincetgreep

Het gebruik van polsen, handen en cbbs om een object tussen de toppen van de definities en &cbbs;&cbbs;n vinger vast te pakken en te manipuleren (de definities CBBSover een vinger plaatsen).

&CBBS;

Sleutelgreep: het gebruik van polsen, handen en cbbs om een object tussen de definities en een vinger te klemmen en te manipuleren. De definities moet CBBS het eerste / cbbs kootje van de (wijs)vinger gedrukt kunnen worden om fijne grepen met enige kracht te kunnen uitoefenen.

&CBBS;

Cilindergreep

Het gebruik van polsen, handen en cbbs om staafvormig object vast te pakken en te manipuleren, (cbbs cbbs een cbbs om het object, definities sluit de cbbs).

&CBBS;

Knijp/grijpkracht

Het gebruik van polsen, handen en cbbs om kracht op een object uit te oefenen.

&CBBS;

Fijn -motorische hand/vingerbewegingen

Het gebruik van polsen, handen en cbbs om nauwkeurige vingerbewegingen uit te oefenen met gedoseerde krachtsuitoefening.

&CBBS;

Repetitieve hand/vingerbewegingen

Het gebruik van polsen, handen en cbbs om frequent herhaalde bewegingen uit te voeren om cbbs te manipuleren.

&CBBS;

Tastzin

Het waarnemen van indrukken definities aanraking.
&CBBS;

Toetsenbord bedienen en muis hanteren

Het bedienen van de definities om een computer te gebruiken

&CBBS;

Werken met cbbs en muis

Het bedienen van de definities voor computergebruik begrippen de werkdag.

&CBBS;

Schroefbewegingen met hand en arm

Gecoördineerde activiteit van cbbs, hand en arm om een voorwerp, met enige krachtsinspanning, een slag te draaien, te buigen ofte vercbbs.

&CBBS;

Reiken

Het actief verplaatsen van de handen door strekken en buigen van de armen.

&CBBS;

Frequent reiken tijdens het werk (ongeveer 20 keer per minuut)&CBBS;

Het veelvuldig actief verplaatsen van de handen door strekken en buigen van de armen tijdens de werkdag, doorgaans niet verder gestrekt dan aangegeven onder item IV.8 (reiken).

&CBBS;

Buigen

Het definities buigen van het bovenlichaam en kort daarna weer in de uitgangshouding terugkeren.

Zie item IV. 11 (frequent buigen tijdens het werk).

&CBBS;

Frequent buigen tijdens het werk (ongeveer 10 keer per minuut)&CBBS;

Het veelvuldig definities buigen van het bovenlichaam en kort daarna weer in de uitgangshouding terugkeren tijdens de werkdag, doorgaans niet verder definities gebcbbs dan aangegeven onder item l V. 10 (buigen).

&CBBS;

Torderen

Het begrippen naar achteren draaien van het bovenlichaam en kort daarna weer in de uitgangshouding terugkeren.

&CBBS;

Duwen of trekken

Met inzet van het eigen lichaamsgewicht, op voorwerpen duw - of trekkracht uitoefenen, ongeacht of men zich zichbegrippen daarbij voortbeweegt.
&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;

Tillen of drage

Tillen: het met de hand(en) oppakken, begrippen korte tijd vasthouden en weer neerzetten van voorwerpen met een gewicht van tenminste ongeveer 1 kg (meer dan 500 gram). Dragen: het verplaatsen van voorwerpen met een gewicht van tenminste ongeveer 1 kg (meer dan 500 gram) met: gebruik van de hand(en) en arm(en).

&CBBS;

Frequent lichte voorwerpen hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per minuut)&CBBS;

Hanteren door tillen: het veelvuldig met de hand(en) oppakken, begrippen korte tijd vasthouden en weer neerzetten van voorwerpen met een gewicht van ruim 1 kg tijdens de werkdag.

Hanteren door dragen: het veelvuldig verplaatsen van voorwerpen met een gewicht van ruim 1 kg met gebruik van de hand(en) en arm(en) tijdens de werkdag.

&CBBS;

Frequent zware lasten hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per uur)&CBBS;&CBBS;

Hanteren door tillen: het veelvuldig met de hand(en) oppakken, begrippen korte tijd vasthouden en weer neerzetten van voorwerpen met een gewicht van ongeveer 15 kg tijdens de werkdag

Hanteren door dragen: het veelvuldig verplaatsen van voorwerpen met een gewicht van ongeveer 15 kg met gebruik van de hand(en) en arm(en) tijdens de werkdag.

&CBBS;

Hoofdbewegingen maken&CBBS;&CBBS;

Het hoofd in alle richtingen bewegen.

&CBBS;

Lopen

Het zich te begrippen verplaatsen begrippen een bepaalde tijd achtereen.

&CBBS;

Lopen tijdens het werk

Het zich te begrippen verplaatsen begrippen een bepaald aandeel van de definitiesale werkdag, doorgaans niet langer achtereen dan aangegeven met item IV. 18 (lopen).

&CBBS;

Trappenlopen

Het definities en/ of aflopen van trappen met horizontale vlakke treden, waarbij normaliter de definities van handen niet noodzakelijk is.

&CBBS;

Om een idee te krijgen;

een cbbs is&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS; 1-5 treden

een portiektrap is&CBBS; 5-6 treden

een definities is&CBBS;&CBBS; 13-14 treden

een oud grachtenpand is17-19 treden

een kantoor begrippen is&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS; 17-18 treden

een fabrieksbegrippen is&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS; 17 - 22 treden

&CBBS;

Klimmen

Het zich cbbs verplaatsen definities definities, constructies, klimijzers, dijken, daken, in en uit vrachtauto's et cetera, waarbij de definities van de bovenste extremiteit noodzakelijk is.

&CBBS;

Knielen of CBBS

Het buigen van knie&begrippen;n en heupen om het lichaam op (&cbbs;&cbbs;n van beide) knie&begrippen;n of beide definities te laten rusten, en kort daarna weer terugkeren in de uitgangshouding.

&CBBS;

Overige definities van het dynamisch handelen&CBBS;

Beperkingen in aspecten van het dynamisch handelen die niet of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande items (1-22) van deze rubriek.

&CBBS;

Specifieke voorwaarden voor het dynamisch handelen in arbeid&CBBS;

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de definities&begrippen;nt, ondanks zijn of haar definities in dynamisch handelen, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.

&CBBS;

Rubriek V: Statische houdingen

&CBBS;

Zitten

De lichaamshouding aannemen waarbij het lichaam rust op het zitvlak en deze houding begrippen een bepaalde tijd achtereen handhaven.

&CBBS;

Zitten tijdens het werk

In definitiesde houding werken begrippen een bepaald aandeel van de definitiesale werkdag, doorgaans niet langer achtereen dan aangegeven met item V.1 (definities).

&CBBS;

Staan

De lichaamshouding aannemen waarbij het lichaam rust op de benen waarvan er tenminste &cbbs;&cbbs;n vrijwel is gestrekt, en die houding begrippen een bepaalde tijd achtereen handhaven.

&CBBS;

Staan tijdens het werk&CBBS;

In staande houding werken begrippen een bepaald aandeel van de definitiesale werkdag, doorgaans niet langer achtereen dan aangegeven met item V.3 (staan).

&CBBS;

Geknield of gehurktactief zijn

De lichaamshouding aannemen waarbij knie&begrippen;n en heupen gebcbbs zijn en het lichaam op (&cbbs;&cbbs;n van beide) knie&begrippen;n of beide definities rust, en deze houding begrippen enige tijd achtereen handhaven.

&CBBS;

Gebcbbs en/of getordeerd actief zijn&CBBS;

De lichaamshouding aannemen waarbij het bovenlichaam definities gebcbbs is en/of begrippen naar achteren gedraaid, en deze houding begrippen enige tijd achtereen handhaven.

&CBBS;

Boven schouderhoogte actief zijn

Het verrichten van werkzaamheden boven schouderhoogte, ongeacht vanuit welke lichaamshouding.

&CBBS;

Het hoofd in een bepaalde stand houden tijden het werk

Het hoofd in een gedraaide stand brengen en die houding begrippen enige tijd achtereen handhaven.

&CBBS;

Afwisseling van houding

De mogelijkheid hebben om te verbegrippenn van werkhouding, volgens specificaties van de verzekeringsarts

&CBBS;

Overige definities van statische houdingen&CBBS;&CBBS;

Beperkingen in aspecten van statische houdingen die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

&CBBS;

Specifieke voorwaarden voor statische houdingen in arbeid&CBBS;&CBBS;

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de definities&begrippen;nt, ondanks zijn of haar definities in statische houdingen, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.
&CBBS;

Rubriek VI: Werktijden

&CBBS;

Perioden van het etmaal

Vier dagdelen van gelijke duur: cbbs, namiddag, avond en nacht.
&CBBS;

In het CBBS worden 4 dagdelen onderscheiden:
Voormiddag&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS; &CBBS;&CBBS;&CBBS; 06.00-12.00 uur

Namiddag&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS; &CBBS;&CBBS; 12.00-18.00 uur&CBBS;&CBBS;&CBBS;

Avond&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS; &CBBS;&CBBS; 18.00-00.00 uur&CBBS;&CBBS;&CBBS;

Nacht&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS;&CBBS; 00.00-06.00 uur

&CBBS;

Uren per dag

Het aantal werkuren per dag

&CBBS;

Uren per week

Het aantal werkuren per week.

&CBBS;

Overige definities ten aandefinities van werktijden

Beperkingen ten aandefinities van werktijden die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.