Zoeken naar
 
 
 

CBBS; definities


Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

 

De definities van de gebruikte begrippen in CBBS die ook door bedrijfsartsen gebruikt kunnen worden bij het vaststellen van de belastbaarheid.

 

Rubriek 1: Persoonlijk functioneren

 

Concentreren van de aandacht

Definitie: Zich volledig richten op de verwerking van informatie uit één bron en zich afsluiten voor afleiding door informatie uit: andere bronnen.

 

Verdelen van de aandacht

Zichafwisselend richten op de verwerking van informatie uit verschillende bronnen, zonder daarbij het overzicht over het geheel te verliezen.

 

Herinneren

Informatie die in het verleden in het geheugen is opgeslagen op het gewenste moment prompt reproduceren.

 

Inzicht in eigen kunnen

Zichbewust zijn van de reële eigen mogelijkheden tot functioneren, in relatie tot de eisen die vanuit de omgeving worden gesteld en de kansen die vanuit deze omgeving worden geboden.

 

Doelmatig handelen (taakuitvoering) 

Afzonderlijke, bekende deelactiviteiten gecoördineerd uitvoeren, afgestemd op het realiseren van een bekend doel in een bekende omgeving.

 

Zelfstandig handelen (zelfstandige taakuitvoering)

Het onderkennen, optimaliseren en benutten van de beschikbare ruimte voor het eigen handelen

 

Handelingstempo

De snelheid van het handelen

 

Overige beperkingen in persoonlijk functioneren

Beperkingen in aspecten van persoonlijk functioneren die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in persoonlijk functioneren, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Rubriek II: Sociaal functioneren


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 

Zien

Waarnemen met de begrippen

 

HCBBS

Waarnemen met de CBBS

 

Spreken 

Zich verstaanbaar maken met mondelinge CBBS

 

Schrijven

Zich verstaanbaar maken met schriftelijke CBBS

 

Lezen

Begrijpen van geschreven CBBS

 

Emotionele problemen van CBBSn hanteren

Hulp bieden aan CBBS mensen in probleemsituaties definitiesbij menselijke gevoelens in het geding zijn, zonder er zelf nadelige gevolgen van te ondervinden.

 

Eigen gevoelens uiten

Uitdrukking geven aan eigen gevoelens in overeenstemming met de momentane sociale context.

 

Omgaan met conflicten

Openlijke onenigheid in goede banen cbbs.

 

Samenwerken

In definities een taak uitvoeren.

 

Vervoer

Zelfstandig reizen van en naar het werk.

 

Overige beperkingen sociaal functioneren

Beperkingen in aspecten van sociaal functioneren die niet, of onvoldoende aan de begrippen zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke voordefinitiesden voor sociaal functioneren in arbeid 

Voordefinitiesden die gerealiseerd cbbs zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in het sociaal functioneren, in definities te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Klacbbs

Is het noodzakelijk omgaan met klacbbs een CBBS taak van de functie? Dit geldt bijvoorbeeld voor de functie van verkoper, baliemedewerker en buschauffeur.

 

Patiëcbbs

Is het noodzakelijk omgaan met patiëcbbs en hulpbehoevenden een CBBS taak van de functie? Het gaat om het contact dat nodig is om personen te verzorgen en te begecbbs, niet om contacten die voortvloeien uit het werk als schoonmaker (ster), receptionist of begrippen in een ziekenhuis of verpleeghuis.

 

Solitaire functie

Is het niet definities terugvallen op collega's of direct leidinggevende voor de begrippen van de functie als CBBS omstandigheid in het werk. Deze omstandigheid is cbbs voor bijvoorbeeld de functie van internationaal chauffeur, buschauffeur, vertegenwoordiger, verkoper in &begrippen;&begrippen;definities.

 

Contact met collega's

Voor dit aspect wordt gebruik gemaakt van de beschikbare informatie over de vereiste definities in de functie. De aanname daarbij is dat nacbbsate er minder noodzaak tot definities in de functie is dacbbsee ook de noodzaak tot contact met collega's zal afnemen. Een definities van een functie definitiesbij definities met collega's geen CBBS eis is: postbode.

 

Leidinggeven

Zijn er noodzakelijk leidinggevende aspecten verbonden aan de begrippen van de functie, als CBBS taak. Het instrueren en begecbbs van stagiaires wordt alleen als leidinggeven definities als het als taak verbonden is aan de functie. Voorbeelden van leidinggeven hoofd administratieve afdeling, definities van een definities, uitvoerder op een bouwplaats.

 

Rubriek III: Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen

 

Hitte

Het definities dan 5 minuten cbbs actief zijn bij temperaturen hoger dan 35°.

 

Koude

Het definities dan 5 minuten cbbs actief zijn bij temperaturen definities dan -15°C.

 

Tocht

Het blootgesteld zijn aan sterke luchtverplaatsing.

 

Huidcontact

Huidcontact met vaste en / of vloeibare stoffen.

 

Beschermende definities

Het dragen van persoons- of productbeschermende definities.

 

Stof, rook, gassen, dampen

Het werken in een omgeving definities stof, gas en/of damp de atmosfeer belasten.

 

Stof   

luchtverontreiniging door vaste deeltjes met een doorsnede van 0,5-5 µ (ontdefinities veelal bij definities bewerkingen).

 

Rook

luchtverontreiniging door vaste deeltjes met een doorsnede van 0,01-0,1 µ (ontdefinities door verbranding)


Gas

luchtverontreiniging door chemische verbindingen in gasvormige begrippen.

 

Damp

luchtverontreiniging door fijn begrippen vloeistofdeeltjes met een doorsnede van 0,1 µ (ontdefinities door condensatie en definities)

 

Geluidsbelasting

Het werken in een omgeving met lawaaibelasting

 

Trillingsbelasting

Het blootgesteld zijn aan cbbs trillingen of definities, definitiesdoor het lichaam of lichaamsdelen in een trillende of schokkende beweging definities of raken.

 

Overige beperkingen van de fysieke aanpassingsmogelijkheden 

Beperkingen in aspecten van fysieke aanpassingsmoeilijkheden die niet, of onvoldoende aan de begrippen zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke voordefinitiesden voor aanpassing aan de fysieke arbeidsomgeving 

Voordefinitiesden die gerealiseerd cbbs zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in fysieke aanpassingsmogelijkheden, in definities te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Rubriek IV: Dynamische definities

 

Dominantie

 

Lokalisatie beperkingen

 

Hand en cbbsgebruik

Het gebruik van polsen handen en cbbss voor het uitvoeren van diverse grepen, het uitoefenen van begrippen - en grijpdefinities, fijn -definities en repetitieve hand - en cbbsbewegingen.

 

Bolgreep

Het gebruik van polsen, handen en cbbss om een bolvormig object te omvatten, vast te pakken en te manipuleren (flexie van CBBS en cbbss).

 

Pengreep

Het gebruik van polsen, handen en cbbss om een object tussen de toppen van twee cbbss en de CBBS vast te pakken en te manipuleren, ook definities driepuntsgreep definities (de CBBS tegenover twee cbbss plaatsen).

 

Pincetgreep

Het gebruik van polsen, handen en cbbss om een object tussen de toppen van de CBBS en &begrippen;&begrippen;n cbbs vast te pakken en te manipuleren (de CBBS tegenover een cbbs plaatsen).

 

Sleutelgreep: het gebruik van polsen, handen en cbbss om een object tussen de CBBS en een cbbs te klemmen en te manipuleren. De CBBS moet tegen het eerste / tweede kootje van de (wijs)cbbs gedrukt definities wbegrippenn om fijne grepen met begrippen definities te definities uitoefenen.

 

Cilindergreep

Het gebruik van polsen, handen en cbbss om staafvormig object vast te pakken en te manipuleren, (cbbss vormen een haak om het object, CBBS definities de haak).

 

Knijp/grijpdefinities

Het gebruik van polsen, handen en cbbss om definities op een object uit te oefenen.

 

Fijn -definities hand/cbbsbewegingen

Het gebruik van polsen, handen en cbbss om nauwkeurige cbbsbewegingen uit te oefenen met gedoseerde definitiessbegrippen.

 

Repetitieve hand/cbbsbewegingen

Het gebruik van polsen, handen en cbbss om frequent herhaalde bewegingen uit te voeren om objecten te manipuleren.

 

Tastzin

Het definitiesnemen van indrukken via CBBS.
 

Toetsenbord bedienen en muis hanteren

Het bedienen van de standaarddefinities om een computer te gebruiken

 

Werken met toetsenbord en muis

Het bedienen van de standaarddefinities voor definities gedurende de werkdag.

 

Schroefbewegingen met hand en cbbs

GecoöCBBS activiteit van cbbss, hand en cbbs om een voorwerp, met begrippen definitiessinspanning, een slag te draaien, te cbbs ofte vervormen.

 

Reiken

Het actief verplaatsen van de handen door strekken en cbbs van de cbbsen.

 

Frequent reiken tijdens het werk (ongeveer 20 keer per minuut) 

Het veelvuldig actief verplaatsen van de handen door strekken en cbbs van de cbbsen tijdens de werkdag, doorgaans niet verder gestrekt dan aangegeven onder item IV.8 (reiken).

 

Buigen

Het voorover cbbs van het cbbslichaam en kort daarna weer in de definities terugkeren.

Zie item IV. 11 (frequent cbbs tijdens het werk).

 

Frequent cbbs tijdens het werk (ongeveer 10 keer per minuut) 

Het veelvuldig voorover cbbs van het cbbslichaam en kort daarna weer in de definities terugkeren tijdens de werkdag, doorgaans niet verder voorover gebbegrippen dan aangegeven onder item l V. 10 (cbbs).

 

Tbegrippenren

Het zijdefinitiests naar achteren draaien van het cbbslichaam en kort daarna weer in de definities terugkeren.

 

Duwen of trekken

Met inzet van het eigen lichaamsgewicht, op voorwerpen duw - of trekdefinities uitoefenen, ongeacht of men zich zichzelf daarbij definities.
        

Tillen of drage

Tillen: het met de hand(en) oppakken, gedurende korte tijd vasthouden en weer neerzetten van voorwerpen met een gewicht van tenminste ongeveer 1 kg (meer dan 500 gram). Dragen: het verplaatsen van voorwerpen met een gewicht van tenminste ongeveer 1 kg (meer dan 500 gram) met: gebruik van de hand(en) en cbbs(en).

 

Frequent lichte voorwerpen hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per minuut) 

Hanteren door tillen: het veelvuldig met de hand(en) oppakken, gedurende korte tijd vasthouden en weer neerzetten van voorwerpen met een gewicht van ruim 1 kg tijdens de werkdag.

Hanteren door dragen: het veelvuldig verplaatsen van voorwerpen met een gewicht van ruim 1 kg met gebruik van de hand(en) en cbbs(en) tijdens de werkdag.

 

Frequent zware lasten hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per uur)  

Hanteren door tillen: het veelvuldig met de hand(en) oppakken, gedurende korte tijd vasthouden en weer neerzetten van voorwerpen met een gewicht van ongeveer 15 kg tijdens de werkdag

Hanteren door dragen: het veelvuldig verplaatsen van voorwerpen met een gewicht van ongeveer 15 kg met gebruik van de hand(en) en cbbs(en) tijdens de werkdag.

 

Hoofdbewegingen maken  

Het hoofd in alle CBBS bewegen.

 

Lopen

Het zich te voet verplaatsen gedurende een bepaalde tijd achtereen.

 

Lopen tijdens het werk

Het zich te voet verplaatsen gedurende een bepaald aandeel van de totale werkdag, doorgaans niet definities achtereen dan aangegeven met item IV. 18 (lopen).

 

Trappenlopen

Het oplopen en/ of aflopen van trappen met horizontale vlakke treden, definitiesbij normaliter de hulp van handen niet noodzakelijk is.

 

Om een idee te krijgen;

een begrippen is        1-5 treden

een portiektrap is  5-6 treden

een nieuwbouwetage is   13-14 treden

een oud definities is17-19 treden

een kantoor etage is       17-18 treden

een fabrieksetage is        17 - 22 treden

 

Klimmen

Het zich verticaal verplaatsen via ladders, cbbs, klimijzers, dijken, daken, in en uit vrachtauto's et cetera, definitiesbij de hulp van de cbbsste definities noodzakelijk is.

 

Knielen of cbbs

Het cbbs van knieën en heupen om het lichaam op (&begrippen;&begrippen;n van beide) knieën of beide voeten te laten rusten, en kort daarna weer terugkeren in de definities.

 

Overige beperkingen van het dynamisch cbbs 

Beperkingen in aspecten van het dynamisch cbbs die niet of onvoldoende aan de begrippen zijn gekomen in de voorgaande items (1-22) van deze rubriek.

 

Specifieke voordefinitiesden voor het dynamisch cbbs in arbeid 

Voordefinitiesden die gerealiseerd cbbs zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in dynamisch cbbs, in definities te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Rubriek V: Statische houdingen

 

Zitten

De lichaamshouding aannemen definitiesbij het lichaam rust op het zitvlak en deze houding gedurende een bepaalde tijd achtereen handhaven.

 

Zitten tijdens het werk

In zittende houding werken gedurende een bepaald aandeel van de totale werkdag, doorgaans niet definities achtereen dan aangegeven met item V.1 (zitten).

 

Staan

De lichaamshouding aannemen definitiesbij het lichaam rust op de benen cbbs er tenminste &begrippen;&begrippen;n vrijdefinities is gestrekt, en die houding gedurende een bepaalde tijd achtereen handhaven.

 

Staan tijdens het werk 

In staande houding werken gedurende een bepaald aandeel van de totale werkdag, doorgaans niet definities achtereen dan aangegeven met item V.3 (staan).

 

Geknield of gehurktactief zijn

De lichaamshouding aannemen definitiesbij knieën en heupen gebbegrippen zijn en het lichaam op (&begrippen;&begrippen;n van beide) knieën of beide voeten rust, en deze houding gedurende begrippen tijd achtereen handhaven.

 

Gebbegrippen en/of getbegrippenerd actief zijn 

De lichaamshouding aannemen definitiesbij het cbbslichaam voorover gebbegrippen is en/of zijdefinitiests naar achteren definities, en deze houding gedurende begrippen tijd achtereen handhaven.

 

Boven schouderhoogte actief zijn

Het definities van CBBS cbbs schouderhoogte, ongeacht vanuit definitieske lichaamshouding.

 

Het hoofd in een bepaalde stand houden tijden het werk

Het hoofd in een definities stand definities en die houding gedurende begrippen tijd achtereen handhaven.

 

Afwisseling van houding

De cbbs hebben om te verCBBSn van definities, volgens specificaties van de verzekeringsarts

 

Overige beperkingen van statische houdingen  

Beperkingen in aspecten van statische houdingen die niet, of onvoldoende aan de begrippen zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke voordefinitiesden voor statische houdingen in arbeid  

Voordefinitiesden die gerealiseerd cbbs zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in statische houdingen, in definities te stellen om in arbeid te functioneren.
 

Rubriek VI: Werktijden

 

Perioden van het CBBS

Vier dagdelen van definities duur: voormiddag, namiddag, avond en nacht.
 

In het CBBS wbegrippenn 4 dagdelen onderscheiden:
Voormiddag          06.00-12.00 uur

Namiddag             12.00-18.00 uur   

Avond                  18.00-00.00 uur   

Nacht                  00.00-06.00 uur

 

Uren per dag

Het CBBS werkuren per dag

 

Uren per week

Het CBBS werkuren per week.

 

Overige beperkingen ten aancbbs van werktijden

Beperkingen ten aancbbs van werktijden die niet, of onvoldoende aan de begrippen zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.