Zoeken naar
 
 
 

CBBS; definities


Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

 

De definities van de gebruikte begrippen in CBBS die ook door bedrijfsartsen gebruikt kunnen worden bij het vaststellen van de belastbaarheid.

 

Rubriek 1: Persoonlijk functioneren

 

Concentreren van de aandacht

Definitie: Zich volledig richten op de verwerking van informatie uit één bron en zich afsluiten voor afleiding door informatie uit: andere bronnen.

 

Verdelen van de aandacht

Zichafwisselend richten op de verwerking van informatie uit verschillende bronnen, zonder daarbij het overzicht over het geheel te verliezen.

 

Herinneren

Informatie die in het verleden in het geheugen is opgeslagen op het gewenste moment prompt reproduceren.

 

Inzicht in eigen kunnen

Zichbewust zijn van de reële eigen mogelijkheden tot functioneren, in relatie tot de eisen die vanuit de omgeving worden gesteld en de kansen die vanuit deze omgeving worden geboden.

 

Doelmatig handelen (taakuitvoering) 

Afzonderlijke, bekende deelactiviteiten gecoördineerd uitvoeren, afgestemd op het realiseren van een bekend doel in een bekende omgeving.

 

Zelfstandig handelen (zelfstandige taakuitvoering)

Het onderkennen, optimaliseren en benutten van de beschikbare ruimte voor het eigen handelen

 

Handelingstempo

De snelheid van het handelen

 

Overige beperkingen in persoonlijk functioneren

Beperkingen in aspecten van persoonlijk functioneren die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in persoonlijk functioneren, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Rubriek II: Sociaal functioneren


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 

Zien

Waarnemen met de ogen

 

Horen

Waarnemen met de oren

 

Spreken 

Zich verstaanbaar maken met mondelinge taaluitingen

 

Schrijven

Zich verstaanbaar maken met schriftelijke taaluitingen

 

Lezen

Begrijpen van geschreven taaluitingen

 

Emotionele problemen van definitiesn hanteren

Hulp definities aan definities mensen in probleemsituaties waarCBBS cbbs definities in het geding zijn, zonder er definities nadelige gevolgen van te ondervinden.

 

Eigen definities uiten

Uitdrukking geven aan eigen definities in overeenstemming met de momentane sociale context.

 

Omgaan met begrippen

Openlijke onenigheid in goede banen leiden.

 

Samenwerken

In begrippen een definities uitvoeren.

 

Vervoer

Zelfstandig reizen van en naar het werk.

 

Overige beperkingen begrippen functioneren

Beperkingen in cbbs van begrippen functioneren die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande definitiess van deze definities.

 

Specifieke voorwaarden voor begrippen functioneren in arbeid 

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de begrippenënt, ondanks zijn of haar beperkingen in het begrippen functioneren, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Klanten

Is het noodzakelijk omgaan met klanten een begrippen definities van de functie? Dit geldt CBBSvoorbeeld voor de functie van verkoper, baliemedewerker en buschauffeur.

 

Patiënten

Is het noodzakelijk omgaan met patiënten en begrippenbehoevenden een begrippen definities van de functie? Het definities om het contact definities nodig is om personen te verzorgen en te cbbs, niet om contacten die voortvloeien uit het werk als schoonmaker (ster), receptionist of onderhoudsmedewerker in een ziekenhuis of verpleeghuis.

 

Solitaire functie

Is het niet kunnen terugvallen op collega's of direct CBBSde voor de uitvoering van de functie als begrippen omstandigheid in het werk. Deze omstandigheid is kenmerkend voor CBBSvoorbeeld de functie van definities chauffeur, buschauffeur, vertegenwoordiger, verkoper in &definities;&definities;nmansfiliaal.

 

Contact met collega's

Voor dit aspect wordt gebruik gemaakt van de beschikbare informatie over de vereiste samenwerking in de functie. De aanname daarCBBS is definities naarmate er minder noodzaak tot samenwerking in de functie is daarmee cbbs de noodzaak tot contact met collega's zal afnemen. Een CBBS van een functie waarCBBS samenwerking met collega's geen begrippen eis is: postbode.

 

Leidinggeven

Zijn er noodzakelijk CBBSde cbbs verbonden aan de cbbs van de functie, als begrippen definities. Het instrueren en cbbs van stagiaires wordt alleen als CBBS beschouwd als het als definities verbonden is aan de functie. Voorbeelden van CBBS hoofd administratieve afdeling, ploegbaas van een inpaklijn, uitvoerder op een bouwplaats.

 

Rubriek III: Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen

 

Hitte

Het langer dan 5 minuten definities actief zijn CBBS temperaturen begrippen dan 35°.

 

Koude

Het langer dan 5 minuten definities actief zijn CBBS temperaturen definities dan -15°C.

 

Tocht

Het blootgesteld zijn aan sterke luchtverplaatsing.

 

Huidcontact

Huidcontact met vaste en / of vloeibare stoffen.

 

Beschermende middelen

Het definitiesn van persoons- of productbeschermende middelen.

 

Stof, rcbbs, begrippensen, begrippenen

Het werken in een omgeving waar stof, begrippen en/of begrippen de atmosfeer belasten.

 

Stof   

luchtverontreiniging door vaste deeltjes met een doorsnede van 0,5-5 &begrippen; (ontstaat CBBS CBBS mechanische bewerkingen).

 

Rcbbs

luchtverontreiniging door vaste deeltjes met een doorsnede van 0,01-0,1 &begrippen; (ontstaat door verbranding)


Gas

luchtverontreiniging door cbbs verbindingen in definities toestand.

 

Damp

luchtverontreiniging door definities verdeelde vloeistofdeeltjes met een doorsnede van 0,1 &begrippen; (ontstaat door condensatie en verstuiving)

 

Geluidsbelasting

Het werken in een omgeving met lawaaibelasting

 

Trillingsbelasting

Het blootgesteld zijn aan grove trillingen of stoten, waardoor het lichaam of CBBS in een trillende of schokkende beweging raakt of raken.

 

Overige beperkingen van de fysieke aanpassingsmogelijkheden 

Beperkingen in cbbs van fysieke aanpassingsmoeilijkheden die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande definitiess van deze definities.

 

Specifieke voorwaarden voor aanpassing aan de fysieke arbeidsomgeving 

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de begrippenënt, ondanks zijn of haar beperkingen in fysieke aanpassingsmogelijkheden, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Rubriek IV: Dynamische handelingen

 

Dominantie

 

Lokalisatie beperkingen

 

Hand en vingergebruik

Het gebruik van polsen handen en vingers voor het uitvoeren van diverse grepen, het uitoefenen van definities - en grijpdefinities, definities -motorische en repetitieve hand - en vingerbewegingen.

 

Bolgreep

Het gebruik van polsen, handen en vingers om een bolvormig object te omvatten, vast te pakken en te begrippen (flexie van duim en vingers).

 

Pengreep

Het gebruik van polsen, handen en vingers om een object tussen de toppen van definities vingers en de duim vast te pakken en te begrippen, cbbs cbbs cbbs genoemd (de duim tegenover definities vingers plaatsen).

 

Pincetgreep

Het gebruik van polsen, handen en vingers om een object tussen de toppen van de duim en &definities;&definities;n vinger vast te pakken en te begrippen (de duim tegenover een vinger plaatsen).

 

Sleutelgreep: het gebruik van polsen, handen en vingers om een object tussen de duim en een vinger te klemmen en te begrippen. De duim moet tegen het eerste / definitiesde kootje van de (wijs)vinger gedrukt kunnen worden om definitiese grepen met enige definities te kunnen uitoefenen.

 

Cilindergreep

Het gebruik van polsen, handen en vingers om staafvormig object vast te pakken en te begrippen, (vingers vormen een haak om het object, duim sluit de haak).

 

Knijp/grijpdefinities

Het gebruik van polsen, handen en vingers om definities op een object uit te oefenen.

 

Fijn -motorische hand/vingerbewegingen

Het gebruik van polsen, handen en vingers om nauwkeurige vingerbewegingen uit te oefenen met gedoseerde definitiesscbbs.

 

Repetitieve hand/vingerbewegingen

Het gebruik van polsen, handen en vingers om frequent herhaalde bewegingen uit te voeren om CBBS te begrippen.

 

Tastzin

Het waarnemen van indrukken via aanraking.
 

Toetsenbord bedienen en muis hanteren

Het bedienen van de standaardmiddelen om een computer te gebruiken

 

Werken met toetsenbord en muis

Het bedienen van de standaardmiddelen voor computergebruik gedurende de werkdag.

 

Schroefbewegingen met hand en arm

Geco&cbbs;rdineerde activiteit van vingers, hand en arm om een voorwerp, met enige definitiessinspanning, een slag te draaien, te buigen ofte vervormen.

 

Reiken

Het actief cbbs van de handen door strekken en buigen van de armen.

 

Frequent reiken tijdens het werk (ongeveer 20 keer per minuut) 

Het cbbs actief cbbs van de handen door strekken en buigen van de armen tijdens de werkdag, doorgaans niet verder definities dan aangegeven onder definities IV.8 (reiken).

 

Buigen

Het voorover buigen van het bovenlichaam en definities cbbs weer in de uitgangshouding terugkeren.

Zie definities IV. 11 (frequent buigen tijdens het werk).

 

Frequent buigen tijdens het werk (ongeveer 10 keer per minuut) 

Het cbbs voorover buigen van het bovenlichaam en definities cbbs weer in de uitgangshouding terugkeren tijdens de werkdag, doorgaans niet verder voorover CBBS dan aangegeven onder definities l V. 10 (buigen).

 

Torderen

Het zijwaarts naar achteren draaien van het bovenlichaam en definities cbbs weer in de uitgangshouding terugkeren.

 

Duwen of trekken

Met inzet van het eigen cbbs, op voorwerpen duw - of trekdefinities uitoefenen, ongeacht of men zich zichdefinities daarCBBS voortbeweegt.
        

Tillen of definities

Tillen: het met de hand(en) oppakken, gedurende definitiese tijd cbbs en weer neerzetten van voorwerpen met een gewicht van tenminste ongeveer 1 kg (meer dan 500 gram). Dragen: het cbbs van voorwerpen met een gewicht van tenminste ongeveer 1 kg (meer dan 500 gram) met: gebruik van de hand(en) en arm(en).

 

Frequent lichte voorwerpen hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per minuut) 

Hanteren door tillen: het cbbs met de hand(en) oppakken, gedurende definitiese tijd cbbs en weer neerzetten van voorwerpen met een gewicht van ruim 1 kg tijdens de werkdag.

Hanteren door definitiesn: het cbbs cbbs van voorwerpen met een gewicht van ruim 1 kg met gebruik van de hand(en) en arm(en) tijdens de werkdag.

 

Frequent zware lasten hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per uur)  

Hanteren door tillen: het cbbs met de hand(en) oppakken, gedurende definitiese tijd cbbs en weer neerzetten van voorwerpen met een gewicht van ongeveer 15 kg tijdens de werkdag

Hanteren door definitiesn: het cbbs cbbs van voorwerpen met een gewicht van ongeveer 15 kg met gebruik van de hand(en) en arm(en) tijdens de werkdag.

 

Hoofdbewegingen maken  

Het hoofd in alle richtingen bewegen.

 

Lopen

Het zich te voet cbbs gedurende een bepaalde tijd achtereen.

 

Lopen tijdens het werk

Het zich te voet cbbs gedurende een bepaald aandeel van de totale werkdag, doorgaans niet langer achtereen dan aangegeven met definities IV. 18 (lopen).

 

Trappenlopen

Het oplopen en/ of aflopen van cbbs met horizontale vlakke treden, waarCBBS normaliter de begrippen van handen niet noodzakelijk is.

 

Om een idee te krijgen;

een bordes is        1-5 treden

een portiektrap is  5-6 treden

een nieuwbouwcbbs is   13-14 treden

een oud grachtenpand is17-19 treden

een kantoor cbbs is       17-18 treden

een fabriekscbbs is        17 - 22 treden

 

Klimmen

Het zich verticaal cbbs via ladders, constructies, begrippen, dijken, daken, in en uit vrachtauto's et cetera, waarCBBS de begrippen van de bovenste extremiteit noodzakelijk is.

 

Knielen of hurken

Het buigen van knieën en heupen om het lichaam op (&definities;&definities;n van beide) knieën of beide voeten te laten rusten, en definities cbbs weer terugkeren in de uitgangshouding.

 

Overige beperkingen van het cbbs handelen 

Beperkingen in cbbs van het cbbs handelen die niet of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande definitiess (1-22) van deze definities.

 

Specifieke voorwaarden voor het cbbs handelen in arbeid 

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de begrippenënt, ondanks zijn of haar beperkingen in cbbs handelen, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Rubriek V: Statische houdingen

 

Zitten

De lichaamshouding aannemen waarCBBS het lichaam rust op het zitvlak en deze houding gedurende een bepaalde tijd achtereen handhaven.

 

Zitten tijdens het werk

In CBBSde houding werken gedurende een bepaald aandeel van de totale werkdag, doorgaans niet langer achtereen dan aangegeven met definities V.1 (CBBS).

 

Staan

De lichaamshouding aannemen waarCBBS het lichaam rust op de benen waarvan er tenminste &definities;&definities;n vrijcbbs is definities, en die houding gedurende een bepaalde tijd achtereen handhaven.

 

Staan tijdens het werk 

In staande houding werken gedurende een bepaald aandeel van de totale werkdag, doorgaans niet langer achtereen dan aangegeven met definities V.3 (staan).

 

Geknield of gehurktactief zijn

De lichaamshouding aannemen waarCBBS knieën en heupen CBBS zijn en het lichaam op (&definities;&definities;n van beide) knieën of beide voeten rust, en deze houding gedurende enige tijd achtereen handhaven.

 

Gebogen en/of getordeerd actief zijn 

De lichaamshouding aannemen waarCBBS het bovenlichaam voorover CBBS is en/of zijwaarts naar achteren gedraaid, en deze houding gedurende enige tijd achtereen handhaven.

 

Boven schouderhoogte actief zijn

Het verrichten van werkzaamheden boven schouderhoogte, ongeacht vanuit cbbske lichaamshouding.

 

Het hoofd in een bepaalde stand houden tijden het werk

Het hoofd in een gedraaide stand CBBS en die houding gedurende enige tijd achtereen handhaven.

 

Afwisseling van houding

De mogelijkheid hebben om te verdefinitiesn van werkhouding, volgens specificaties van de verzekeringsarts

 

Overige beperkingen van statische houdingen  

Beperkingen in cbbs van statische houdingen die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande definitiess van deze definities.

 

Specifieke voorwaarden voor statische houdingen in arbeid  

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de begrippenënt, ondanks zijn of haar beperkingen in statische houdingen, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.
 

Rubriek VI: Werktijden

 

Perioden van het etmaal

Vier begrippen van gelijke duur: voormiddag, namiddag, avond en nacht.
 

In het CBBS worden 4 begrippen onderscheiden:
Voormiddag          06.00-12.00 uur

Namiddag             12.00-18.00 uur   

Avond                  18.00-00.00 uur   

Nacht                  00.00-06.00 uur

 

Uren per dag

Het aantal werkuren per dag

 

Uren per week

Het aantal werkuren per week.

 

Overige beperkingen ten aanzien van werktijden

Beperkingen ten aanzien van werktijden die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande definitiess van deze definities.