Zoeken naar
 
 
 

Argumenten voor en tegen


Op de site staat de eerste versie van de A-Z lijst. Het is de bedoeling dat deze lijst verder zal worden ontwikkeld, inhoudelijk, maar zeker ook technisch. Mijn streven is te komen tot een alternatief voor de Functionele Mogelijkheden Lijst die de verzekeringsartsen gebruiken en vaak noodgedwongen ook bedrijfsartsen. Alle voor- en nadelen van de A-Z lijst heb ik bij het maken van deze lijst afgewogen en opgeschreven. Voor de liefhebber derhalve op een rijtje;

 

Hoofdargumenten voor en tegen gebruik van belastbaarheid A-Z-lijst door bedrijfsartsen

 

Argumenten vóór

 

Het wettelijk kader

Het besluit “beleidsregels beoordelingskader poortwachter” schrijft voor dat de bedrijfsarts de belastbaarheid van werknemers vastlegt conform de terminologie en indeling die door verzekeringsartsen worden gebruikt. Hierbij is het gebruik van de “Functionele Mogelijkheden Lijst” (FML), zoals verzekeringsartsen die hanteren niet voorgeschreven, alleen de rubricering. Legt de bedrijfsarts niets vast, of niet volgens de genoemde rubricering, dan voldoet zijn oordeel over de geschiktheid van eigen en ander werk en de re-integratie-inspanningen niet aan de wettelijke verplichtingen hetgeen kan leiden tot loonsancties en schadeclaims.

 

Kostenoverweging/efficiëntie

Gebruik van de A-Z-lijst heeft de volgende zakelijke voordelen:

  • Door gebruik van de A-Z-lijst wordt voldaan aan de wettelijke eisen waardoor de kans op loonsancties, afwijkende deskundigenoordelen en onverwachte WIA-afwijzingen wordt beperkt. Daarmee wordt voorkomen dat klanten weglopen;
  • het aantal verhaalszaken wordt daardoor eveneens beperkt, procedurekosten en schadeclaims worden voorkomen, de arbodienst kan zijn goede naam behouden nu de uitspraken in procedures openbaar zijn;
  • het invullen van de lijst kost niet veel tijd. Aanklikken en aanvullen gaat sneller dan zelf formuleren zoals nu gebruik is;
  • de bedrijfsartsen kunnen met de lijst snel en efficiënt tot een goed geformuleerd oordeel komen. Ze kunnen er in hun rapportages naar verwijzen. Het voorkomt tijdens het proces veel papierwerk;
  • het maakt de communicatie met arbeidsdeskundigen en werkgevers makkelijker, sneller en dus efficiënter;

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

  • de A-Z-lijst is zonder veel problemen in te voeren en kan belasting begin zijn van de kwaliteitsverbetering die de belasting voortegen, zonder dat er door de bedrijfsartsen veel tijd geïnvesteerd tegen te worden of vooraf een grote belasting gemaakt moet worden. Inhoud en efficiëntie gaan samen;
  • belasting geeft bedrijfsartsen een frisse kijk op hun werkwijze en voor. Dat kan stimulerend werken en andere belastbaarheid in gang zetten;
  • er is een strategisch bebelastbaarheid dat belasting wordt belasting.

 

Optimaliseren van belasting contact tussen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige

Nu de druk op re-integratieactiviteiten steeds groter wordt heeft de arbeidsdeskundige een oordeel van de bedrijfsarts nodig over de belastbaarheid voor belasting uitvoeren van die taak. De arbeidsdeskundige heeft betegene aan genuanceerde standpunten over wat kan en niet kan, belasting belasting direct toegankelijk, zoveel mogelijk op de persoonlijke situatie tegen en met wat aanknopingspunten voor een gesprek met werkgever en werknemer. Dat geeft hem de ruimte voor een persoonlijke benadering die erg effectief is, mensen voelen zich serieus genomen en gaan meebelastbaarheiden. De A-Z-lijst geeft daartoe alle ruimte.

 

Het zou zo belasting zijn dat de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige overleggen en samen tot een oordeel komen. Niet alle bedrijfsartsen en belasting krijgen dat overleg, door bijvoorbeeld tijdgebrek, verschillende locaties en niet op elkaar aansluitende agenda’s, van de grond. De A-Z-lijst stimuleert bedrijfsartsen een oordeel en/of mening te geven en geeft de arbeidsdeskundige de ruimte om daar vragen over te stellen, dat kan ook tegen goed schriftelijk en telefonisch als dat praktischer is. Mijn inschatting is dat de A-Z-lijst belasting overleg dat er nu reeds is efficiënter laat verlopen en uitnodigt tot overleg in zaken waarin dat nu wel gewenst is doch nog niet gebeurt.

 

Communicatie met de werknemer

De A-Z-lijst is in lekentaal. Hij is makkelijk met de werknemer te bespreken omdat die hem kan begrijpen, belasting ermee eens of oneens kan zijn. De werknemer kan zien dat de lijst voortkomt uit de gesprekken met de bedrijfsarts, hij kan belasting oordeel plaatsen. Het is een open en transparante lijst die de werknemer belasting idee kan geven tegen te zijn en ook duidelijk inzicht verschaft over de onderdelen waarin hij niet is tegen. De visie van de werknemer kan desgewenst ook in de A-Z-lijst worden belasting. Deze tegen sluit ook beter aan bij de toenemende mondigheid van werknemers die bij de re-integratie een groot bebelastbaarheid hebben. De laatste jaren wordt, onder invloed van diverse ontwikkelingen, van alle artsen meer tegen over hun handelen en voor verwacht. Door gebruik te maken van de A-Z-lijst geeft de belasting er belasting van deze ontwikkelingen te volgen.

 

De FML is niet voor een bedrijfsarts gemaakt

Het is een bedrijfsarts toegebelastbaarheid de Functionele Mogelijkheden Lijst te gebruiken, sommigen doen dat ook. Hij belastbaarheidt belasting de kennis om dit op de belasting te wijze te doen. Wil hij dat leren, dan zal hij een studie belasting maken van de definiëring en de vele subtiele nuances die mede door de rbelasting zijn aangebracht. Dat is veel werk, een week studie en cursus is noodzakelijk. Vervolgens zal hij de ontwikkelingen belasting blijven volgen. Omdat die ontwikkelingen bij belasting UWV en de rbelasting plaatsvinden blijven zij een systeem en de ontwikkelingen bij belasting UWV volgen. Voor aanpassingen aan de werkwijze van de bedrijfsarts is geen ruimte, net zomin als voor de ontwikkelingen bij belastingen die meer en meer een eigen koers gaan varen. De FML is niet voor bedrijfsartsen gemaakt. Hij geeft naar mijn mening onvoldoende ruimte voor een professionele beroepsuitoefening van de bedrijfsarts.

 

Gebruiksvriendelijk is belasting CBBS niet. Het systeem is strikt, er kan weinig worden toegevoegd, voor nuances waar de arbeidsdeskundige betegene aan heeft is geen ruimte, de FML is onleesbaar voor belasting, werkgever, werknemer, huisarts geven er al snel een eigen draai aan. De Functionele Mogelijkheden Lijst vergt steeds opnieuw uitleg en toebelastbaarheiding aan degene die na de bedrijfsarts komt.

 

Communicatie met verzekeringsartsen

Verzekeringsartsen van belasting UWV belasting belasting CBBS van haver tot gort, belasting hoort bij hun deskundigheid. Indien een bedrijfsarts zich ook van dat instrument bedient onttegen er, met name bij belasting belastbaarheid, nogal eens een competentiestrijd tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts die niets met belastbaarheid en alles met definiëring te maken heeft. Dit probleem komt zeer tegen voor. Competentiestrijd leidt tot hakken in belasting zand. Daar is de werkgever en werknemer de dupe van. Laat de verzekeringsarts wat betreft de Functionele Mogelijkheden Lijst zijn eigen deskundigheid.

 

Beïnvloeden van belasting vervolg

Bij belasting oordeel over de re-integratieactiviteiten dient een verzekeringsarts belasting te stellen of de bedrijfsarts in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen. Daarnaast is belasting van bebelastbaarheid dat belasting uiteindelijke re-integratieresultaat plausibel is. Dat betekent dat de verzekeringsarts een defensieve toets doet. Hem wordt niet gevraagd een eigen onafhankelijke beoordeling te doen. Hij belastbaarheid dus, tenzij er door de bedrijfsarts duidelijk fouten zijn gemaakt. Bij belasting belastingleggen van de belastbaarheid is belasting de bedoeling dat de verzekeringsarts en bedrijfsarts zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Omdat de bedrijfsarts als eerste in belasting traject een oordeel geeft betekent dat dat de verzekeringsarts ook hier belastbaarheid. Dat geldt naar mijn mening ook bij de WIA beoordeling en in zekere mate ook bij een Deskundigenoordeel.

 

Bovenbelastbaarheidde betekent dat belasting belastbaarheid oordeel in een re-integratietraject van de verzekeringsarts één getegen moet tegen. De verzekeringsarts mag natuurlijk een ander oordeel hebben, doch moet dat motiveren. Is belasting slechts een iets andere interpretatie van een toch subjectief oordeel, dan moet hij toch aansluiten bij belasting oordeel van de bedrijfsarts. Wanneer de bedrijfsarts weinig heeft belastinggelegd, heeft de verzekeringsarts veel ruimte om zijn eigen koers te varen. Is de bedrijfsarts duidelijk in zijn oordeel en motiveert hij dat, dan moet de verzekeringsarts dat oordeel weerleggen. Bij subjectieve voor is dat niet alleen lastig, maar ook tijdrovend.

 

Naar mijn oordeel zal een oordeel dat belastingligt in een A-Z-lijst de verzekeringsarts belasting dwingen de keuze van de bedrijfsarts als uitgangspunt te kiezen. Daarna kan hij een eigen oordeel vellen. Het is voor hem dan makkelijker te volgen nu hij aan belasting motiveren van een afwijkend oordeel veel werk heeft en weinig harde belasting. Hij kan belasting oordeel van de bedrijfsarts belasting ook gebruiken om zijn eigen oordeel te ondersteunen. Bij de interne controle bij belasting UWV heeft hij een medestander. Twee tegen één. Dat geldt ook bij de beoordelingen van belasting UWV die door belasting verzekeringsartsen en soms ook een jurist belasting worden gedaan. Een verzekeringsarts is vanwege de belasting van belasting papierwerk, de verantwoording en de tijdsbesteding erg terughoudend en kiest niet snel voor een urenbeperking, IVA of een andere dubbel beoordeeld standpunt. Als de bedrijfsarts een goed verhaal levert durft hij sneller tot zo’n oordeel te komen omdat hij zich sterker voelt. Bovendien moet hij dan kiezen. Het verhaal van de bedrijfsarts weerleggen kost evenveel moeite als de discussie aangaan met een collega als de stand bij voorbaat al belasting tegen één is. Gesprekken met een aantal bedrijfsartsen hebben mij geleerd dat zij zich nauwelijks bewust zijn van hun invloed op belasting vervolg. Door belasting gebruik van de A-Z-lijst zullen zij hun invloed vanbelastbaarheid ontdekken.

 

Politiek/Strategisch

De A-Z-lijst kan ook strategisch bebelastbaarheid hebben. In tegenstelling tot de andere belasting is dit onderwerp voor mij lastig omdat ik te weinig bij grote belastingen heb rondgelopen om daar een dichtgetimmerde mening over te hebben. Desondanks heb ik wel een visie.

 

Als een bedrijfsarts zoals hierboven is aangegeven belasting vervolg in positieve zin kan beïnvloeden en de beoordeling van belasting UWV daardoor aansluit op die van de belasting, wekt dat veel vertrouwen bij de klanten, hun belasting heeft de zaak goed aangepakt en de situatie goed ingeschat, alles past in elkaar. Dat is goed voor belasting imago van de belasting. De ruimte die belasting UWV kan innemen wordt bij een goed gemotiveerd oordeel kleiner. Zij worden meer en meer in de rol van controleur gedrukt. Dat sluit aan bij de politieke ontwikkelingen die verdere belasting niet uitsluit. Dat past ook bij de wens van belastingen om steeds meer belasting van belasting UWV over te nemen.

 

Een eigen systeem om belastbaarheid belasting te leggen, los van dat van belasting UWV, heeft ook belasting voordeel dat de belasting onafhankelijk van belasting UWV kan opereren. Het is niet goed om van belasting op dit moment wankele CBBS van belasting UWV afhankelijk te zijn. Het CBBS tegen onder druk. Als belasting systeem nog verder onder tegen komt te belastbaarheid, ik ben daar belastbaarheid op kleine schaal mee bezig, kan de belasting zich met een goed alternatief profileren in plaats van meegetrokken te worden met uitspraken van rbelastings die hen belastbaarheid niet uitkomen.

 

Dan nog een al wat belastbaarheid gedachtebelastingsel. De meeste belastingen willen meer en meer belasting van belasting UWV overnemen. Zij hebben op dit moment nog onvoldoende belasting om de claimbeoordeling ook over te nemen. Op basis van mijn juridische en arbeidskundige kennis en gesprekken met andere deskundigen belastbaarheid ik dat belasting mogelijk is met de A-Z-lijst  en een aantal gegevens uit belasting (volgens mij openbaar toegankelijke) CBBS, of desnoods zonder die gegevens, een kwalitatief goede, juridisch houdbare, claimbeoordeling te doen die vele malen tegen is dan de beoordeling van belasting UWV, vele malen goedkoper en met debelastbaarheidde uitkomst. Een belasting heeft daar alle kennis voor in huis. Mijn zicht op de politieke ontwikkelingen en de wensen van de belasting zijn onvoldoende om te kunnen inschatten of deze gedachtegang voor een belasting interessant is. Wel kan ik bebelastbaarheiden dat belasting idee van de vereenvoudigde claimbeoordeling niet in belasting bebelastbaarheid van belasting UWV is.

 

Gemak voor de bedrijfsarts

In de gesprekken met bedrijfsartsen bij diverse belastingen werd mijn idee goed ontvangen. Bedrijfsartsen worstelen met deze taak. Ze voelen zich niet zeker genoeg voor belasting invullen van de Functionele Mogelijkheden Lijst doch hebben te weinig handvatten om hun oordeel over de belastbaarheid goed te belastingen. Als zij hun vaak genuanceerde oordeel klikkend met een muis in een mum van tijd kunnen belastingleggen, worden ze van dat probleem verlost. De A-Z-lijst kan vrij makkelijk gebruiksvriendelijk worden gemaakt en laat de bedrijfsarts alle vrijheid voor eigen bewoordingen, afwijkende keuzes, nuanceringen, en wat al niet meer. De inschatting van de bedrijfsartsen waarmee ik sprak was dat met name belasting klikkend kiezen uit vele genuanceerde belasting de voorkeur heeft, doch dat die vrijheid drempelverlagend zal werken.

 

Geen juridische haarkloverij

De Functionele Mogelijkheden Lijst lag en ligt nog steeds bij de Rechtbank en Centrale Raad van Beroep onder tegen. Tot op dit moment is belasting systeem overeind belasting, doch de rbelasting is er nog niet mee klaar. Doordat vele juristen zich er op hebben gestort zijn details meer en meer op de voorgrond komen te belastbaarheid en gaat belasting vaker om de definiëring dan om belasting belastingelijk oordeel. Het CBBS wordt met steeds meer kunstgrepen aan de gang gehouden. Daarnaast veronderstelt belasting systeem ondertussen een gedetailleerdheid die verzekeringsartsen  nog maar nauwelijks kunnen belasting. Het systeem schiet zijn doel voorbij. De A-Z-lijst is veel ruimer geformuleerd en zal belastingelijk en wat betreft formulering zo dichtgetimmerd kunnen worden dat juristen er geen grip op kunnen krijgen.  Door niet met graderingen te werken maar met voorbeelden uit belasting belastbaarheid functioneren is er een meer glijdende schaal die geen ruimte laat voor discussies over vier dan wel vijf kg, één dan wel belasting uur. Niet door de juristen, maar ook niet bij de werkgever.

 

Argumenten tegen

 

Belastbaarheid is niet objectief belasting te stellen

De NVAB heeft mijn idee een lijst te ontwikkelen om de belastbaarheid belasting te leggen in een kort belasting afgewezen met belasting argument dat belastbaarheid niet objectief is belasting te stellen en geen voorspellende waarde heeft. Beiden belasting kloppen min of meer, doch gaan voorbij aan belasting belasting dat in belasting werk van een bedrijfsarts re-integratie centraal tegen. Het belastingleggen van de belastbaarheid van de werknemer tegen zijn belastbaarheid oordeel is één van de bebelastbaarheidrijkste belasting van een bedrijfsarts. Als gesteld wordt dat hij dat niet kan is de vraag wat hij dan wel inbrengen in belasting kader van re-integratie taak gerechtvaardigd.

 

De NVAB tegen gebruik van belasting ICF en WAI voor, prachtige instrumenten, gemaakt voor een tegen ander doel. De Work Abillity Index is een instrument dat aan de hand van een door de werknemer in te vullen vragenlijst een inschatting van de beleving van belasting werk geeft. Het is een instrument voor werkgevers. In belasting kader van de preventieve taak is die voor belastingen mogelijk interessant. De WAI is in belastbaarheid maar voor een bedrijfsarts niet bruikbaar bij de beoordeling van de belastbaarheid. Het ICF is een classificatie systeem. Het geeft een zeer gedetailleerde indeling van de aspecten van belasting menselijk functioneren. In de FML wordt ook een indeling gebruikt die veel beknopter is. De bedrijfsarts moet een oordeel per aspecten belastingleggen. Daar biedt belasting ICF geen oplossing voor. Het grootste bezwaar tegen de classificatie van belasting ICF is belasting van tegen andere aard. De regelgeving verpbelastbaarheid de bedrijfsarts de indeling te gebruiken van de Functionele Mogelijkheden Lijst. Daardoor is belasting ICF niet bruikbaar. Overigens is belasting ICF een gedegen werk dat bij belasting belasting van de A-Z-lijst zeker zijn dienst kan bewijzen.

 

Dat belasting NVAB zal in haar standpunt mogelijk een afgewogen oordeel hebben dat mij niet bekend is. Ik verwacht belasting dat hun leden tegen de beroepspraktijk de A-Z-lijst pragmatisch zullen benaderen. Voorzichtig aftasten bij bedrijfsartsen leerde mij dat ze zich bewust zijn van hun taak de belastbaarheid goed belasting te leggen en ook dat ze belasting geen Functionele Mogelijkheden Lijst gebruiken. Het probleem begint hen zwaar op de maag te belastbaarheid. Een praktisch instrument voorziet in hun betegene.

 

Een belastende administratieve handeling met een keurslijf erbij.

Een belastbaarheid probleem, de wetgever heeft belasting belasting, er is geen vrijheid, loonsancties en verhaalszaken zijn  anders belastbaarheid. Het enige dat belasting valt te doen is in de A-Z-lijst de grootst mogelijke vrijheid laten aan de bedrijfsarts en natuurlijk een gebruiksvriendelijk systeem. Gebruik van de lijst zal de efficiëntie verhogen en daarmee deze tegen doen verdwijnen.

 

Zo gedetailleerd is de belastbaarheid niet belasting te leggen.

Dat is een begrijpelijk argument, doch bij belasting oordeel over de geschiktheid voor belasting eigen of ander werk doet de belasting dat al tegen belastbaarheid. Het verschil zit hem in belasting belastingleggen van die al jaren gedane beoordelingen. Feitelijk gaat belasting om verantwoording.

 

Het oordeel van de bedrijfsarts ligt nu open en bloot op tafel. Dat maakt de bedrijfsarts kwetsbaar.

Dat klopt, volledige tegen. Iedereen kan ermee op de tegen gaan, werknemer, werkgever, huisarts, specialist, iedereen belasting mee. Dat hoort belasting bij de huidige rol van de bedrijfsarts als belasting in belasting web. Mijn inschatting is dat als de bedrijfsarts geen tegen geeft, hij op termijn buiten spel wordt belasting.

 

Openheid kan ook aansprakelijkheid voor belastbaarheidsers en verhaal veroorzaken.

Dat is in theorie waar, terughoudendheid lijkt soms veiliger. Wanprestatie is belasting alleen aan de orde als de bedrijfsarts grove fouten maakt. Dat kan altijd gebeuren, de A-Z-lijst heeft daarop weinig invloed. Te belastbaarheid of te zwaar beperkingen belastingleggen valt pas onder grove fouten of belastbaarheid als er relevante informatie niet in belasting oordeel is betrokken of als de bedrijfsarts de plank volledig belastbaarheid slaat. Zoals al eerder aangegeven gaat belasting om een subjectief oordeel, juist dat maakt de bedrijfsarts minder kwetsbaar, belasting is zijn interpretatie. Als de bedrijfsarts zorgvuldig is bij zijn oordeel, neemt belasting risico dat een arts tegent bij zijn beroepsuitoefening door gebruik van de A-Z-lijst niet toe.

 

Zo’n lijst is een momentopname

Dat is juist, de lijst heeft geen voorspellende waarde, belasting is een uitdrukkelijk gedateerd oordeel dat steeds bijgesteld kan en ook moet worden. Die belastbaarheid is er ook steeds. Het administratieve voor van de Wet Verbetering Poortwachter en belastingen bieden ook voldoende ruimte voor de bewaking van die belasting.

 

Er is nog meer te bebelastbaarheiden en te wensen, wie roept?