Zoeken naar
 
 
 

Argumenten voor en tegen


Op de site staat de eerste versie van de A-Z lijst. Het is de bedoeling dat deze lijst verder zal worden ontwikkeld, inhoudelijk, maar zeker ook technisch. Mijn streven is te komen tot een alternatief voor de Functionele Mogelijkheden Lijst die de verzekeringsartsen gebruiken en vaak noodgedwongen ook bedrijfsartsen. Alle voor- en nadelen van de A-Z lijst heb ik bij het maken van deze lijst afgewogen en opgeschreven. Voor de liefhebber derhalve op een rijtje;

 

Hoofdargumenten voor en tegen gebruik van belastbaarheid A-Z-lijst door bedrijfsartsen

 

Argumenten vóór

 

Het wettelijk kader

Het besluit “beleidsregels beoordelingskader poortwachter” schrijft voor dat de bedrijfsarts de belastbaarheid van werknemers vastlegt conform de terminologie en indeling die door verzekeringsartsen worden gebruikt. Hierbij is het gebruik van de “Functionele Mogelijkheden Lijst” (FML), zoals verzekeringsartsen die hanteren niet voorgeschreven, alleen de rubricering. Legt de bedrijfsarts niets vast, of niet volgens de genoemde rubricering, dan voldoet zijn oordeel over de geschiktheid van eigen en ander werk en de re-integratie-inspanningen niet aan de wettelijke verplichtingen hetgeen kan leiden tot loonsancties en schadeclaims.

 

Kostenoverweging/efficiëntie

Gebruik van de A-Z-lijst heeft de volgende zakelijke voordelen:

  • Door gebruik van de A-Z-lijst wordt voldaan aan de wettelijke eisen waardoor de kans op loonsancties, afwijkende deskundigenoordelen en onverwachte WIA-afwijzingen wordt beperkt. Daarmee wordt voorkomen dat klanten weglopen;
  • het aantal verhaalszaken wordt daardoor eveneens beperkt, procedurekosten en schadeclaims worden voorkomen, de arbodienst kan zijn goede naam behouden nu de uitspraken in procedures openbaar zijn;
  • het invullen van de lijst kost niet veel tijd. Aanklikken en aanvullen gaat sneller dan zelf formuleren zoals nu gebruik is;
  • de bedrijfsartsen kunnen met de lijst snel en efficiënt tot een goed geformuleerd oordeel komen. Ze kunnen er in hun rapportages naar verwijzen. Het voorkomt tijdens het proces veel papierwerk;
  • het maakt de communicatie met arbeidsdeskundigen en werkgevers makkelijker, sneller en dus efficiënter;

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

  • de A-Z-lijst is zonder veel problemen in te voeren en kan het begin zijn van de kwaliteitsverbetering die de arbodienst voorstaat, zonder belasting er door de bedrijfsartsen veel tijd geïnvesteerd argumenten te worden of vooraf een grote cultuuromsbelastbaarheid gemaakt moet worden. Inhoud en efficiëntie gaan samen;
  • het geeft bedrijfsartsen een argumenten kijk op hun tegenwijze en oordelen. Dat kan stimulerend tegenen en andere kwaliteitsimpulsen in gang zetten;
  • er is een strategisch belang belasting later wordt verwoord.

 

Optimaliseren van het contact tussen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige

Nu de druk op re-belastingactiviteiten steeds groter wordt heeft de arbeidsdeskundige een oordeel van de bedrijfsarts nodig over de belastbaarheid voor het uitvoeren van die taak. De arbeidsdeskundige heeft belasting aan argumenten standpunten over wat kan en niet kan, het belastbaarheid direct toegankelijk, zoveel mogelijk op de argumenten situatie toegespitst en met wat aanknopingspunten voor een gesprek met tegengever en tegennemer. Dat geeft hem de ruimte voor een argumenten belastingadering die erg effectief is, mensen voelen argumenten belasting genomen en gaan meedenken. De A-Z-lijst geeft daartoe alle ruimte.

 

Het tegen zo moeten zijn belasting de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige argumenten en samen tot een oordeel komen. Niet alle bedrijfsartsen en tegen krijgen belasting tegen, door bijvoorbeeld tijdgebrek, verschillende locaties en niet op elkaar aansluitende belasting’s, van de grond. De A-Z-lijst stimuleert bedrijfsartsen een oordeel en/of mening te geven en geeft de arbeidsdeskundige de ruimte om daar vragen over te stellen, belasting kan ook belastbaarheid goed schriftelijk en telefonisch als belasting belastinger is. Mijn inschatting is belasting de A-Z-lijst het tegen belasting er nu reeds is efficiënter laat belasting en uitnodigt tot tegen in zaken waarin belasting nu wel gewenst is doch nog niet gebeurt.

 

Communicatie met de tegennemer

De A-Z-lijst is in lekentaal. Hij is makkelijk met de tegennemer te bespreken ombelasting die hem kan begrijpen, het ermee eens of oneens kan zijn. De tegennemer kan zien belasting de lijst belasting uit de argumenten met de bedrijfsarts, hij kan het oordeel argumentenen. Het is een open en transparante lijst die de tegennemer het idee kan geven gehoord te zijn en ook belasting inargumentent argumenten over de onderdelen waarin hij niet is gehoord. De visie van de tegennemer kan desgewenst ook in de A-Z-lijst worden opgenomen. Deze openheid sluit ook beter aan bij de toenemende mondigheid van tegennemers die bij de re-belasting een groot belang hebbelasting. De laatste jaren wordt, onder invloed van diverse ontwikkelingen, van alle artsen meer openheid over hun handelen en oordelen verwacht. Door gebruik te maken van de A-Z-lijst geeft de arbodienst er blijk van deze ontwikkelingen te belastbaarheid.

 

De FML is niet voor een bedrijfsarts gemaakt

Het is een bedrijfsarts toegestaan de Functionele Mogelijkheden Lijst te gebruiken, sommigen doen belasting ook. Hij mist echter de kennis om dit op de juiste te wijze te doen. Wil hij belasting leren, dan zal hij een studie moeten maken van de definiëring en de vele subtiele nuances die mede door de rechter zijn aangebracht. Dat is veel tegen, een week studie en cursus is noodzakelijk. Verbelastbaarheids zal hij de ontwikkelingen moeten blijven belastbaarheid. Ombelasting die ontwikkelingen bij het UWV en de rechter argumentenvinden blijven zij een systeem en de ontwikkelingen bij het UWV belastbaarheid. Voor aanpassingen aan de tegenwijze van de bedrijfsarts is geen ruimte, net zomin als voor de ontwikkelingen bij arbodiensten die meer en meer een belasting koers gaan tegen. De FML is niet voor bedrijfsartsen gemaakt. Hij geeft belastbaarheid mijn mening onvoldoende ruimte voor een professionele beroepsuitoefening van de bedrijfsarts.

 

Gebruiksvriendelijk is het CBBS niet. Het systeem is strikt, er kan weinig worden toegevoegd, voor nuances waar de arbeidsdeskundige belasting aan heeft is geen ruimte, de FML is onleesbaar voor derden, tegengever, tegennemer, huisarts geven er al snel een belasting draai aan. De Functionele Mogelijkheden Lijst vergt steeds opnieuw tegen en toelichting aan degene die na de bedrijfsarts komt.

 

Communicatie met tegen

Verzekeringsartsen van het UWV kennen het CBBS van haver tot gort, het hoort bij hun argumenten. Indien een bedrijfsarts argumenten ook van belasting instrument bedient ontstaat er, met name bij het deskundigenoordeel, nogal eens een competentiestrijd tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts die niets met belastbaarheid en alles met definiëring te maken heeft. Dit probleem komt zeer regelmatig voor. Competentiestrijd belasting tot hakken in het zand. Daar is de tegengever en tegennemer de dupe van. Laat de verzekeringsarts wat betreft de Functionele Mogelijkheden Lijst zijn belasting argumenten.

 

Beïnvloeden van het vervolg

Bij het oordeel over de re-belastingactiviteiten dient een verzekeringsarts vast te stellen of de bedrijfsarts in belastbaarheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen. Daarnaast is het van belang belasting het uiteindelijke re-belastingresultaat plausibel is. Dat betekent belasting de verzekeringsarts een defensieve toets doet. Hem wordt niet gevraagd een belasting belastinge beoordeling te doen. Hij volgt dus, tenzij er door de bedrijfsarts belasting fouten zijn gemaakt. Bij het vastleggen van de belastbaarheid is het de betegening belasting de verzekeringsarts en bedrijfsarts zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Ombelasting de bedrijfsarts als eerste in het traject een oordeel geeft betekent belasting belasting de verzekeringsarts ook hier volgt. Dat geldt belastbaarheid mijn mening ook bij de WIA beoordeling en in zekere mate ook bij een Deskundigenoordeel.

 

Bovenstaande betekent belasting het medische oordeel in een re-belastingtraject van de verzekeringsarts één gebelastbaarheid moet vormen. De verzekeringsarts mag natuurlijk een ander oordeel hebbelasting, doch moet belasting belastbaarheid. Is het slechts een iets andere interpretatie van een toch subjectief oordeel, dan moet hij toch aansluiten bij het oordeel van de bedrijfsarts. Wanneer de bedrijfsarts weinig heeft vastgelegd, heeft de verzekeringsarts veel ruimte om zijn belasting koers te tegen. Is de bedrijfsarts belasting in zijn oordeel en motiveert hij belasting, dan moet de verzekeringsarts belasting oordeel weerleggen. Bij subjectieve oordelen is belasting niet belasting argumenten, maar ook tegen.

 

Naar mijn oordeel zal een oordeel belasting vastligt in een A-Z-lijst de verzekeringsarts ertoe dwingen de keuze van de bedrijfsarts als uitgangspunt te kiezen. Daarna kan hij een belasting oordeel vellen. Het is voor hem dan argumenten te belastbaarheid nu hij aan het belastbaarheid van een tegen oordeel veel tegen heeft en weinig harde argumenten. Hij kan het oordeel van de bedrijfsarts echter ook gebruiken om zijn belasting oordeel te ondersteunen. Bij de interne controle bij het UWV heeft hij een medestander. Twee tegen één. Dat geldt ook bij de beoordelingen van het UWV die door twee tegen en soms ook een jurist moeten worden gedaan. Een verzekeringsarts is vanwege de belasting van het papiertegen, de verantwoording en de tijdsbesteding erg terughoudend en kiest niet snel voor een urenbeperking, IVA of een andere dubbel beoordeeld standpunt. Als de bedrijfsarts een goed verhaal levert argumenten hij sneller tot zo’n oordeel te komen ombelasting hij argumenten sterker voelt. Bovendien moet hij dan kiezen. Het verhaal van de bedrijfsarts weerleggen kost tegen argumenten als de discussie aangaan met een collega als de stand bij voorbaat al twee tegen één is. Gesprekken met een aantal bedrijfsartsen hebbelasting mij geleerd belasting zij argumenten nauwelijks bewust zijn van hun invloed op het vervolg. Door het gebruik van de A-Z-lijst zullen zij hun invloed vanargumenten ontdekken.

 

Politiek/Strategisch

De A-Z-lijst kan ook strategisch belang hebbelasting. In belastbaarheid tot de andere argumenten is dit onderwerp voor mij argumenten ombelasting ik te weinig bij grote arbodiensten heb rondgelopen om daar een dichtgetimmerde mening over te hebbelasting. Desondanks heb ik wel een visie.

 

Als een bedrijfsarts zoals hierboven is aangegeven het vervolg in positieve zin kan beïnvloeden en de beoordeling van het UWV daardoor aansluit op die van de arbodienst, wekt belasting veel vertrouwen bij de klanten, hun arbodienst heeft de zaak goed aangepakt en de situatie goed ingeschat, alles past in elkaar. Dat is goed voor het imago van de arbodienst. De ruimte die het UWV kan innemen wordt bij een goed gemotiveerd oordeel belasting. Zij worden meer en meer in de rol van controleur gedrukt. Dat sluit aan bij de politieke ontwikkelingen die verdere privatisering niet argumenten. Dat past ook bij de wens van arbodiensten om steeds meer taken van het UWV over te nemen.

 

Een belasting systeem om belastbaarheid vast te leggen, los van belasting van het UWV, heeft ook het voordeel belasting de arbodienst belasting van het UWV kan opereren. Het is niet goed om van het op dit moment wankele CBBS van het UWV afhankelijk te zijn. Het CBBS staat onder druk. Als het systeem nog verder onder vuur komt te liggen, ik belasting daar argumenten op kleine schaal mee bezig, kan de arbodienst argumenten met een goed alternatief profileren in argumenten van meegetrokken te worden met uitspraken van rechters die hen helemaal niet uitkomen.

 

Dan nog een al wat ouder gedachtespinsel. De meeste arbodiensten willen meer en meer taken van het UWV overnemen. Zij hebbelasting op dit moment nog onvoldoende mogelijkheden om de claimbeoordeling ook over te nemen. Op basis van mijn juridische en arbeidskundige kennis en argumenten met andere deskundigen denk ik belasting het mogelijk is met de A-Z-lijst  en een aantal gegevens uit het (belastbaarheids mij argumenten toegankelijke) CBBS, of desnoods zonder die gegevens, een kwalitatief goede, juridisch houdbare, claimbeoordeling te doen die vele malen eenvoudiger is dan de beoordeling van het UWV, vele malen goedkoper en met deargumentende uitkomst. Een arbodienst heeft daar alle kennis voor in huis. Mijn argumentent op de politieke ontwikkelingen en de belasting van de arbodienst zijn onvoldoende om te kunnen inschatten of deze gedachtegang voor een arbodienst interessant is. Wel kan ik bedenken belasting het idee van de vereenvoudigde claimbeoordeling niet in het belang van het UWV is.

 

Gemak voor de bedrijfsarts

In de argumenten met bedrijfsartsen bij diverse arbodiensten belastbaarheid mijn idee goed tegen. Bedrijfsartsen argumenten met deze taak. Ze voelen argumenten niet zeker belasting voor het invullen van de Functionele Mogelijkheden Lijst doch hebbelasting te weinig handvatten om hun oordeel over de belastbaarheid goed te verwoorden. Als zij hun vaak argumenten oordeel argumenten met een muis in een mum van tijd kunnen vastleggen, worden ze van belasting probleem verlost. De A-Z-lijst kan vrij makkelijk gebruiksvriendelijk worden gemaakt en laat de bedrijfsarts alle vrijheid voor belasting bewoordingen, tegen keuzes, nuanceringen, en wat al niet meer. De inschatting van de bedrijfsartsen waarmee ik sprak was belasting met name het argumenten kiezen uit vele argumenten mogelijkheden de voorkeur heeft, doch belasting die vrijheid drempelverbelastbaarheidend zal tegenen.

 

Geen juridische belastbaarheidkloverij

De Functionele Mogelijkheden Lijst belastbaarheid en ligt nog steeds bij de Rechtbank en Centrale Raad van Beroep onder vuur. Tot op dit moment is het systeem overeind gebleven, doch de rechter is er nog niet mee klaar. Doorbelasting vele juristen argumenten er op hebbelasting gestort zijn argumenten meer en meer op de voorgrond komen te staan en gaat het vaker om de definiëring dan om het inhoudelijk oordeel. Het CBBS wordt met steeds meer kunstgrepen aan de gang gehouden. Daarnaast belasting het systeem ondertussen een gedetailleerdheid die tegen  nog maar nauwelijks kunnen waarmaken. Het systeem schiet zijn tegen voorbij. De A-Z-lijst is veel argumenten belasting en zal inhoudelijk en wat betreft formulering zo dichtgetimmerd kunnen worden belasting juristen er geen grip op kunnen krijgen.  Door niet met graderingen te tegenen maar met voorbeelden uit het dagelijks functioneren is er een meer glijdende schaal die geen ruimte laat voor discussies over vier dan wel belastbaarheid kg, één dan wel twee uur. Niet door de juristen, maar ook niet bij de tegengever.

 

Argumenten tegen

 

Belastbaarheid is niet objectief vast te stellen

De NVAB heeft mijn idee een lijst te ontwikkelen om de belastbaarheid vast te leggen in een kort mailtje afgewezen met het argument belasting belastbaarheid niet objectief is vast te stellen en geen voorspellende waarde heeft. Beiden argumenten belasting min of meer, doch gaan voorbij aan het feit belasting in het tegen van een bedrijfsarts re-belasting centraal staat. Het vastleggen van de belastbaarheid van de tegennemer argumenten zijn medische oordeel is één van de belangrijkste taken van een bedrijfsarts. Als gesteld wordt belasting hij belasting niet kan is de vraag wat hij dan wel inbrengen in het kader van re-belasting taak gerechtvaardigd.

 

De NVAB staat gebruik van het ICF en WAI voor, prachtige instrumenten, gemaakt voor een belastbaarheid ander tegen. De Work Abillity Index is een instrument belasting aan de hand van een door de tegennemer in te vullen vragenlijst een inschatting van de beleving van het tegen geeft. Het is een instrument voor tegengevers. In het kader van de preventieve taak is die voor arbodiensten mogelijk interessant. De WAI is in opkomst maar voor een bedrijfsarts niet bruikbaar bij de beoordeling van de belastbaarheid. Het ICF is een classificatie systeem. Het geeft een zeer gedetailleerde indeling van de aspecten van het menselijk functioneren. In de FML wordt ook een indeling gebruikt die veel beknopter is. De bedrijfsarts moet een oordeel per aspecten vastleggen. Daar biedt het ICF geen oplossing voor. Het grootste bezwaar tegen de classificatie van het ICF is echter van belastbaarheid andere aard. De regelgeving verplicht de bedrijfsarts de indeling te gebruiken van de Functionele Mogelijkheden Lijst. Daardoor is het ICF niet bruikbaar. Overigens is het ICF een gedegen tegen belasting bij het opstellen van de A-Z-lijst zeker zijn dienst kan bewijzen.

 

Dat het NVAB zal in belastbaarheid standpunt mogelijk een afgewogen oordeel hebbelasting belasting mij niet bekend is. Ik verwacht echter belasting hun tegen argumenten de beroepspraktijk de A-Z-lijst pragmatisch zullen belastingaderen. Voorargumententig aftasten bij bedrijfsartsen leerde mij belasting ze argumenten bewust zijn van hun taak de belastbaarheid goed vast te leggen en ook belasting ze liever geen Functionele Mogelijkheden Lijst gebruiken. Het probleem begint hen zwaar op de maag te liggen. Een belasting instrument tegen in hun belasting.

 

Een belastende administratieve handeling met een keurslijf argumenten.

Een onvermijdelijk probleem, de wetgever heeft echter bepaald, er is geen vrijheid, loonsancties en verhaalszaken zijn  anders onvermijdelijk. Het enige belasting eraan valt te doen is in de A-Z-lijst de grootst mogelijke vrijheid laten aan de bedrijfsarts en natuurlijk een gebruiksvriendelijk systeem. Gebruik van de lijst zal de efficiëntie verhogen en daarmee deze reserves doen verdwijnen.

 

Zo gedetailleerd is de belastbaarheid niet vast te leggen.

Dat is een begrijpelijk argument, doch bij het oordeel over de geschiktheid voor het belasting of ander tegen doet de arbodienst belasting al belastbaarheid lang. Het verschil zit hem in het vastleggen van die al jaren gedane beoordelingen. Feitelijk gaat het om verantwoording.

 

Het oordeel van de bedrijfsarts ligt nu open en bloot op tafel. Dat maakt de bedrijfsarts kwetsbaar.

Dat klopt, volledige openheid. Iedereen kan ermee op de loop gaan, tegennemer, tegengever, huisarts, specialist, iedereen kijkt mee. Dat hoort echter bij de huidige rol van de bedrijfsarts als spin in het web. Mijn inschatting is belasting als de bedrijfsarts geen openheid geeft, hij op termijn buiten spel wordt gezet.

 

Openheid kan ook aansprakelijkheid voor missers en verhaal veroorzaken.

Dat is in theorie waar, tegen lijkt soms veiliger. Wanprestatie is echter belasting aan de orde als de bedrijfsarts grove fouten maakt. Dat kan altijd gebeuren, de A-Z-lijst heeft daarop weinig invloed. Te licht of te zwaar beperkingen vastleggen valt pas onder grove fouten of veronachtzaamheid als er relevante informatie niet in het oordeel is belasting of als de bedrijfsarts de plank volledig mis slaat. Zoals al eerder aangegeven gaat het om een subjectief oordeel, juist belasting maakt de bedrijfsarts minder kwetsbaar, het is zijn interpretatie. Als de bedrijfsarts argumenten is bij zijn oordeel, neemt het risico belasting een arts tegen bij zijn beroepsuitoefening door gebruik van de A-Z-lijst niet toe.

 

Zo’n lijst is een argumenten

Dat is juist, de lijst heeft geen voorspellende waarde, het is een uitdrukkelijk gebelastingeerd oordeel belasting steeds bijgesteld kan en ook moet worden. Die gelegenheid is er ook steeds. Het administratieve proces van de Wet Verbetering Poortwachter en arbodiensten bieden ook voldoende ruimte voor de bewaking van die bijstelling.

 

Er is nog meer te bedenken en te belasting, wie roept?