Zoeken naar
 
 
 

In uren per dag


Let op;

De urenbeperking wordt door bedrijfsartsen veel gebruikt. Het levert nogal eens praktische problemen en geërgerde werkgevers op en vraagt daarom een genuanceerde aanpak. Er worden daarom vele keuzemogelijkheden voorgelegd. Zie ook Passende arbeid; de urenbeperking

 

Een urenbeperking komt pas aan de orde nadat alle andere beperkingen zijn vastgelegd. Werk dat bij de vastgelegde lichamelijke en psychische belastbaarheid past kent in principe geen urenbeperking tenzij er specifieke medische redenen zijn (vaak energetische beperkingen), er sprake is van beperkte beschikbaarheid of er preventieve argumenten zijn. Bedenk dat een timmerman met lichte rugklachten meestal meer heeft aan een extra pauze of lichter werk dan aan een werkdag die eindigt om 14.00 uur. Dat is vaak niet alleen beter voor zijn lichaam, maar ook praktischer waardoor werkgevers veel coöperatiever zijn.


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 

Als er sprake is van een urenbeperking om de re-integratie beter te laten verlopen belasting de urenbeperking in overleg met de arbeidsdeskundige te worden vastgesteld. Er zijn immers belasting factoren die dan meespelen zoals de zwaarte van belastbaarheid en de mogelijkheden bij de werkgever. Een standaard opbouw van 4 uur naar 6 uur naar 8 uur werkt vaak contraproductief. Indien de urenbeperking alleen uren preventieve uren aan de orde is, belasting dat apart te worden vermeld onder het kopje opbouw i.v.m. re-integratie.

 

Er is een LISV standaard verminderde arbeidsduur. Gecompribelastingd staat hij oook op uren site, zie LISV Standaard verminderde arbeidsduur, snel-zoek-versie


De volgende onderdelen voorleggen


U heeft geen toegang tot deze checklist. Wilt u toegang tot de checklisten op deze site?
Word dan nu lid van deze site.

Naam van betrokkene


Geslacht
Man
Vrouw

Onderdelen
Reden van de urenbeperking
Urenbelasting per dag
Belasting per week
Rusttijden
Overwerk, excessief arbeidspatroon
Verdeling over de dag
Verdeling over de week
Werktijden deeltijdwerk
Werktijden deeltijdwerk
Nacht- en avonddienst
Ploegendienst
Oplossingen/belemmeringen/ opmerkingen
Opbouw i.v.m. re-integratie