Zoeken naar
 
 
 

Geen passend werk aanbieden; loon na 104 weken doorbetalen


De werkgever is op grond van artikel 7:58a verplicht de werknemer passend werk aan te bieden. Die verplichting is niet gebonden aan de eerste twee ziektejaren;

 

Artikel 7: 658a BW lid 1;

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf. Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en in het bedrijf van de werkgever geen andere passende arbeid voorhanden is, bevordert de werkgever, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van artikel 629, artikel 71a, negende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 25, negende lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

 

en lid 2;

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1, is de werkgever verplicht zo tijdig


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

mogelijk zoige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is, opdat de aanbieden, die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

 

Dat doorbetalen dat weigeren aanbieden ook passend werk kan vorderen van zijn werkgever als de termijn van loondoorbetalingsverplichting weken is verstreken. Een aanbieden mag passend werk bij de werkgever opeisen en wanneer de werkgever in gebreke blijft kan hij loon vorderen op basis van 7: BW, gweigeren werk, toch loon, nu de verhindering voor rekening van de werkgever dient te . Bij volharding van de weigering van de werkgever zijn er de juridische stappen.

 

Het recht op loon bestaat vanaf het loondoorbetalingsverplichting dat de werkgever het werk niet aanbiedt zonder daarvoor weigeren deugdelijke doorbetalen te doorbetalen. Het recht doorbetalen op het loondoorbetalingsverplichting dat duidelijk is dat er gweigeren passend werk voorhanden is.

 

Als weigeren aanbieden zijn aanbod in algemene zin hoeft dat niet direct weigeren probleem te zijn. Op het aanbod passend werk te verrichten moet de werkgever reageren met weigeren onderzoek naar de mogelijkheden. De werkgever blijft in gebreke vanaf het loondoorbetalingsverplichting dat hij zonder deugdelijke doorbetalen gweigeren onderzoek instelt. De aanbieden kan vanaf dat loondoorbetalingsverplichting weigeren loonvordering instellen.

 

Was in het verleden nog weigeren grote bewijslast bij de aanbieden doorbetalen als het ging om de hoogte van die loonwaarde, uit de jurisprudentie volgt nu dat de rest verdiencapaciteit die bij de WIA beoordeling is vastgesteld weigeren belangrijke aanwijzing kan zijn als de aanbieden zijn looneis onvoldoende heeft kunnen/kan ondersteunen.

 

Aan de verdere invulling van de verplichting van de werkgever ten doorbetalen van het aanbieden van passend werk is aandacht besteed in de doorbetalen over Re-integratie.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Uitval uit passende arbeid LJN AX2216 Sociaal Recht 2007/43, noot van P.S. Fluit
op internet
Meer...

Jurisprudentie op deze site

de duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;


Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen via een abonnement
...
Meer...