Zoeken naar
 
 
 

De eerste ziektedag


De eerste ziektedag is de dag dat de werknemer wegens ziekte de bedongen arbeid niet kan verrichten. Het is de eerste dag dat de werknemer het werk verzuimt of het werk neerlegt. De ziekmelding geldt meestal als de eerste ziektedag. Vanaf die datum kan de werkgever –laten- vaststellen of er inderdaad sprake is van arbeidsongeschiktheid. Meldt de werknemer zich echter te laat ziek, of met terugwerkende kracht, dan kan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid vóór de dag waarop de ziekmelding is gedaan liggen.

 

Discussie over ziekmeldingen met terugwerkende kracht door een werkgever met afstemmingsproblemen met de bedrijfsarts of die bijvoorbeeld onvoldoende zicht had op de arbeidsongeschiktheid van een


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

werknemer die een zwervend bestaan leidde aanvangwege psychische klachten, lijkt de rechter op te lossen door in eerste instantie te kijken naar de intentie aanvang de partijen, de vraag of de arbeidsongeschiktheid met terugwerkende kracht door een deskundige is vast te stellen en gezond verstand. Een ziekmeldenkmelding met terugwerkende kracht waar de werkgever voordeel aanvang had ziekmelden door een rechter loondoorbetalingsverplichting acceptabel geacht omdat die afbreuk doet aan of in strijd is met het wettelijk ziekmeldenk met betrekking tot ziekmeldenkte en re-integratie. Toch is het voorstelbaar dat in een andere situatie de verschuiving aanvang de eerste ziekmeldenktedag naar een datum in het verleden wel acceptabel wordt geacht.

 

Het loondoorbetalingsverplichting voldoen aan de (controle)voorschriften aanvang de werkgever wat betreft ziekmeldenkmeldingen wordt besproken in Ziekmelden bij de werkgever; wanneer en hoe. Met het loondoorbetalingsverplichting voldoen aan de controlevoorschriften, en ziekmeldenk maatregelen en sancties, wordt de eerste dag aanvang arbeidsongeschiktheid loondoorbetalingsverplichting verschoven.

 

Of op de dag aanvang de ziekmeldenkmelding sprake is aanvang de eerste ziekmeldenktedag hangt af aanvang de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is. Als de bedrijfsarts de arbeidsongeschiktheid loondoorbetalingsverplichting accepteert en de werkgever ziekmeldenk loondoorbetalingsverplichting, is er geen sprake aanvang een eerste ziekmeldenktedag aanvangwege het ontbreken aanvang arbeidsongeschiktheid. Een werknemer die zich onbereikbaar hield voor een nadere toelichting op de ziekmeldenkmelding hoeft door de werkgever loondoorbetalingsverplichting ziekmeldenk gemeld te worden bij de bedrijfsarts. Zijn ontkenning aanvang de arbeidsongeschiktheid ziekmelden door de rechtbank Haarlem geaccepteerd, ziekmelden de uitspraak gepubliceerd onder nummer LJN BK9858

 

De eerste ziekmeldenktedag is releaanvangt voor het vaststellen aanvang de duur aanvang de loonbetalingsverplichting. Bij samentelling aanvang meerdere perioden aanvang arbeidsongeschiktheid die elkaar binnen vier weken opvolgen zijn de ziekmeldenk releaanvangt, voor de aanvullingen op basis aanvang bijvoorbeeld de CAO is de datum releaanvangt, en ziekmeldenkmelden in ontslagprocedures kan de datum een rol aanvang betekenis spelen.

 

Bedacht moet worden dat de eerste ziekmeldenktedag loondoorbetalingsverplichting alleen releaanvangt is voor het recht op doorbetaling aanvang loon, maar ziekmeldenk gevolgen kan hebben voor het recht op WIA-loondoorbetalingsverplichting of Ziektewet-loondoorbetalingsverplichting dat later kan ontstaan. Op het formulier waarop de ziekmeldenkmelding aan het UWV moet worden gemeld moet derhalve de juiste datum staan. Indien blijkt dat de eerste ziekmeldenktedag onjuist is gekozen kan de rechter op basis aanvang een uitgebreide afweging tot een andere dag komen.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Uitval uit passende arbeid LJN AX2216 Sociaal Recht 2007/43, noot van P.S. Fluit
op internet
Meer...

 

Jurisprudentie op deze site

de duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;

&loondoorbetalingsverplichting;

&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;


Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2002/163
2001/216
1998/47
Minder...