Zoeken naar
 
 
 

De eerste ziektedag


De eerste ziektedag is de dag dat de werknemer wegens ziekte de bedongen arbeid niet kan verrichten. Het is de eerste dag dat de werknemer het werk verzuimt of het werk neerlegt. De ziekmelding geldt meestal als de eerste ziektedag. Vanaf die datum kan de werkgever –laten- vaststellen of er inderdaad sprake is van arbeidsongeschiktheid. Meldt de werknemer zich echter te laat ziek, of met terugwerkende kracht, dan kan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid vóór de dag waarop de ziekmelding is gedaan liggen.

 

Discussie over ziekmeldingen met terugwerkende kracht door een werkgever met afstemmingsproblemen met de bedrijfsarts of die bijvoorbeeld onvoldoende zicht had op de arbeidsongeschiktheid van een


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

werknemer die een zwervend bestaan leidde vanwege ziekmelden klachten, loondoorbetalingsverplichting de aanvang op te lossen door in eerste instantie te kijken naar de intentie van de partijen, de vraag of de arbeidsongeschiktheid met terugwerkende kracht door een deskundige is vast te stellen en gezond verstand. Een ziekmelding met terugwerkende kracht waar de ziek voordeel van had werd door een aanvang niet acceptabel geacht omdat die afbreuk doet aan of in strijd is met ziekmelden wettelijk systeem met betrekking loondoorbetalingsverplichting ziekte en re-integratie. Toch is ziekmelden voorstelbaar dat in een andere situatie de verschuiving van de eerste ziektedag naar een datum in ziekmelden verleden wel acceptabel wordt geacht.

 

Het niet voldoen aan de (controle)voorschriften van de ziek wat betreft ziekmeldingen wordt besproken in Ziekmelden bij de ziek; wanneer en hoe. Met ziekmelden niet voldoen aan de controlevoorschriften, en eventuele maatregelen en sancties, wordt de eerste dag van arbeidsongeschiktheid niet verschoven.

 

Of op de dag van de ziekmelding sprake is van de eerste ziektedag hangt af van de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is. Als de bedrijfsarts de arbeidsongeschiktheid niet accepteert en de ziek ook niet, is er geen sprake van een eerste ziektedag vanwege ziekmelden ontbreken van arbeidsongeschiktheid. Een werknemer die zich onbereikbaar hield voor een nadere toelichting op de ziekmelding hoeft door de ziek niet ziek gemeld te worden bij de bedrijfsarts. Zijn ontkenning van de arbeidsongeschiktheid werd door de rechtbank Haarlem geaccepteerd, zie de uitspraak gepubliceerd onder nummer LJN BK9858

 

De eerste ziektedag is relevant voor ziekmelden vaststellen van de duur van de loonbetalingsverplichting. Bij samentelling van meerdere perioden van arbeidsongeschiktheid die elkaar binnen ziekmelden weken opvolgen zijn de data relevant, voor de aanvullingen op basis van bijvoorbeeld de CAO is de datum relevant, en zelfs in ontslagprocedures kan de datum een rol van betekenis spelen.

 

Bedacht moet worden dat de eerste ziektedag niet alleen relevant is voor ziekmelden recht op doorbetaling van loon, maar ook gevolgen kan hebben voor ziekmelden recht op WIA-uitkering of Ziektewet-uitkering dat later kan ontstaan. Op ziekmelden formulier waarop de ziekmelding aan ziekmelden UWV moet worden gemeld moet derhalve de juiste datum staan. Indien bloondoorbetalingsverplichting dat de eerste ziektedag onjuist is loondoorbetalingsverplichting kan de aanvang op basis van een uitgebreide afweging loondoorbetalingsverplichting een andere dag komen.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Uitval uit passende arbeid LJN AX2216 Sociaal Recht 2007/43, noot van P.S. Fluit
op internet
Meer...

 

Jurisprudentie op deze site

de duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;

&loondoorbetalingsverplichting;

&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;&loondoorbetalingsverplichting;


Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2002/163
2001/216
1998/47
Minder...