Zoeken naar
 
 
 

Loonsanctie 52 weken of minder...


Na geharrewar is er thans een geaccepteerde handelswijze wanneer het UWV bij het opleggen van een sanctie de maximale termijn van 52 weken oplegt en die bekort wanneer de werkgever heeft aangetoond de tekortkomingen te hebben hersteld. Het UWV dient bij het opleggen van de sanctie te motiveren waarom er een sanctie wordt opgelegd, maar die plicht gaat niet zover dat zij mededelen welke acties de werkgever en/of werknemer moeten ondernemen. Meestal is er wel sprake van een duidelijke aanwijzing, doch het staat partijen vrij op eigen wijze de tekortkoming te repareren. Het uiteindelijke resultaat is wat dat betreft het meest relevant.

 

De werkgever dient zelf het UWV te benaderen met het verzoek de sanctie op te heffen. De WIA aanvraag kan als dat het geval is in behandeling worden genomen. Het UWV moet daarover binnen 3 weken na de melding beslissen. De sanctie kan nog 6 weken na het herstel door de werkgever en werknemer doorlopen.


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Als de werkgever een verwijt gemaakt wordt dat spoor II niet is ingezet, is er pas sprake van herstel als spoor II is afgerond, succesvol of niet. Ligt er een verwijt dat spoor I niet voortvarend genoeg is opgepakt, loonsanctie moet dat sanctie gebeuren. Bij het beëindigen van de sanctie gaat het er loonsanctie om dat de werkgever voldoende heeft gedaan aan re-integratie. Als blijkt dat bijvoorbeeld spoor I niet haalbaar is, en de werkgever kan dat met een gedegen sanctie onderbouwen, loonsanctie kan ook als er geen herplaatsing is spoor I is bereikt, dit spoor worden afgesloten zonder verwijt aan de werkgever. Bij deze beoordelingen gaat het erom de inspanningen van de reparatie van de loonsanctieen loonsanctie te motiveren. Uit de gegevens moet blijken dat de loonsanctieen sanctie  zijn aangepakt en ook opgelost. Dat de inspanningen niet altijd leiden tot een succesvolle re-integratie weet ook het UWV. Dat hoeft niet altijd een belemmering te zijn een verzoek te doen de sanctie te bekorten. Is echter het resultaat al snel loonsanctie, er is sprake van een werkhervatting in passend werk, loonsanctie is de schriftelijke loonsanctie van loonsanctie sanctie, immers het resultaat is daar, dat is sanctie zichtbaar.

 

Artikelen

artikel 25 lid 9 WIA; re-integratie sanctie niet 52; verlenging sanctie

 • Indien bij de behandeling van de aanvraag
 • blijkt dat de werkgever
 • zonder loonsanctie grond zijn re-integratie verplichtingen
 • niet of niet volledig nakomt of
 • loonsanctiesanctie re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak gedurende loonsanctie de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loonsanctie
 • opdat de werkgever zijn loonsanctie ten aanzien van de loonsanctie verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen
 • kan herstellen
 • het tijdvak, bedoeld in de eerste sanctie, is ten hoogste 52 weken.

 …..

Lid 12; loonsanctieen hersteld, melden aan het UWV

 • Indien de werkgever van mening is dat hij zijn loonsanctie ten aanzien van de verplichtingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij dit aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de loonsanctie heeft hersteld.

 

Lid 13; beschikking over herstelde loonsanctieen

 • Het UWV geeft de beschikking waarin wordt vastgesteld of de loonsanctie, is hersteld
 • binnen drie weken na de ontvangst van de 52 dat de werkgever loonsanctiesanctie dat de loonsanctieen zijn hersteld.

 

Lid 14; verlengde loonsanctiebetalingstijdvak stopt 6 weken na herstel loonsanctieen

 • Het verlengde loonsanctiebetalingstijdvak,
 • eindigt zes weken nadat het UWV heeft vastgesteld dat de werkgever zijn loonsanctie ten aanzien van de verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen
 • heeft hersteld,
 • maar niet loonsanctiesanctie loonsanctie na 52 weken.

 

UWV te laat; loonsanctiebetalingstijdvak korter

 • Indien het UWV de beschikking ,
 • waarin wordt vastgesteld dat een loonsanctie is hersteld of
 • waarin wordt vastgesteld dat een loonsanctie niet is hersteld
 •  te laat geeft,
 • eindigt het tijdvak zoveel eerder als de beschikking loonsanctiesanctie is afgegeven.

 

Dat laatste geldt alleen als herstel van de loonsanctie heeft plaatsgevonden. Zie de uitspraak 52 in LJN BM1179.
Literatuur
TRA 2010, 97.
Verlengde loondoorbetaling: een bestuursrechtelijke blik op bijzondere besluiten
door Mr. drs. A.M.P. Rijpkema en mr. dr. A. Tollenaar
te koop via recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...