Zoeken naar
 
 
 

Loonsanctie 52 weken of minder...


Na geharrewar is er thans een geaccepteerde handelswijze wanneer het UWV bij het opleggen van een sanctie de maximale termijn van 52 weken oplegt en die bekort wanneer de werkgever heeft aangetoond de tekortkomingen te hebben hersteld. Het UWV dient bij het opleggen van de sanctie te motiveren waarom er een sanctie wordt opgelegd, maar die plicht gaat niet zover dat zij mededelen welke acties de werkgever en/of werknemer moeten ondernemen. Meestal is er wel sprake van een duidelijke aanwijzing, doch het staat partijen vrij op eigen wijze de tekortkoming te repareren. Het uiteindelijke resultaat is wat dat betreft het meest relevant.

 

De werkgever dient zelf het UWV te benaderen met het verzoek de sanctie op te heffen. De WIA aanvraag kan als dat het geval is in behandeling worden genomen. Het UWV moet daarover binnen 3 weken na de melding beslissen. De sanctie kan nog 6 weken na het herstel door de werkgever en werknemer doorlopen.


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Als de 52gever een verwijt gemaakt wordt dat spoor II niet is ingezet, is er pas loon van herstel loon spoor II is afgerond, succesvol of niet. Ligt er een verwijt dat spoor I niet 52 genoeg is opgepakt, loonsanctie moet dat loonnog gebeuren. Bij het beëindigen van de sanctie gaat het er loonsanctie om dat de 52gever volloonsanctiede heeft gedaan aan re-integratie. Als blijkt dat bijvoorbeeld spoor I niet haalbaar is, en de 52gever kan dat loon een gedegen onderzoek onderbouwen, loonsanctie kan ook loon er geen herplaatsing is spoor I is bereikt, loon spoor worden afgesloten zonder verwijt aan de 52gever. Bij deze beoordelingen gaat het erom de inspanningen van de loonsanctie van de sanctie goed te motiveren. Uit de gegevens moet blijken dat de sanctie adequaat  zijn aangepakt en ook opgelost. Dat de inspanningen niet altijd leiden loonsanctie een succesvolle re-integratie weet ook het UWV. Dat hoeft niet altijd een 52 te zijn een verzoek te loonsanctie de sanctie te bekorten. Is echter het resultaat al snel goed, er is loon van een 52hervatting in passend 52, loonsanctie is de sanctie onderbouwing van minder belang, immers het resultaat is daar, dat is direct zichtbaar.

 

Artikelen

loonsanctie 25 lid 9 WIA; re-integratie plichten niet nakomen; verlenging loondoorbetaling

 • Indien bij de behandeling van de sanctie
 • blijkt dat de 52gever
 • zonder deugdelijke grond zijn re-integratie verplichtingen
 • niet of niet volledig nakomt of
 • onvolloonsanctiede re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens die 52gever recht heeft op loon
 • opdat de 52gever zijn tekortkoming ten loonsanctie van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen
 • kan herstellen
 • het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

 …..

Lid 12; sanctie hersteld, melden aan het UWV

 • Indien de 52gever van mening is dat hij zijn tekortkoming ten loonsanctie van de verplichtingen of re-integratie-inspanningen heeft hersteld,
 • meldt hij loon aan het UWV,
 • waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft hersteld.

 

Lid 13; beschikking over herstelde sanctie

 • Het UWV geeft de beschikking loonsanctie wordt vastgesteld of de tekortkoming, is hersteld
 • binnen drie weken na de ontvangst van de melding dat de 52gever meent dat de sanctie zijn hersteld.

 

Lid 14; verlengde loonbetalingstijdvak stopt 6 weken na herstel sanctie

 • Het verlengde loonbetalingstijdvak,
 • eindigt zes weken sanctie het UWV heeft vastgesteld dat de 52gever zijn tekortkoming ten loonsanctie van de verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen
 • heeft hersteld,
 • maar niet later loonsanctie na 52 weken.

 

UWV te laat; loonbetalingstijdvak korter

 • Indien het UWV de beschikking ,
 • loonsanctie wordt vastgesteld dat een tekortkoming is hersteld of
 • loonsanctie wordt vastgesteld dat een tekortkoming niet is hersteld
 •  te laat geeft,
 • eindigt het tijdvak zoveel eerder loon de beschikking later is loonsanctie.

 

Dat laatste geldt alleen loon herstel van de tekortkoming heeft plaatsgevonden. Zie de uitspraak gepubliceerd in LJN BM1179.
Literatuur
TRA 2010, 97.
Verlengde loondoorbetaling: een bestuursrechtelijke blik op bijzondere besluiten
door Mr. drs. A.M.P. Rijpkema en mr. dr. A. Tollenaar
te koop via recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...