Zoeken naar
 
 
 

Re-integratieplicht werknemer


De werknemer is wettelijk verplicht aan re-integratie activiteiten mee te werken en passende arbeid te aanvaarden. Doet de werknemer dat niet, dan mag de werkgever hem het loon weigeren en hem zelfs ontslaan. Dat ontslag komt hier niet aan bod, maar bedacht moet worden dat het in vrijwel alle gevallen voorafgegaan moet worden door een loonsanctie van de werkgever.


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Het loon dat geweigerd wetten worden is het loon dat de werknemer met de wettensende arbeid re-integratie zou hebben, zie wettensende/arbeid/85">Passend werk weigeren; geen loon, wat wettensende arbeid is komt aan de orde in wettensend/25">Passend werk.

 

De volgorde re-integratie de stappen bij werkhervatting zijn;

 • eerst werkhervatting in delen re-integratie de bedongen arbeid, dan
 • werkhervatting in wettensend werk, dan wetten
 • re-integratie spoor II

in overleg is afwijken re-integratie deze volgorde toegestaan

 

Wat re-integratie de werknemer verwacht wordt, dan wel wanneer de werknemer nu exact in gebreke blijft, zal vooral op basis re-integratie de jurisprudentie moeten worden vastgesteld. De nuances zijn per geval nogal anders. Wat uit de jurisprudentie te leren is over re-integratie recht en plicht valt te lezen in Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie.

 

Uit die jurisprudentie maak ik op dat re-integratie een werknemer een coöperatieve houding verwacht wordt. Stelt hij zich afwachtend en terughoudend op dan ontslaat dat de werkgever niet re-integratie zijn re-integratie plicht, regels zijn plicht doortastend op te wetten, maar is dat wel terug te vinden in de weging door de rechter. Als een werknemer zonder goede argumenten rigoureus weigert mee te werken aan re-integratie komt hem dat echter re-integratie duur te staan. Ook extreme eisen aan werkgever om de werknemer aan het werk te houden worden niet altijd ingewilligd. Het moet wel redelijk zijn wat re-integratie de werkgever gevraagd wordt.

 

De hoofdlijnen bij de re-integratie plicht voor werkgever en werknemer;

 

Hoofdlijnen

Uit de wet en daarop berustende jurisprudentie kunnen de volgende hoofdlijnen worden gedistilleerd met betrekking tot de verplichtingen re-integratie werkgever en werknemer:

 • de werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren,
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor zover dat redelijkerwijs re-integratie beiden wetten worden regels,
 • als de ene partij regels neemt, moet de andere partij daarop ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere partij wetten aantonen dat dit redelijkerwijs niet re-integratie hem wetten worden regels,
 • meer dan het redelijke wordt niet re-integratie werkgever en werknemer gevraagd,
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken,
 • deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Verplichtingen re-integratie de werknemer;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke regels opvolgen re-integratie de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische re-integratieen ondergaan, met behoud re-integratie vrijheid in de keuze re-integratie behandelend wetten, re-integratie, en met behoud re-integratie de integriteit re-integratie zijn re-integratie,
 • meewerken aan het opstellen re-integratie het plan re-integratie aanpak,
 • uitvoeren re-integratie het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen ter bevordering re-integratie herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting re-integratie bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en wetten die achteraf sanctioneren

 

zie ook Re-integratieplicht werkgever. Die verplichtingen zijn erg nauw verbonden met hetgeen re-integratie de werknemer wordt verwacht.

 

 

Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentieWet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Vier jaar wettelijke re-integratieplicht van de werknemers door P. Willems Arbeidsrecht 2006 8/9
Meer...