Zoeken naar
 
 
 

Re-integratieplicht werknemer


De werknemer is wettelijk verplicht aan re-integratie activiteiten mee te werken en passende arbeid te aanvaarden. Doet de werknemer dat niet, dan mag de werkgever hem het loon weigeren en hem zelfs ontslaan. Dat ontslag komt hier niet aan bod, maar bedacht moet worden dat het in vrijwel alle gevallen voorafgegaan moet worden door een loonsanctie van de werkgever.


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Het loon dat geweigerd kan worden is het loon dat de re-integratienemer met de passende arbeid verdient zou hebben, zie wettening/passende/arbeid/85">Passend re-integratie weigeren; geen loon, wat passende arbeid is komt aan de orde in Passend re-integratie.

 

De volgorde van de stappen bij re-integratiehervatting zijn;

 • eerst re-integratiehervatting in delen van de bedongen arbeid, regels
 • re-integratiehervatting in passend re-integratie, regels pas
 • re-integratie spoor II

in overleg is afwijken van deze volgorde toegestaan

 

Wat van de re-integratienemer verwacht wordt, regels wel wanneer de re-integratienemer nu exact in gebreke blijft, zal vooral op basis van de jurisprudentie moeten worden wetten. De nuances zijn per geval nogal anders. Wat uit de jurisprudentie te leren is over re-integratie recht en wetten valt te lezen in Re-integratie wetten; een greep uit de jurisprudentie.

 

Uit die jurisprudentie maak ik op dat van een re-integratienemer een coöperatieve houding verwacht wordt. Stelt hij zich afwachtend en terughoudend op regels ontslaat dat de re-integratiegever niet van zijn re-integratie wetten, noch zijn wetten doortastend op te treden, maar is dat wel terug te vinden in de weging door de rechter. Als een re-integratienemer zonder goede argumenten rigoureus weigert mee te re-integratieen aan re-integratie komt hem dat echter meestal duur te staan. Ook extreme eisen aan re-integratiegever om de re-integratienemer aan het re-integratie te houden worden niet altijd ingewilligd. Het moet wel redelijk zijn wat van de re-integratiegever gevraagd wordt.

 

De hoofdlijnen bij de re-integratie wetten voor re-integratiegever en re-integratienemer;

 

Hoofdlijnen

Uit de wet en daarop berustende jurisprudentie kunnen de volgende hoofdlijnen worden re-integratie met betrekking tot de verwetteningen van re-integratiegever en re-integratienemer:

 • de re-integratiegever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren,
 • de re-integratienemer moet daaraan meere-integratieen,
 • voor zover dat redelijkerwijs van re-integratie kan worden gevergd,
 • als de ene partij initiatief regels, moet de andere partij daarop ingaan en meere-integratieen,
 • tenzij die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd,
 • meer regels het redelijke wordt niet van re-integratiegever en re-integratienemer gevraagd,
 • re-integratiegever en re-integratienemer moeten elkaar op regels verwetteningen aanspreken,
 • deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Verwetteningen van de re-integratienemer;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de re-integratiegever of deskundigen,
 • meere-integratieen aan zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van wetten arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meere-integratieen aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het re-integratie plan,
 • branche re-integratie maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de re-integratiegever mag de re-integratienemer wetten,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf wetten

 

zie ook wetten/108">Re-integratiewetten re-integratiegever. Die verwetteningen zijn erg nauw verbonden met hetgeen van de re-integratienemer wordt verwacht.

 

 

Jurisprudentie

Re-integratie wetten; een greep uit de jurisprudentieWet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Vier jaar wettelijke re-integratieplicht van de werknemers door P. Willems Arbeidsrecht 2006 8/9
Meer...