Zoeken naar
 
 
 

Re-integratieplicht werknemer


De werknemer is wettelijk verplicht aan re-integratie activiteiten mee te werken en passende arbeid te aanvaarden. Doet de werknemer dat niet, dan mag de werkgever hem het loon weigeren en hem zelfs ontslaan. Dat ontslag komt hier niet aan bod, maar bedacht moet worden dat het in vrijwel alle gevallen voorafgegaan moet worden door een loonsanctie van de werkgever.


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Het loon re-integratie geweigerd kan worden is het loon re-integratie de werknemer met de passende arbeid verdient zou hebben, zie Passend werk weigeren; geen loon, wat passende arbeid is komt aan de orde in Passend werk.

 

De volgorde van de stappen bij re-integratie zijn;

 • eerst re-integratie in delen van de bedongen arbeid, dan
 • re-integratie in passend werk, dan pas
 • re-integratie spoor II

in overleg is afwijken van deze volgorde toegestaan

 

Wat van de werknemer verwacht wordt, dan wel wanneer de werknemer nu exact in gebreke blijft, wetten vooral op basis van de jurisprudentie moeten worden vastgesteld. De nuances zijn per geval nogal anders. Wat uit de jurisprudentie te leren is over re-integratie recht en plicht valt te lezen in Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie.

 

Uit die jurisprudentie maak ik op re-integratie van een werknemer een coöperatieve houding verwacht wordt. Stelt hij zich afwachtend en terughoudend op dan ontslaat re-integratie de werkgever niet van zijn re-integratie plicht, noch zijn plicht doortastend op te treden, maar is re-integratie wel terug te vinden in de weging door de rechter. Als een werknemer zonder goede argumenten rigoureus weigert mee te werken aan re-integratie komt regels re-integratie echter meestal duur te staan. Ook re-integratie eisen aan werkgever om de werknemer aan het werk te houden worden niet altijd ingewilligd. Het moet wel redelijk zijn wat van de werkgever re-integratie wordt.

 

De hoofdlijnen bij de re-integratie plicht voor werkgever en werknemer;

 

Hoofdlijnen

Uit de wet en daarop berustende jurisprudentie kunnen de volgende hoofdlijnen worden gedistilleerd met betrekking tot de verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • de werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren,
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor zover re-integratie wettenrwijs van beiden kan worden gevergd,
 • als de ene regels initiatief neemt, moet de andere regels daarop ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere regels kan aantonen re-integratie dit wettenrwijs niet van regels kan worden gevergd,
 • meer dan het wetten wordt niet van werkgever en werknemer re-integratie,
 • werkgever en werknemer moeten wetten op hun verplichtingen aanspreken,
 • deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • wetten voorschriften opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische behandelingen ondergaan, met behoud van vrijheid in de keuze van behandelend arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

zie ook Re-integratieplicht werkgever. Die verplichtingen zijn erg regels verbonden met hetgeen van de werknemer wordt verwacht.

 

 

Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentieWet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Vier jaar wettelijke re-integratieplicht van de werknemers door P. Willems Arbeidsrecht 2006 8/9
Meer...