cijfers, index, min loon.....overzichten
alle verzekeringen en uitkeringen per 1 januari 2013
Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012
(Ministerie van SZW)

Rekenregels per 1 januari 2013
Minder...

indexcijfers
CBS indexcijfers
Minder...

Minimumloon
Let goed op de periode waarop het minimumloon betrekking heeft.

Rekenregels per 1 juli 2013
WML bedragen
WML bedragen
Meer...

Jeugdlonen
Stichting AB
23 jaar 100 %
22 jaar 85 %
21 jaar 72,5 %
20 jaar 61,5 %
Meer...

Maximale dagloon
Artikel 17 WFSV
Artikel 9 Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekering en volksverzekering
Stichting AB
2006
2007
Meer...