CBBS; FMLDe volgende onderdelen voorleggen


Naam van betrokkene


Geslacht
Man
Vrouw

Onderdelen
Rubriek I: Persoonlijk functioneren
Rubriek II: Sociaal functioneren
Rubriek III: Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen
Rubriek IV: Dynamische handelingen
Rubriek V: Statische houdingen
Rubriek VI: Werktijden