Vrijwillig meer dan 104 weken loon; zinvol?Hoe de vrijwillige verlenging van de loonbetalingsverplichting juridisch geregeld is staat vermeld in het artikel Ziek, 104 weken loon; de regels

 

Er zijn vele redenen te bedenken om een verlenging aan te vragen. Je zou kunnen denken aan situaties waarin;

 

Het is goed te bedenken bij het vragen van uitstel al dan niet met afstel, wat het doel is, en of dat

met uitstel bereikt kan worden. Daarbij kan relevant zijn;

 

Bedacht moet worden dat;

 

Het is mogelijk met een te late aanvraag WIA een verlening te regelen voor een periode die korter is dan 15 weken. Het effect is hetzelfde, de werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting. Het is een weinig elegante oplossing maar er zijn situaties denkbaar waarin het een praktische oplossing is.


Wet- en regelgeving
Boek 7 BW
WAO
WIA
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Uitval uit passende arbeid LJN AX2216 Sociaal Recht 2007/43, noot van P.S. Fluit
op internet
Meer...

UWV sites
Formulier aanvraag verlenging loondoorbetaling

Formulier beƫindiging verlengde doorbetaling
Meer...

Jurisprudentie op deze site

de duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie