Deskundigenoordeel; de termijnen voor het UWVVoor het beantwoorden van die vraag kijken we eerst naar de van toepassing zijnde wetgeving. Zie daarbij de vraag ..do regels

In artikel 32a lid 3 Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) staat;

Dat het UWV een oordeel geeft binnen een termijn van twee weken na ontvangst van het verzoek. De artikelen 4:14 en 4:15 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) zijn van overeenkomstige toepassing. Bedacht moet worden dat niet alle artikelen van de AWB van toepassing zijn. Een Deskundigenoordeel is geen besluit als bedoelt in de AWB. Dat betekent dat de wegen die openstaan tegen besluiten van het UWV, of het nalaten een besluit te nemen, zoals bezwaar en beroep, niet mogelijk zijn.

Uit art. 4:14 en 4:15 van de AWB volgt;

De termijnen zijn dus geregeld, na twee weken dient het UWV hun oordeel mede te delen, dan wel aan te geven wanneer ze een beslissing zullen nemen.

De termijn kan worden opgeschort;

als opschorting eindigt deelt het UWV de datum mede waarop het oordeel zal worden gegeven.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
BG9129
AS3619
BJ2870
AS3619
BJ5998
Minder...