Richtlijnen, snel-zoek-versierichtlijnen, standaarden, werkwijzers

LISV Richtlijn Medisch AO-criterium (MAOC), snel-zoek-versie
LISV Standaard verminderde arbeidsduur, snel-zoek-versie
oude STECR-werkwijzer arbeidsconflicten 2010, snel-zoek-versie
LISV standaard zwangerschap en bevalling als .. snel-zoek-versie


LISV Richtlijn Medisch AO-criterium (MAOC), snel-zoek-versie


Let op veel links zijn van het web verdwenen. gezocht wordt naar nieuwe links.

MAOC

Richtlijn

September 1996

Zie ook† de gehele tekst ;

Voor het snel kunnen nazoeken eerst de inhoudsopgave van de richtlijn;

1. Inleiding

1.1. Voorgeschiedenis

1.2. Doel richtlijn

1.3. Ontstaanswijze

1.4. Inhoud

2. Het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium

3. Betekenis voor de verzekeringsgeneeskundige beoordeling


Lees verder...

††index

LISV Standaard verminderde arbeidsduur, snel-zoek-versie


De standaard verminderde arbeidsduur lokt niet uit tot een snelle blik om de gedachten te scherpen. Daarom een gecomprimeerde versie met wat opmerkingen die gebruik van de standaard misschien kan uitlokken.

Uit de inleiding;

De standaard bestaat uit een kern en een toelichtend deel. Deze vormen ťťn geheel en kunnen niet los van elkaar worden gezien. De kern van de standaard wordt ook als Ďbureauexemplaarí uitgebracht.

De kern van de standaard (2), geheel opgenomen;

1. Vertrekpunt

De verzekeringsarts stelt vast dat cliŽnt conform de richtlijn Medisch Arbeidsongeschiktheidscriterium over verminderde mogelijkheden beschikt.

2. Uitgangspunt

De verzekeringsarts overweegt het aantal uren dat cliŽnt kan werken te beperken in

de volgende gevallen:

  1. CliŽnt is van mening hoe dan ook niet voltijds te kunnen werken in gangbare arbeid.
  2. De verzekeringsarts veronderstelt, op basis van de gegevens die hij vergaart, dat cliŽnt wellicht niet voltijds kan werken in gangbare arbeid.

3. Onderzoek

De verzekeringsarts volgt de werkwijze zoals die in de standaard Onderzoeksmethoden is vastgelegd. Aan bepaalde delen van het onderzoek moet de verzekeringsarts extra aandacht besteden:

Bij twijfel of onduidelijkheid is aanvullend onderzoek geboden.

4. Indicaties

De verzekeringsarts kan op grond van de volgende indicatiegebieden het aantal

uren dat cliŽnt kan werken beperken:

I. Energetisch;


Lees verder...

††index

oude STECR-werkwijzer arbeidsconflicten 2010, snel-zoek-versie


Let op er is een nieuwe STECR werkwijzer. De tekst is beschermd. Hij is te bestellen via STECR

----

De oude werkwijzer houd ik beschikbaar voor oude zaken.

De volledige tekst is niet op internet te vinden.†††

Adequaat handelen volgens†STECR samengevat;

Vanaf het begin;

Definitie van een arbeidsconflict;


Lees verder...

††index

LISV standaard zwangerschap en bevalling als .. snel-zoek-versie


LISV standaard† April 1999

De volledige tekst vindt u op het bovenstaande adres.†

Doel van de standaard is het beantwoorden van de vragen;

Afweging op basis van gevolgen van zwangerschap en bevalling, een (niet limitatieve) indeling; klachten, stoornissen en beperkingen in het functioneren;


Lees verder...

††index