Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Sociaal netwerk en dagverhaal


Het Klachtenpatroon en het dagverhaal kunnen niet los van elkaar gezien worden. Het is de bedoeling dat ze samen een beeld schetsen van het functioneren in het dagelijks leven vanuit de beleving van de werknemer.

 

De te kiezen aspecten in onderstaande lijst worden opgetekend vanuit de gegevens die betrokkene heeft verstrekt. Het kan een ander beeld geven dan de het belastbaarheidspatroon omdat het oordeel van de invuller hier geheel ontbreekt.

   

De volgende onderdelen voorleggen


Naam van betrokkene


Geslacht
Man
Vrouw

Onderdelen
Gezinssituatie
Slaappatroon
Rustpatroon
Dagritme
Bezigheden
Sociale contacten
Vakanties/ land van herkomst
Vervoer
Verzorging uiterlijk
Dagelijkse levensverrichtingen
Relaties en familie
Vertrouwenspersonen
Steun en begeleiding
Behandelaars
Contacten met het werk
Eetpatroon
Alcohol en drugs
Roken
Sport en bewegen
Hobby’s
Diversen
Beschouwing

    


 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()