Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Persoonlijk functioneren


Persoonlijk functioneren

Concentreren en aandacht verdelen
Herinneren
Inzicht in eigen kunnen
Doelmatig handelen
Zelfstandig handelen
Structuur en regelmogelijkheden
Begeleiding
Handelingstempo (psychisch bepaald)
Afleiding en storingen
Flexibiliteit
Stress
Risico, gevaarlijke situaties
Probleem oplossen


Concentreren en aandacht verdelenLees verder...

  index

HerinnerenLees verder...

  index

Inzicht in eigen kunnenLees verder...

  index

Doelmatig handelenLees verder...

  index

Zelfstandig handelen


Let op;

Indien betrokkene zich zelfstandig niet kan redden, althans niet zonder steun, is hij hoogstwaarschijnlijk aangewezen op WSW werk. Dat is een zwaar oordeel. Bij toelating tot de WSW-personenkring geldt een strenge selectie. Indien de invuller daarop uit is dient dit onderdeel goed gemotiveerd te zijn om de kans in die procedure te vergroten. Als de invuller meent dat betrokkene zichzelf redelijk kan redden, genoeg voor het dagelijks leven, dan is het niet verstandig hier ernstige beperkingen aan te nemen. Het is beter de belemmeringen onder te brengen bij andere onderdelen van het persoonlijk en sociaal functioneren, bijvoorbeeld in de vragenlijst Begeleiding .

Om te helpen bij het motiveren van het oordeel dat een werknemer is aangewezen op beschut werk is er een aparte vragenlijst gemaakt; Reëel aanbod op de arbeidsmarkt


Lees verder...

  index

Structuur en regelmogelijkhedenLees verder...

  index

Begeleiding


Let op;

Beperkingen op dit onderdeel kunnen een WSW indicatie impliceren. Indien betrokkene op dit onderdeel beperkt is, is hij in de termen van de WIA waarschijnlijk volledig arbeidsongeschikt. Zo’n standpunt vergt een stevige motivering. Die kan het best gebaseerd worden op de eerdere ervaringen in werk en vooral ook op de situatie in het privéleven.
 
Er is een aparte vragenlijst gemaakt voor het bepalen van het antwoord op de vraag of iemand een reëel aanbod op de arbeidsmarkt is. Voorts kan gebruikt gemaakt worden van het Sociaal netwerk en dagverhaal.
 

Lees verder...

  index

Handelingstempo (psychisch bepaald)


Let op: het gaat om vertraagd handelen als gevolg van psychische beperkingen. Is het handelen vanwege lichamelijke beperkingen trager dan dient u dat elders aan te geven.


Lees verder...

  index

Afleiding en storingenLees verder...

  index

FlexibiliteitLees verder...

  index

StressLees verder...

  index

Risico, gevaarlijke situatiesLees verder...

  index

Probleem oplossen


Dit onderdeel heeft een medische en arbeidskundige kant. Alleen als er door het ziektebeeld een beperking aan de orde is, zoals bij de gevolgen van hersenletsel of een concentratiestoornis, dient er hier een medisch verklaarde beperking te worden aangegeven. De arbeidsdeskundige bepaald immers het niveau waarop de werknemer werkte en nog kan werken. Hij kan dit bijvoorbeeld doen met de hulpmatrix die het UWV gebruikt, maar er zijn ook wel andere mogelijkheden op het niveau van een werknemer vast te leggen.


Lees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()