Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Klachten indienen


Klagen (geen bezwaar of beroep)

* Geschillencommissie arbodiensten
Arbodiensten

* UWV en hun personeel
Werkgevers
Werknemers

* Medewerkers van het UWV Werkbedrijf/CWI
UWV

** Over geregistreerde artsen (bedrijdarts of verzekeringsarts) bij het medisch tuchtcollege
Tuchtcollege

* Over een aanstellingskeuringen
keuring

* De nationale ombudsman
Ombudsman

* Arbeidsdeskundige bij het SRA
SRA

* Geschillencommissie Advocatuur
Commissie

Deken zoeken per regio
Adressen

** Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst SZW
Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
handhaving van de wet- en regelgeving op het terrein van werk en inkomen.
SIOD
fraude melden
SIOS

Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()