Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie instrumenten


Re-integratie instrumenten

Loondispensatie; minder dan het minimumloon
loonsuppletie; subsidie voor de eigen werkgever
Re-integratie instrumenten, Voorzieningen
Subsidie voor de werkgever; aanpassing van de werkplek
premiekorting via de belastingdienst
Re-integratie-instrumenten; een greep uit de jurisprudentie


Loondispensatie; minder dan het minimumloon


Het is goed mogelijk dat een gere-integreerde werknemer na twee jaar in staat is om maar een deel van zijn vroegere inkomen te verdienen. Werkgever en werknemer kunnen dan overeenkomen dat de werknemer andere taken heeft, andere uren werkt en een ander inkomen geniet. Dat is geheel volgens de verplichtingen die zij jegens elkaar hebben. Probleem is soms dat de waarde van de werkzaamheden per uur minder is dan het minimumloon. De regeling komt daarmee in strijd met de Wet minimumloon en –vakantietoeslag.

 

In het verleden kon de werkgever dan van het UWV loondispensatie krijgen. Dan betaalde hij na overleg met het UWV de werkelijke loonwaarde. Vaak werd de WAO-uitkering daar ook mee in overeenstemming gebracht.

   


Lees verder...

  index

loonsuppletie; subsidie voor de eigen werkgever


Loonsuppletie is een aflopende regeling waarop alleen werknemers met recht op een WAO uitkering nog een beroep kunnen doen. Voor de werknemer die de laatste jaren arbeidsongeschikt zijn geworden geldt de WIA met een heel andere systematiek dan de WAO. Loonkostensuppletie past daar niet in.

 

Het instrument is voor een aantal werknemer die bij een werkgever in dienst zijn en een WAO-uitkering ontvangen mogelijk in het verleden gebruikt. Dat zij daar nu nog gebruik van zouden kunnen maken ligt niet meteen voor de hand, al is het niet onmogelijk. Een werknemer kan slechts in aanmerking komen in de periode van vier jaar na aanvang van het werk en  de aanvraag loonsuppletie moet worden ingediend binnen twee maanden na aanvang van het werk in dienstbetrekking, dan wel bij aanvang van de werkzaamheden voordat een besluit over de mate van arbeidsongeschiktheid is genomen, binnen twee maanden nadat dat besluit is genomen.

 

De loonsuppletieregeling is voor de nog redelijk grote populatie werknemers die weer aan het werk willen wel relevant als onderdeel van het gehele pakket aan maatregelen dat is getroffen om arbeidsongeschikten aan het werk te helpen en komt daar zeker aan de orde.

         


Lees verder...

  index

Re-integratie instrumenten, Voorzieningen


Dit artikel gaat over de werkgever met een werknemer die tijdens het dienstverband beperkingen heeft gekregen en die de werkgever op basis van zijn wettelijke verplichtingen moet re-integreren. Het gaat ook over de werknemer die met beperkingen bij de werkgever in dienst treedt. Voor de WAJONG populatie gelden aparte of aanvullende regels. Om hun kosten te beperken zijn er een beperkt aantal met vele mitsen en maren omgeven regelingen bedacht, waaronder voorzieningen (als bedoeld in artikel 35 WIA) aan de beperkte werknemer. Hieronder de grote lijn, niet alle mitsen en maren zijn opgenomen, wel veel. U kunt ook de folder en het aanvraagformulier van het UWV raadplegen; Het re-integratie besluit kan u ook inzicht geven, er is ook een snel-zoek-versie Re-integratiebesluit.

 

De mitsen en maren van de voorzieningen;

  • voor werknemers die arbeid in dienstbetrekking verrichten,
  • niet voor WSW-dienstverbanden,

Lees verder...

  index

Subsidie voor de werkgever; aanpassing van de werkplek


Vooraf

Dit artikel gaat over de werknemer die voorafgaand aan of tijdens zijn dienstverband beperkingen heeft gekregen.  Het gaat hier om voorzieningen die aan de werkgever worden verstrekt. Voor de WAJONG populatie kunnen andere of aanvullende regels gelden.

 

Niet meeneembare voorzieningen, de vergoeding aan de werkgever

Het UWV kan ingevolge van artikel 36 WIA;

  • op aanvraag van de werkgever,
  • die met een werknemer een dienstbetrekking heeft,
  • anders dan in de zin van de WSW,
  • die voor ten minste zes maanden is aangegaan of
  • waarmee door elkaar opvolgende dienstbetrekkingen gedurende ten minste zes maanden een dienstbetrekking blijkt te bestaan,
  • subsidie verstrekken voor meerkosten,

voor zover die werkgever aantoont dat;

  • het totaal van de kosten die hij maakt of heeft gemaakt,

Lees verder...

  index

premiekorting via de belastingdienst


Het is wettelijk geregeld dat de werkgever de kosten betaald die arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers meebrengt. Er zijn een aantal in de wet vastgelegde verplichtingen bedacht om zieke werknemers aan het werk te houden bij hun eigen werkgever en een veel beperkter aantal middelen ter ondersteuning. Neemt een werkgever een zieke werknemer in dienst, dan is het andersom, veel ondersteuning en weinig plichten. Dat schept nog al eens verwarring. De ondersteunende maatregelen voor een nieuwe werknemer met een beperking wordt besproken in het hoofdstuk ziek in dienst. In dit hoofdstuk gaat het om de werknemer die ziek wordt tijdens zijn dienstverband.

 

De fiscus helpt de werkgever een heel klein beetje met een premiekorting ;

  • op het totaal van de door hem en zijn werknemers op grond van de WW en WIA verschuldigde premies

Lees verder...

  index

Re-integratie-instrumenten; een greep uit de jurisprudentieLees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()