Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Veerkrachtig


Veerkrachtig in een paar woorden in de context van deze site;

 

ziek, beperkt te werk

vergen oplossingen creativiteit

en het afzien van wat was

zonder de mondhoeken te laten zakken

 

En met wat meer woorden;

Waar politici te pas en te onpas spreken van "niet flexibel" als ze het over werknemers hebben die oud, ziek of verkeerd geschoold zijn, kies ik liever voor "veerkrachtig" als het om zieke werknemers gaat. Ziekte is nu eenmaal tegenslag waar een antwoord op moet komen, zeker ten aanzien van werk. Het gaat om buigen, aanvaarden en terugbuigen. Het woord "flexibel" is in mijn ogen te vluchtig, te slap, te onbestemd. Het geeft te weinig het belang van een binding met werk weer. "Veerkrachtig" is gedegen; een duurzame tegenbeweging van de werknemer.

 

Duidelijkheid voor werknemers

Als arbeidsdeskundige heb ik ervaren dat de veerkracht van werknemers met tegenslag groot is als aan één voorwaarde is voldaan: duidelijkheid.

Natuurlijk zoeken zieke werknemers duidelijkheid over het mogelijke verloop van de ziekte, het recht op loon, uitkering, passend werk en andere rechten, maar ze zoeken zeker ook naar wat hun eigen plichten zijn. Als het verstrekken van duidelijkheid aan de werknemer een speerpunt is voor zowel behandelaars als arbo-dienstverleners, durft de werknemer terug te veren. Onduidelijkheid of onzekerheid belemmert de werknemer in zijn veerkracht.

 

Informatievoorziening om veerkrachtig te kunnen reageren

Met de inhoud van deze site wil ik voorzien in de behoefte – van arbodienstverleners, werkgevers, werknemers en anderen - aan informatie, waardoor het voor de werknemer mogelijk wordt om veerkrachtig te reageren op (dreigende) arbeidsongeschiktheid. De aangeboden informatie en hulpmiddelen verschaffen niet alleen de gewenste duidelijkheid, maar kunnen ook het proces versnellen.

 

De naam Veerkrachtig slaat tenslotte ook op mijn eigen veerkracht. Het op de rails zetten van deze site gaf mij de mogelijkheid in mijn werk de ruimte te vinden, waarnaar ik altijd op zoek was.

 

Flora van den Berg

 

   
   
EINDE IN INIT_NORMAL()