Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Trefwoorden


Zoeken op trefwoord

Met verwijzingen naar artikelen en overzichten van artikelen is het mogelijk makkelijker te zoeken. Als er een wet aan de orde is, of het anderszins handig is ook naar externe sites te verwijzen, dan is dat gebeurd. Onder het knopje ‘meer’ zit een korte toelichting, niet bedoeld als definiëring. Het maken van een juridisch sluitende definiëring is niet goed mogelijk, de onderwerpen zijn te complex. Meer hulp bij het zoeken nodig? Stel gerust een vraag via de mail.

   Arbeidsconflict
Meer...

Arbeidstherapie
Meer...

Arbodiensten en -dienstverleners
Meer...

Bedrijfsarts
Meer...


Beroepsziekten
Meer...

Bevallingsverlof
Meer...

BW, Burgerlijk Wetboek
Meer...


Casemanager
Meer...


Cbbs, Claimbeoordelings- en Borgingssysteem
Meer...

Competenties, gedragscompetenties
Meer...

Controle(voorschriften)
Meer...


Dagverhaal
Meer...

Deskundigenoordeel
Meer...


DSM IV classificatie psychische ziekten
Meer...


Eigen risicodrager
Nog niet op deze site
Meer...


Gdbm, Geen duurzaam benutbare mogelijkheden
Meer...

Genezing vertragen/belemmeren
Meer...


IVA
Meer...


Klachtenpatroon
Meer...

LISV, Landelijk Instituut Sociale Verzekering
Meer...

LJN, Landelijk JurisprudentieNummer
Meer...

loon
Meer...

Loondoorbetalingsverplichting
Meer...


Loonsanctie
Meer...

maatman, maatmanloon
Nog geen aprt artikel op deze site.
Meer...


MAOC Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium
Meer...no risk polis
Meer...

Ontslag
Nog geen artikelen op deze site.
Meer...


Opzet, roekeloos gedrag
Meer...

Opschudmoment
Meer...
Premiedifferentiatie WIA
Nog geen artikelen op deze site.
Meer...


Probleemanalyse
Meer...

Proefplaatsing
Meer...


Re-integratie (plicht)
Meer...

Re-integratie dossier
Meer...

Re-integratie instrumenten
Meer...

re-integratie verslag
Meer...

Roekeloos gedrag
Meer...

Sanctie
Meer...


Situatieve arbeidsongeschiktheid
Meer...

STECR
Meer...

Tijdelijk dienstverband
Meer...


Verzekeringsarts
Komt op de site niet apart aan de orde.
Meer...

Vakantie
Meer...


Verlenging loondoorbetalingsverplichting (vrijwillig of als sanctie)
Meer...


Volledig duurzaam
Meer...

Vroeggeboorte
Meer...

Wachtdagen
Meer...

Wachttijd
Meer...

WAI, Work Ability Index
WAI
Een Fins instrument gebaseerd op de eigen inschatting van het werkvermogen door medewerkers. een vragenlijst die het werkvermogen meet, de mate waarin een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is zijn of haar werk uit te voeren.l]
Minder...

Wajong
Meer...


WGA
Meer...


Ziek
Meer...

Ziektewet
Meer...

Zwangerschapsverlof
Meer...

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()