Zoeken naar
 
 
 

Hersteld; zelf aan het werk


De werknemer is het beste op de hoogte van zijn beperkingen en ook van zijn herstel en mogelijkheden. Een werknemer die zich heeft ziek gemeld en zijn werk verzuimt, dient weer aan het werk te gaan zodra hij daartoe in staat is. De verantwoordelijkheid aan het werk te gaan ligt bij hem, hij mag niet afwachten tot de bedrijfsarts of arbodienst hem hersteld verklaard.

 

Twijfelt de werknemer, of denkt hij met wat aanpassingen aan het werk te kunnen, dan dient hij zelf contact op te nemen met de bedrijfsarts of arbodienst, of de werkgever natuurlijk.

Gaat een werknemer niet aan het werk, terwijl hij wel hersteld is, of verzuimt de werknemer vanaf de ziekmelding zonder reden, dan kan dat consequenties hebben voor zijn recht op loon of anderszins gevolgen hebben voor zijn arbeidsrechterlijke positie.

 

Zoals de werkgever met de Wet Verbetering Poortwachter een grote verantwoordelijkheid heeft gekregen voor het terugdringen van het ziekteverzuim, zo heeft ook de werknemer een verantwoordelijkheid om zijn ziekteverzuim te beperken.


Jurisprudentie op deze site
Minder...

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()