Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Vrijwillig meer dan 104 weken loon; zinvol?


Hoe de vrijwillige verlenging van de loonbetalingsverplichting juridisch geregeld is staat vermeld in het artikel Ziek, 104 weken loon; de regels

 

Er zijn vele redenen te bedenken om een verlenging aan te vragen. Je zou kunnen denken aan situaties waarin;

 • de kans op een WIA uitkering klein is en de re-integratie bijna afgerond,
 • de werknemer geen kans maakt op een uitkering en de aanvraag te belastend, stigmatiserend of anderszins negatief ervaart,
 • het re-integratie dossier –nog- niet op orde is,
 • de re-integratie voorspoedig verloopt, bijna gereed is, de WIA aanvraag voegt niets toe,
 • de werkgever het UWV met mogelijk weer een nieuw oordeel buiten de deur wil houden,
 • de werkgever uit financieel oogpunt wil voorkomen dat er een WIA uitkering zal worden toegekend,
 • de werknemer niet wil dat het UWV zich met de goed lopende of juist rommelige re-integratie bemoeit,
 • allerhande gevoelsmatige en berekende argumenten.

 

Het is goed te bedenken bij het vragen van uitstel al dan niet met afstel, wat het doel is, en of dat

met uitstel bereikt kan worden. Daarbij kan relevant zijn;

 • of een WIA aanvraag succesvol kan zijn,
 • hoe de financiële situatie van de werknemer na 104 weken zal zijn met de uitkering en zonder de uitkering,
 • hoe de financiële situatie van de werkgever  na 104 weken zal zijn met de uitkering en zonder de uitkering, loonkosten en premiegevolgen versus prestatie,
 • of de ziekte progressief is of anderszins terug kan komen,

 

Bedacht moet worden dat;

 • werkgever en werknemer de –verlengde- termijn zelf bepalen. Ze kunnen die bekorten en verlengen naar eigen goeddunken tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn,
 • de verlenging minimaal 15 weken duurt,
 • het relevant kan zijn of de werknemer de wachttijd heeft vol gemaakt en er een WIA beoordeling heeft plaatsgevonden als er later weer sprake is van uitval. (bijvoorbeeld artikel 48 WIA die later zal worden behandeld op deze site)
 • het UWV geen gestroomlijnde organisatie is. Het is niet zo dat uitstel over een zeer beperkte periode de behandeling binnen het UWV slechts over die periode vertraagd. Het is goed vooraf schriftelijk duidelijk te maken wat de bedoeling is en vinger aan de pols te houden wanneer de aanvraag is gedaan en op zich laat wachten.

 

Het is mogelijk met een te late aanvraag WIA een verlening te regelen voor een periode die korter is dan 15 weken. Het effect is hetzelfde, de werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting. Het is een weinig elegante oplossing maar er zijn situaties denkbaar waarin het een praktische oplossing is.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Uitval uit passende arbeid LJN AX2216 Sociaal Recht 2007/43, noot van P.S. Fluit
op internet
Meer...


Jurisprudentie op deze site

de duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie

     
   
EINDE IN INIT_NORMAL()