Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Wetgeving, snel-zoek-versie


BW, ZW, WIA, de wettekst in het kort

Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie
Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie
ziek, werk, loon; de wettekst Ziektewet, snel-zoek-versie


Ziek, werk, loon; de wettekst BW; snel-zoek-versie


De basis van de wet en regelgeving over loon bij arbeidsongeschiktheid is neergelegd boek 7 van het BW. De artikelen staan niet allemaal op een rijtje, maar wat verspreid. Voor de gedachtevorming de relevante artikelen. Via het internet adres kunt u de wetteksten terugvinden, in de context van boek 7, stichting AB actualiseert systematisch, zie de tekst van het BW voor de meest actuele versie. Op deze site komen de onderwerpen in aparte artikelen aan bod. Niet op basis van de indeling van het BW maar op basis van vragen die bij werkgever, werknemer en hun adviseurs kunnen opkomen.

 

              Eerst wat relevante regels uit het arbeidsrecht;

 

artikel 7 : 611 BW; goed werkgever en werknemer zijn

De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.


Lees verder...

  index

Ziek, werk, loon; de wettekst WIA, snel-zoek-versie


Hier, zonder commentaar, de artikelen van de WIA op een rij die relevant zijn voor de eerste 104 weken dat een werknemer arbeidsongeschikt is. Het zijn de artikelen die de relatie werkgever en werknemer bepalen en de rol van het UWv daarbij. Voor de exacte bewoordingen verwijs ik naar de wettekst van de WIA, bijvoorbeeld via st-ab Dit overzicht is vooral bedoelt om snel iets op te zoeken of snel een overzicht te krijgen van waar wat geregeld is.

 

Hier heb ik getracht met inkorting, wat vervanging en veel tussenkopjes de wettekst toegankelijk te maken.

 

WIA

 

Hoofdstuk  1 algemene bepalingen

Artikel;

12     het loon

13     dagloon en maandloon

14     indexering

Hoofdstuk 3 wachttijd en verlenging loondoorbetalingsverplichting

23     De wachttijd

24     Vrijwillige loondoorbetaling werkgever

25     Re-integratieverplichtingen en loonsanctie


Lees verder...

  index

ziek, werk, loon; de wettekst Ziektewet, snel-zoek-versie


Hier, zonder commentaar, de artikelen van de ZW op een rij die relevant kunnen zijn. Voor de exacte bewoordingen verwijs ik naar de wettekst van de ZW, bijvoorbeeld via st-ab Dit overzicht is vooral bedoelt om snel iets op te zoeken of snel een overzicht te krijgen van waar wat geregeld is.

 

Hier heb ik getracht met inkorting, wat vervanging en veel tussenkopjes de wettekst toegankelijk te maken.

 

Artikel 15 lid 1; vaststelling dagloon

Voor de berekening van het ziekengeld waarop op grond van deze wet recht bestaat, wordt als dagloon beschouwd;

  • 1/261 deel van het loon
  • dat de werknemer in de periode van één jaar die eindigt op de laatste dag van het aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de ongeschiktheid tot werken is ingetreden,
  • verdiende,
  • doch ten hoogste het maximale dagloon (artikel 17 WFSV)

 

Artikel 29; Uitsluiting en uitkering van ziekengeld

                   Hoogte ziekengeld

 

Lid 1; recht op loon; geen ziekengeld

Behoudens bij;

  • orgaandonatie,
  • zwangerschap,
  • de no risk-polis en
  • de groep oudere werklozen…..,

Lees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()