Zoeken naar
 
 
 

Controle


Controle

Controlevoorschriften; hoe en wat geregeld
Controlevoorschriften; overtreding
Overtreding controlevoorschriften; en dan?
Ziekmelden bij de werkgever; wanneer en hoe
Ziek in het buitenland, de controle
Controle op arbeidsongeschiktheid; een greep uit de jurisprudentie


Controlevoorschriften; hoe en wat geregeld


Artikel 7: 629 lid 6 BW

De werkgever is bevoegd de betaling van het in het lid 1 bedoelde loon op te schorten voor de tijd, gedurende welke de werknemer zich niet houdt aan door de werkgever schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van de inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op loon vast te stellen.

 

Controlevoorschriften kunnen op diverse manieren op een werknemer van toepassing zijn;

  • via de bedrijfstak CAO of
  • een algemeen verbindend verklaarde CAO
  • via een bedrijfsregeling
  • ze kunnen -aanvullend-  bij de individuele arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen.

 

Aan de regelingen zitten wel wat voorwaarden;

  • de ondernemingsraad moet met een bedrijfsregeling instemmen

Lees verder...

  index

Controlevoorschriften; overtreding


Er is nogal wat jurisprudentie over de controlevoorschriften. Van beschuldigingen van klussen tijdens ziekte, elders werken tijdens ziekte tot het verzinnen van ziekenhuisbezoek, de aantijgingen van werkgevers, maar ook het gedrag van werknemer kan alle kanten op schieten. Het blijkt een wat beladen onderwerp te zijn. Uit de jurisprudentie maak ik op dat werkgevers nog al eens denken dat het overtreden van de controlevoorschriften direct tot ontslag kan leiden. Ontslag is een complexe juridische gang die voorbereiding vereist van beide partijen. Controlevoorschriften kunnen er een rol in spelen, maar zelden de hoofdrol.

 

Op basis van de wetgeving is de werkgever bevoegd om de loonbetaling op te schorten als een werknemer de controlevoorschriften niet naleeft. Het is de bedoeling dat de werkgever daarmee de werknemer tot een coöperatieve opstelling verleidt of dwingt. Een werknemer die niet bereikbaar blijkt kan door de aangekondigde opschorting van het loon of de daadwerkelijke staking van de loonbetaling zelf in beweging komen. Bedacht moet worden dat het om het opschorten van het loon gaat. Als later komt vast te staan dat de werknemer niet tot werken in staat was, dan zal het loon zonder kosten alsnog betaald moeten


Lees verder...

  index

Overtreding controlevoorschriften; en dan?


Als een werknemer zich niet houdt aan de controlevoorschriften kan de werkgever besluiten het loon op te schorten om te trachten de werknemer in beweging te krijgen. Voldoet de werknemer daarop alsnog aan de voorschriften, dan zal de werkgever de loonbetaling moeten hervatten. Als achteraf duidelijk is dat de werknemer niet in staat was zijn werk te verrichten, kan de werkgever het niet nakomen van de controlevoorschriften dus niet sanctioneren. Blijkt achteraf dat de werknemer niet ziek was, of is het niet vast te stellen of de werknemer ziek was, dan is het mogelijk het loon over de periode waarin niet werd gewerkt en de werknemer niet ziek was te weigeren op basis van geen werk, geen loon. De eventuele onduidelijkheid kan dan voor rekening van de werknemer komen die de controlevoorschriften heeft overtreden, een goede controle heeft gefrustreerd.


Lees verder...

  index

Ziekmelden bij de werkgever; wanneer en hoe


Een werknemer zal zich moeten ziekmelden om een beroep te kunnen doen op loon gedurende de periode dat hij door ziekte zijn werk niet kan verrichten. Hoe hij zich moet ziekmelden, wanneer, bij wie en met welke mededeling is meestal vastgelegd in de controlevoorschriften. Ook andere reglementen, regelingen en zelfs mondelinge afspraken kunnen voor alle werknemers gelden of voor de specifieke werknemer van toepassing zijn. Er is geen wettelijke bepaling waarin geregeld is hoe en wanneer een ziekmelding moet worden gedaan.

 

De ziekmelding is natuurlijk nodig om de voortgang van het werk te waarborgen. De werkgever moet voor vervanging kunnen zorg dragen, afspraken moeten misschien worden afgezegd en plannen gewijzigd. Daarnaast dient de ziekmelding voor de werkgever om het recht op loon te bepalen.


Lees verder...

  index

Ziek in het buitenland, de controle


Een werknemer met een dienstverband in Nederland wordt ziek tijdens een verblijf in de EU vanwege vakantie, zakenreis, detachering etc.

 

Verplichting van de werknemer;

  • ziekmelden bij de werknemer conform de controlevoorschriften.

Hij moet zich tijdig melden, meestal telefonisch, bij de juiste persoon, onder vermelding van relevante gegevens, waaronder het verpleegadres.

Het is verstandig als de werkgever de werknemer mondeling en schriftelijk (brief/mail) informeert over zijn verplichtingen.


Lees verder...

  index

Controle op arbeidsongeschiktheid; een greep uit de jurisprudentieLees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()