Zoeken naar
 
 
 

Gedragscompetenties


Het MBO onderwijs is competentiegericht geworden. Werkgevers selecteren bij sollicitaties meer en meer op basis van geconstateerde competenties bij hun sollicitanten. Ook het UWV werkbedrijf maakt bij bemiddeling gebruik van onderzoeken naar competenties. Zie hun competentieatlas. Onder arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen zijn competenties zelden onderwerp van onderzoek of overleg. Als er beperkingen zijn geconstateerd wat betreft persoonlijk en sociaal functioneren is het echter onvermijdelijk te bezien wat voor consequenties dat heeft voor de competenties van werknemer en daaruit voortvloeiend voor de passendheid van eigen en ander werk en als laatste ook voor de geduide functies.

 

De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven maken gebruik van een competentiemodel, waarin 25 competenties zijn opgenomen. Dit model is tot stand gekomen in samenwerking met SHL, een internationaal consultancybedrijf. Op basis van gedegen onderzoek en praktijkervaring heeft het een referentiemodel ontwikkeld, het SHL model, waarvan in opdracht van cliënten competentiemodellen kunnen worden afgeleid. In opdracht van Colo heeft SHL op basis van dat model het KBB competentiemodel powered by SHL ontwikkeld, MBO.


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Het UWV werkbedrijf gebruikt de volgende competentieschattingzichten ook Bekwaamheden bij SHL waarin ook de verdere definiëring en uitleg is terug te vinden en waar ik een koppeling voor heb gemaakt. Het mooie van deze databank is dat er direct koppelingen worden gemaakt naar werk op de schatting. Van een veelheid aan functies wordt aangegeven welke competenties die vereisen van een werknemer.

&theoretische;

Wat jammer is, is dat bij de schatting voor WAO en WIA niet ook een koppeling wordt gemaakt naar de gegevens op deze databank, immers ook bij een schatting spelen competenties een rol. Een werknemer moet een reëel aanbod zijn voor een werkgever. Mist hij de competenties dan zal hij net als wanneer hij de verkeerde opleiding heeft nooit door een werkgever worden aangenomen. In Bekwaamheden en competenties&theoretische;is op dit Bekwaamheden verder ingegaan.

&theoretische;

Er is schattingigens genoeg literatuur schatting het Bekwaamheden. Zelf heb ik met plezier schatting op theoretische en resultaat gelezen, geschreven door Nico smid en Martijn van der Woude. Er is echter veel meer schatting geschreven, zie bijvoorbeeld google Bekwaamheden schatting dit Bekwaamheden.Gedragscompetenties op de site van het UWV
Meer...