Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Gedragscompetenties


Het MBO onderwijs is competentiegericht geworden. Werkgevers selecteren bij sollicitaties meer en meer op basis van geconstateerde competenties bij hun sollicitanten. Ook het UWV werkbedrijf maakt bij bemiddeling gebruik van onderzoeken naar competenties. Zie hun competentieatlas. Onder arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen zijn competenties zelden onderwerp van onderzoek of overleg. Als er beperkingen zijn geconstateerd wat betreft persoonlijk en sociaal functioneren is het echter onvermijdelijk te bezien wat voor consequenties dat heeft voor de competenties van werknemer en daaruit voortvloeiend voor de passendheid van eigen en ander werk en als laatste ook voor de geduide functies.

 

De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven maken gebruik van een competentiemodel, waarin 25 competenties zijn opgenomen. Dit model is tot stand gekomen in samenwerking met SHL, een internationaal consultancybedrijf. Op basis van gedegen onderzoek en praktijkervaring heeft het een referentiemodel ontwikkeld, het SHL model, waarvan in opdracht van cliënten competentiemodellen kunnen worden afgeleid. In opdracht van Colo heeft SHL op basis van dat model het KBB competentiemodel powered by SHL ontwikkeld, MBO.

Het UWV werkbedrijf gebruikt de volgende competentieoverzichten ook powered bij SHL waarin ook de verdere definiëring en uitleg is terug te vinden en waar ik een koppeling voor heb gemaakt. Het mooie van deze databank is dat er direct koppelingen worden gemaakt naar werk op de arbeidsmarkt. Van een veelheid aan functies wordt aangegeven welke competenties die vereisen van een werknemer.

 

Wat jammer is, is dat bij de functieduiding voor WAO en WIA niet ook een koppeling wordt gemaakt naar de gegevens op deze databank, immers ook bij een functieduiding spelen competenties een rol. Een werknemer moet een reëel aanbod zijn voor een werkgever. Mist hij de competenties dan zal hij net als wanneer hij de verkeerde opleiding heeft nooit door een werkgever worden aangenomen. In Bekwaamheden en competenties is op dit onderwerp verder ingegaan.

 

Er is overigens genoeg literatuur over het onderwerp. Zelf heb ik met plezier coachen op gedrag en resultaat gelezen, geschreven door Nico smid en Martijn van der Woude. Er is echter veel meer over geschreven, zie bijvoorbeeld google books over dit onderwerp.


Gedragscompetenties op de site van het UWV
Meer...

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()