Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Statische en dynamische handelingen


Statische en dynamische handelingen

Knielen, hurken, kniebelastende handelingen
Reiken en bovenhands werken
Computergebruik
Buigen
Torderen
Het hoofd fixeren en draaien
(Geen titel)


Knielen, hurken, kniebelastende handelingenLees verder...

  index

Reiken en bovenhands werken


Let op;

Mensen met beperkingen aan het bewegingsapparaat zijn bijna altijd beperkt wat betreft reiken. Alle gewrichten en spieren zijn immers in meerdere of mindere mate bij reiken betrokken. In lichamelijk belastend werk komt reiken altijd voor. Bij productiewerk zelfs veelvuldig. De reikbelasting beperken heeft derhalve vaak grote consequenties voor de geschiktheid voor arbeid en vergt daarom een genuanceerde benadering en zo mogelijk overleg met de werkgever en arbeidsdeskundige bij re-integratie. Bij repetitief werk komt reiken meestal voor. Dit onderdeel dient derhalve ook ingevuld te worden. Indien de beperkingen ten aanzien van reiken voortkomen uit beperkingen aan de onderste extremiteiten, is het zinvol aan te geven onder welke condities zittend reiken beperkt is.

 

Zie ook; Repetitief werk en Computergebruik


Lees verder...

  index

Computergebruik


Let op;

De arbo-wetgeving stelt standaard voorwaarden aan langdurig computer gebruik wat betreft bijvoorbeeld werkplekinrichting en onderbrekingen. Als die voor de werknemer voldoende zijn om met zijn medische problemen te werken, is er geen reden beperkingen aan te nemen.

 

Zie voor dit onderwerp bijvoorbeeld ook het onderdeel Zien, Het hoofd fixeren en draaien, Reiken en bovenhands werken, Buigen, Zitten, etc


Lees verder...

  index

BuigenLees verder...

  index

Torderen


Let op;

Torderen is een dynamische beweging, getordeerd actief zijn een statische. Ze worden hier uit praktische overwegingen samengevoegd omdat een beperkte dynamische belasting altijd samengaat met beperkingen op het statische deel. Statisch torderen komt in het dagelijks leven niet zoveel voor. Ook in werk kan dat met het verplaatsen van de voeten of het gebruik van een draaistoel voorkomen worden. Vanwege de zware belasting zullen werkgevers wanneer dat kan de werknemer daartoe in de gelegenheid stellen en ook moeten stellen. Van belang hierbij vanuit arbeidskundige oogpunt is de ruimte voor het voetenwerk. Statisch torderen komt wel regelmatig voor bij bijvoorbeeld bouwvakkers, zeker als zij onderhoudswerk doen op slecht bereikbare plaatsen.


Lees verder...

  index

Het hoofd fixeren en draaienLees verder...

  index

(Geen titel)Lees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()