Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Classificatie, naslag, literatuur


ICF, ICD, WAI, ISC, DSM

* WAI, Work Ability Index
Een Fins instrument gebaseerd op de eigen inschatting van het werkvermogen door medewerkers. een vragenlijst die het werkvermogen meet, de mate waarin een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is zijn of haar werk uit te voeren.
WAI

* ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
10th Revision, Version for 2007
Lijst met ziekten, classificatie
ICD

* ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health’
World Health Organization 2001
In aanvulling op de Internationale Classificatie van Ziekten (ICD) worden in de ICF
naast gezondheidscomponenten ook een aantal met de gezondheid
samenhangende componenten, zoals bijvoorbeeld op het gebied van werk en
onderwijs, gedefinieerd.
ICF

* ISC, Internationale Statistische Classificatie van Ziekten en met Gezondheid verband houdende Problemen deel 1-4,
voor regelmatig gebruik is een abonnement nodig.
Meer...

Rapporten belasting belastbaarheid

* Nationaal kompas volksgezondheid RIVM
Belasting-belastbaarheidsmodel
Arbeid, de determinant, gezondheidsgevolgen en oorzaken
RIVM
Meer...

Woordenlijsten

Medische woordenlijst voor leken op Ziekenhuis.nl
medisch-engels-nederlands
Lijst

Meer...

ziektebeelden, diagnose etc.
Toegankelijke lijsten en literatuur op het net.

ALGEMEEN

Ziektebeelden Index
ziekenhuis.nl
Index

Diagnose en Therapie 2009, door J.H. Glerum
Google books

UMC st Radboud Nijmegen
Ziektebeelden

Lijst ziektebeelden van de Isla klinieken
Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten
Diagnostisch vademecum; Ziektebeelden/-verwekkers
ISLA

Diagnostiek van alledaagse klachten
door T.O.H. de Jongh
Google books

Algemene ziekteleer
door Jan Vandewynckele
Meer... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()