Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

In uren per dag


Let op;

De urenbeperking wordt door bedrijfsartsen veel gebruikt. Het levert nogal eens praktische problemen en geërgerde werkgevers op en vraagt daarom een genuanceerde aanpak. Er worden daarom vele keuzemogelijkheden voorgelegd. Zie ook Passende arbeid; de urenbeperking

 

Een urenbeperking komt pas aan de orde nadat alle andere beperkingen zijn vastgelegd. Werk dat bij de vastgelegde lichamelijke en psychische belastbaarheid past kent in principe geen urenbeperking tenzij er specifieke medische redenen zijn (vaak energetische beperkingen), er sprake is van beperkte beschikbaarheid of er preventieve argumenten zijn. Bedenk dat een timmerman met lichte rugklachten meestal meer heeft aan een extra pauze of lichter werk dan aan een werkdag die eindigt om 14.00 uur. Dat is vaak niet alleen beter voor zijn lichaam, maar ook praktischer waardoor werkgevers veel coöperatiever zijn.

 

Als er sprake is van een urenbeperking om de re-integratie beter te laten verlopen dient de urenbeperking in overleg met de arbeidsdeskundige te worden vastgesteld. Er zijn immers meer factoren die dan meespelen zoals de zwaarte van hetwerk en de mogelijkheden bij de werkgever. Een standaard opbouw van 4 uur naar 6 uur naar 8 uur werkt vaak contraproductief. Indien de urenbeperking alleen vanwege preventieve argumenten aan de orde is, dient dat apart te worden vermeld onder het kopje opbouw i.v.m. re-integratie.

 

Er is een LISV standaard verminderde arbeidsduur. Gecomprimeerd staat hij oook op deze site, zie LISV Standaard verminderde arbeidsduur, snel-zoek-versie

De volgende onderdelen voorleggen


Naam van betrokkene


Geslacht
Man
Vrouw

Onderdelen
Reden van de urenbeperking
Urenbelasting per dag
Belasting per week
Rusttijden
Overwerk, excessief arbeidspatroon
Verdeling over de dag
Verdeling over de week
Werktijden deeltijdwerk
Werktijden deeltijdwerk
Nacht- en avonddienst
Ploegendienst
Oplossingen/belemmeringen/ opmerkingen
Opbouw i.v.m. re-integratie

    


 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()