Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; de privacy van de werknemer


Als eerste een verwijzing naar het hoofdstuk gegevens uitwisseling. Dat het UWV ook medische gegevens in handen heeft en produceert, betekent niet dat de werkgever over die gegevens kan beschikken. Het is een kwestie van goed balanceren en een werkbare situatie creëren aan de ene kant en het beschermen van de privacy van de werknemer aan de andere. Daarbij kunnen de bedrijfsarts en advocaat in oplossende zin iets bijdragen.

 

Bedacht moet worden dat de werknemer mag weigeren mee te werken aan het Deskundigenoordeel en ook voorwaarden stellen aan zijn medewerking. Als re-integratie een rol gaat spelen heeft het oordeel van het UWV alleen zin als de werkgever behalve het oordeel geschikt of niet geschikt, ook het oordeel over de beperkingen krijgt voorgelegd. Zonder dat oordeel is het moeilijk een constructieve oplossing te vinden.

De bescherming van de medische gegevens is een complex geheel. Het voert hier vooralsnog te ver er op in te gaan. Op termijn zal er op de website mogelijk aandacht aan worden besteed. Voor geïnteresseerden verwijs ik naar het boek en artikel met relevante informatie dat onderaan is vermeld.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

          
   
EINDE IN INIT_NORMAL()