Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Ziek door orgaandonatie of cosmetische operatie; loon?


De hoofdregel is dat als de werknemer wegens ziekte verhinderd is het werk te verrichten, er recht op loon bestaat. Of het nu een griep is of een neuscorrectie, een blindedarm operatie of borstvergroting, de werknemer die ten gevolge van de beperkingen die een medische oorzaak hebben, niet kan werken, is arbeidsongeschikt tengevolge van die ziekte. Dat is anders wanneer hij de ziekte met opzet,-met het oogmerk arbeidsongeschikt te worden- heeft veroorzaakt.

Bij sterilisatie kan niet gesteld worden dat de werknemer het oogmerk had arbeidsongeschikt te worden. De vraag of de loonkosten gedurende de afwezigheid voor een zelf gekozen behandeling wel voor rekening van de werkgever moet komen is niet relevant nu de wet geen ruimte laat om behoudens opzettelijk veroorzaakte arbeidsongeschiktheid onderscheid te maken naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid.

 

In de CAO kan dat onderscheid wel gemaakt worden. Als de werkgever zich heeft verplicht meer te betalen dan het in de wet bepaalde minimum, kan er voor de aanvulling een andere regeling gelden.

In de CAO kunnen restricties zijn opgenomen die niet in het Burgerlijk Wetboek staan. Het is zinvol te bezien of de CAO ruimere regels kent om de aanvulling te weigeren wanneer de werknemer zonder opzet heeft bijgedragen aan het ontstaan van arbeidsongeschiktheid.

 

Een sterilisatie is ook zo’n medische ingreep met een volledig privé belang. Voor arbeidsongeschiktheid vanwege deze ingreep geldt net als bij laserbehandelingen aan ogen en andere niet medisch noodzakelijke operaties met een schoonheids- of gemaksdoel, geldt steeds dat de oorzaak irrelevant is.

 

Bij orgaandonatie is dat ook aan de orde, echter er bestaat bij ongeschiktheid om te werken wegens de medische behandeling en het herstel, recht op loon. Hier schiet de wetgever te hulp. De werknemer heeft op grond van artikel 29 lid 2 sub e van de Ziektewet recht op een uitkering ingevolge die wet. De hoogte is 100% van het (dag)loon De werkgever kan het loon op grond van artikel 7:629 lid 5 verminderen met de uitkering. Dat betekent meestal dat er geen loon uitbetaald hoeft te worden

 

Het vraagstuk wie de loonkosten betaald tijdens en vlak na schoonheidsoperaties is met de wet in de hand eenvoudig opgelost, dat is de werkgever. Deze soms onredelijke uitkomst, of uit de behoefte de operatie voor zichzelf te houden, zijn voor werknemers wel aanleiding vakantiedagen op te nemen. Als er echter complicaties zijn is het de werkgever die voor de bijkomende verzuimkosten van de schoonheid betaald zo bleek uit een in het kader genoemde uitspraak. Een werkneemster die tijdens een periode van onbetaald verlof meedeed aan het Tv-programma make me beautiful en zich heeft laten opereren, heeft recht op loon nadat de 6 weken opgenomen verlof verstreken zijn en ze door medische complicaties niet kon werken. Weigeren omdat de werknemer de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt bleek niet haalbaar omdat de werkneemster de complicaties niet kon hebben voorzien en zeker niet opzettelijk heeft veroorzaakt.

 

Over dit onderwerp is het nodige gepubliceerd, zie het kader. Het onderwerp is nog erg in beweging. De financiële belangen van de werkgever tegenover de persoonlijke door privacy omgeven belangen van de werknemer zullen zich de komende jaren in de rechtszaal aandienen. Daarbij zal zeker ook een rol spelen dat het doel van de ingrepen van schoonheidsoperaties steeds meer verschuift van praktische en/of helder verwoorde eindresultaten naar moeilijk te definiëren schoonheidsidealen. Een ingreep van een plastisch chirurg in een aangetast gelaat of te ver gezakte oogleden zijn wat anders dan een borstvergroting, doch mijn perceptie is geheel anders dan die van u, en mijn beroepsmatige werkzaamheden anders dan die van een pr medewerker, het lijkt me onmogelijk een grens te trekken. Toch zullen werkgevers daarom vragen.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De WGBH/CZ en de spagaat van het sollicitatiegesprek door K.M.C. Stalenhoef ArbeidsRecht 2009/11
Op internet

taai ongerief: de verzwijging van medische beperkingen Mr. D.J.B. Wolff Sociaal Recht 2004/71
te bestellen via recht.nl
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Geen loon; een greep uit de jurisprudentie

          

JAR, jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
2005/226
2005/227
1999/199
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()