Zoeken naar
 
 
 

Re-integratie-instrumenten; een greep uit de jurisprudentie


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke...
Meer...


o.a. jobcoach tijdens arbeidsongeschiktheid LJN AL1351 2011

Re-integratie — voorzieningen — persoonlijke ondersteuning — jobcoach — begeleidingsactiviteiten — ziekte
Minder...


hoortoestellen specifieke situatieLJN BV2335 2012

Nu betrokkene gemotiveerd heeft aangegeven dat twee Belcanto Comfort Plus hoortoestellen in zijn specifieke situatie noodzakelijk zijn, kan (het Uwv) niet zonder nadere motivering volstaan met de toekenning...
Meer...


traplift voor toiletgangLJN BV2279 2012

Kennelijk onredelijk ontslag. Werkneemster, eiseres, is als caissière werkzaam geweest bij werkgever, gedaagde. Zij is om medische redenen niet in staat om het toilet en de kantine in het filiaal...
Meer...


HoortoestellenLJN BI1281 2009

Ingevolge artikel 35, eerste lid, van de WIA, kan UWV, voor zover hier van belang, aan de persoon met een naar het oordeel van UWV structurele functionele beperking, en die arbeid in dienstbetrekking...
Meer...


DoventolkLJN BH6366 2009

In het uitsluitend binnen de organisatie van UWV bekendgemaakte Handboek is neergelegd dat de zogenaamde hardheidsclausule van artikel 7, tweede lid, van het Re-integratiebesluit bijvoorbeeld kan worden...
Meer...


stottertherapieLJN BI4142 2009

Werknemer heeft in beroep, zakelijk samengevat, aangevoerd dat een stotteraar de woorden eerst ziet verschijnen en dan begint de angst voor het uitspreken ervan. De SpeechEasy helpt om langzamer...
Meer...


job coach is voldoende ondersteuningLJN BI2795 2009

De behandelend psychiater van de TBS-kliniek, heeft in een brief van 25 oktober 2005 geschreven dat X inmiddels buiten de kliniek woont en dat hij wordt begeleid door de reclassering en de Stichting...
Meer...


DoventolkLJN AZ4642 2006

Ingevolge artikel 35, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) - voor zover in dit geding van belang - kan het UWV aan de persoon met een naar het oordeel van het...
Meer...


Vervoersvoorziening voor werk/opleidingLJN BD2894 2008

Ingevolge artikel 35, eerste en tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: Wet WIA), kan UWV aan de persoon met een naar het oordeel van het UWV structurele...
Meer...
 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()