Zoeken naar
 
 
 

Reiken en bovenhands werken


Let op;

Mensen met beperkingen aan het bewegingsapparaat zijn bijna altijd beperkt wat betreft reiken. Alle gewrichten en spieren zijn immers in meerdere of mindere mate bij reiken betrokken. In lichamelijk belastend werk komt reiken altijd voor. Bij productiewerk zelfs veelvuldig. De reikbelasting beperken heeft derhalve vaak grote consequenties voor de geschiktheid voor arbeid en vergt daarom een genuanceerde benadering en zo mogelijk overleg met de werkgever en arbeidsdeskundige bij re-integratie. Bij repetitief werk komt reiken meestal voor. Dit onderdeel dient derhalve ook ingevuld te worden. Indien de beperkingen ten aanzien van reiken voortkomen uit beperkingen aan de onderste extremiteiten, is het zinvol aan te geven onder welke condities zittend reiken beperkt is.

 

Zie ook; Repetitief werk en Computergebruik

     

De volgende onderdelen voorleggen


U heeft geen toegang tot deze checklist. Wilt u toegang tot de checklisten op deze site?
Word dan nu lid van deze site.

Naam van betrokkene


Geslacht
Man
Vrouw

Onderdelen
Hoe/waar beperkt
afstand onbelast reiken
onbelast (tot 500 gr) reiken, frequentie/duur
afstand belast reiken
frequentie en duur belast reiken
Boven schouderhoogte reiken
Boven schouderhoogte werken
Combinatiebelasting reiken-torderen
Combinatiebelasting buigen - reiken
Oplossingen/voorwaarden