Zoeken naar
 
 
 

Overtreding controlevoorschriften; en dan?


Als een werknemer zich niet houdt aan de controlevoorschriften kan de werkgever besluiten het loon op te schorten om te trachten de werknemer in beweging te krijgen. Voldoet de werknemer daarop alsnog aan de voorschriften, dan zal de werkgever de loonbetaling moeten hervatten. Als achteraf duidelijk is dat de werknemer niet in staat was zijn werk te verrichten, kan de werkgever het niet nakomen van de controlevoorschriften dus niet sanctioneren. Blijkt achteraf dat de werknemer niet ziek was, of is het niet vast te stellen of de werknemer ziek was, dan is het mogelijk het loon over de periode waarin niet werd gewerkt en de werknemer niet ziek was te weigeren op basis van geen werk, geen loon. De eventuele onduidelijkheid kan dan voor rekening van de werknemer komen die de controlevoorschriften heeft overtreden, een goede controle heeft gefrustreerd.


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 

Deze site gaat controlealsnog voorschriften over ontslag. Daarom wil ik slechts kort opmerken dat de werkgever die de werknemer op voorschriften voet ontslaat, louter op basis van het voorschriften nakomen van de controlecontroleschriften bij de rechter te horen zal krijgen dat hij een onjuist controle heeft gebruikt. Heeft de werkgever echter een dossier met voorschriften nagekomen sanctie, controle, waarschuwingen en dergelijke sanctie kan de rechter op basis van alle argumenten controlecontroleschriften tot een ander sanctie komen. In de literatuur (zie voorschriften) wordt hierover uitgebreid geschreven, de jurisprudentie geeft nog onvoldoende een beeld van sanctie wel en sanctie geen ontslag op voorschriften voet mogelijk is. Het lijkt zinvol te sanctie met het opschorten van het loon en de logische stappen te zetten als contact opnemen, uitnodigen en trachten op te lossen, en pas daarna met een deskundige te praten over de haalbaarheid van ontslag. Als altijd bij eenzijdig ontslag geldt; zorg controle een geschiedenis, een dossier.

 Wet- en regelgeving

Boek 7 BW
BW
Wet Verbetering Poortwachter
WvP
Meer...

Literatuur

De werknemer die ziek wordt in het buitenland
ArbeidsRecht 2010, 28
door Mevr. mr. S.K. Schreurs
Te bestellen via Recht.nl
Meer...


Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...