Zoeken naar
 
 
 

Medische behandeling en doktersbezoek: ziek?


Doktersbezoek maakt een werknemer niet ziek. Was de werknemer voordat hij naar de dokter ging en ook erna in staat de bedongen arbeid te verrichten, dan was hij ook niet arbeidsongeschikt toen hij bij de dokter was. Wordt de werknemer opgenomen in een ziekenhuis voor onderzoek of observatie, dan is hij eigenlijk alleen arbeidsongeschikt als er een ziekte of gebrek is vastgesteld. Zou het onderzoek uitwijzen dat de werknemer niets aantoonbaars mankeert, dan zou gesteld kunnen worden dat de werknemer niet arbeidsongeschikt was. De meeste bedrijfsartsen en arbodiensten zullen niet zover gaan en de werknemer arbeidsongeschikt verklaren wanneer hij een kijkoperatie ondergaat, ook als die uitwijst dat er geen afwijkingen te vinden zijn.

 

De werknemer moet in de gelegenheid gesteld worden om naar de dokter te gaan. Van hem kan

echter verwacht worden dat hij dat in zijn eigen tijd/buiten werktijd doet. Alleen als dat echt niet anders kan, kan hij zijn werk voor doktersbezoek verzuimen. Hij is dan niet arbeidsongeschikt ten gevolge van ziekte.

 

De wetgever heeft werkgever en werknemer veel ruimte gegeven de zaken onderling te regelen. In veel bedrijfstakken is de verlofregeling voor bezoek aan de dokter, fysiotherapeut, tandarts, verloskundige e.d. geregeld in de CAO. Of de werknemer recht heeft op loon tijdens de onvermijdelijke verlofuren, de tijd op andere momenten moet inhalen of bijvoorbeeld vakantie uren moet inleveren, is per bedrijf of bedrijfstak dus verschillend.

 

Het onderwerp lijkt niet zo complex maar kan het wel worden. De vraag of van een nierdialyse patiënt bijvoorbeeld gevraagd kan worden tijdens de avond of nachtelijke uren in het ziekenhuis te spoelen is niet zonder veel tegenvragen te beantwoorden, en wordt het antwoord anders wanneer hij dat zonder medische begeleiding thuis kan doen als hij slaapt, maar de voorkeur geeft aan spoelen overdag, of wanneer hij een deeltijdwerker is? Het antwoord zal binnen de grenzen van de wet en vooral met behulp van goed werkgeverschap en werknemerschap opgelost moeten worden. Het zal duidelijk zijn dat ook de bedrijfsarts wat lastige vragen moet beantwoorden.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Praktijkgids ziekte en re-integratie 2008 kluwer
google books

Meer...

Jurisprudentie op deze site
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()