Zoeken naar
 
 
 

Standaarden, protocollen; een greep uit de jurisprudentie


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke...
Meer...


Niet volgen van het beoordelingskader UWVLJN BK7027 2010

De Raad heeft in zijn uitspraak van 4 februari 2009, LJN BH1896, geoordeeld dat blijkens de wetsgeschiedenis de verzekeringsarts zich een oordeel dient te vormen over de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid...
Meer...


OnderzoeksmethodeLJN BM3426 2010

Naar aanleiding van de principiële gronden over de onderzoeksmethode, die werknemer in hoger beroep heeft aangevoerd, overweegt de Raad het volgende. In de verwijzingen naar de overgelegde wetenschappelijke...
Meer...


Whiplashwww.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BM6675

Niet meer ongeschikt voor "haar" arbeid. De Raad oordeelt dat het verzekeringsgeneeskundige onderzoek zorgvuldig tot stand is gekomen. Temeer nu uit het huisartsenjournaal ten tijde hier in geding...
Meer...


CVS Chronisch VermoeidheidssyndroomLJN BL8110 2010

De Raad verenigt zich met het oordeel van de rechtbank aangaande de medische grondslag en onderschrijft de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen. De Raad merkt voorts op dat, zo het Verzekeringsgeneeskundig...
Meer...


UrenbeperkingLJN BL8097 20

De Raad is van oordeel dat, nu de bezwaarverzekeringsarts zich nadrukkelijk heeft afgevraagd of een medische urenbeperking noodzakelijk was en daarbij de in de Standaard Verminderde Arbeidsduur genoemde...
Meer...


Standaard verminderde arbeidsduurLJN BJ1982 2009

Het standpunt van werknemer dat er gelet op de Standaard verminderde arbeidsduur vanwege zijn energetische...
Meer...


Werken volgens het protocolLJN BJ7873 2009

Herziening WAO-uitkering. Regeling Verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten. Protocol is hulpmiddel bij de verzekeringsgeneeskundige beoordeling. Protocol is geen "checklist"....
Meer...



 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()