Zoeken naar
 
 
 

Poortwachter


Rapporten over (de Wet Verbetering) Poortwachter
* Deel II – Vangnetters en profil
Vergelijking tussen vangnetgroepen en werknemers, tien maanden na ziekmelding
door Schrijvershof, Philip de Jong, Veerman
Astri

* TNO Kwaliteit van Leven
Het regionale domein en het functioneren van poortwachtercentra
TNO

* Astri; evaluatie
Onderzoek evaluatie wet verbetering poortwachter
Astri rapport maart 2006 in opdracht van het ministerie SZW;
door Reijenga, Veerman en van den Berg
Astri

* Inspectie Werk en Inkomen
Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht
Verkennende studie V09/06, januari 2009
IWI

De meeste rapporten over dit onderwerp dateren van 2006 en zijn niet toegevoegd. Is er iemand die recente rapporten kent die op internet beschikbaar zijn??
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()