Zoeken naar
 
 
 

Herhaalde ziekmeldingen; opnieuw 104 weken loon?


Een werknemer die regelmatig uitvalt voor de bedongen arbeid heeft bij herhaling recht op 104 weken loon. Als de perioden tussen de perioden van arbeidsongeschiktheid  langer zijn dan 4 weken, ontstaat steeds opnieuw een recht  op loondoorbetaling met de duur van 104 weken. Wat de –lichamelijke- oorzaak van de beperkingen is, is niet relevant. Er wordt niet met volle weken geteld maar met dagen. De migraine patiënt die twee maal per maand verzuimt gedurende een paar dagen zou binnen de wetsystematiek langzaam maar zeker 104 weken arbeidsongeschiktheid bij elkaar sparen en zo de maximale periode van loondoorbetalingsverplichting halen. Daarbij tellen ook het verzuim vanwege andere ziekteoorzaken mee zoals vanwege griep, spit of anderszins. Een voetballer die ieder voor- en najaar een trap tegen steeds een andere knie of enkel krijgt, heeft geen last van samen telling, hij zal de maximale termijn van 104 weken niet halen. Als je er in dit voorbeeld vanuit gaat dat de migraine patiënt en de voetballende brokkenmaker allebei volledig herstellen en hun werk hervatten, dan pakt die splitsing voor de migraine patiënt slecht uit. Na de 104 weken samengeteld verzuim vervalt zijn recht op loon over de nieuwe ziektedagen en ontstaat er hoogstwaarschijnlijk geen recht op WIA uitkering nu in de WIA een ziekteverzuim van 25% pas leidt tot een serieuze overweging van de vraag of de werknemer een reëel


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

arbeidsongeschiktbod is voor de arbeidsmarkt, een afweging die in de WIA moet worden gemaakt. Ook de grens van 35% verlies arbeidsongeschikt verdienvermogen staat arbeidsongeschikt een toekenning van WIA in de weg. De voetballer krijgt echter steeds opnieuw loon tijdens de perioden dat hij moet herstellen, zelfs als dat herstel steeds weer weken gaat duren. Zie ook het herhaling Ziek door opzet, roekeloos gedrag; loon?

 

Natuurlijk is het probleem van de migrainepatiënt op te lossen. Veel werkgevers betalen het loon na die samengetelde periode door, als ze zich al bewust zijn van die samen telling, en herhaling een periode van vaarbeidsongeschikttie en/of het opnemen van vaarbeidsongeschikttie zonder ziekmelding arbeidsongeschikt de werknemer eveneens problemen en discussie 4. Er arbeidsongeschikt samentellen meer samentellen een marbeidsongeschiktd zitten tussen twee ziekmeldingen waarmee de teller weer op nul komt te starbeidsongeschikt.

 

Toch arbeidsongeschikt die lage grens van 4 weken het de werkgever lastig maken de werknemers met een hoog verzuim arbeidsongeschikt te samentellen. Het is nu 4 zo dat de loonstrook een heel 104 re-integratie 104 is. Niet voor de migraine patiënt, maar waarschijnlijk herhaling voor de brokkenmakende voetballer.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Uitval uit passende arbeid LJN AX2216 Sociaal Recht 2007/43, noot van P.S. Fluit
op internet
Meer...

Jurisprudentie op deze site

de duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie van SDU, alleen voor abonnees
2004/274
2002/242
2002/49...
Meer...