Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

ADV-dagen bij arbeidsongeschiktheid; vervallen?


Door arbeidsongeschiktheid niet genoten adv-uren vervallen meestal. Ze worden vaak toegerekend aan een bepaalde periode en als die is verstreken bestaat er geen recht meer op ADV. Dat lijkt ook logisch nu ADV een verschuiving is van de arbeidsduur en als doel had meer werkgelegenheid te creëren. ADV was niet bedoelt als vergoeding aan de werknemer.

 

In het BW is er niets over geregeld. In de arbeidsovereenkomst, een collectieve regeling bij de werkgever of de CAO is er vaak wel geregeld hoe de ADV-uren opgenomen dienen te worden. In die regelingen staat meestal wel hoe omgegaan wordt met ADV dagen tijdens arbeidsongeschiktheid.

 

Als de ADV-dagen niet opgenomen kunnen worden, door arbeidsongeschiktheid of anderszins

kan de werknemer geen vergoeding van de ADV dagen krijgen zoals dat wel het geval is bij vakantiedagen. De Hoge Raad is duidelijk, niet op basis van de wettelijke regeling, slechts relevant is wat partijen al dan niet in de CAO zijn overeengekomen.

 

Als een arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar wordt ontslagen, kan hij dus recht doen gelden op niet genoten vakantiedagen, zie het artikel en over Opbouw vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid; de regels en bijvoorbeeld Opnemen en verjaren van vakantiedagen, stuwmeer. De niet genoten ADV dagen zal hij niet vergoed krijgen tenzij dat met de werkgever uitdrukkelijk is overeengekomen, al dan niet middels de CAO.


Wet- en regelgeving
Minder...

Literatuur
Vakantierechten van zieke werknemers na Schultz-Hoff: wie betaalt de Europese rekening? TRA 2010, 22
te bestellen via recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Vakantiedagen, een greep uit de jurisprudentie

                

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()