Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; wie oordeelt, waarover


Een Deskundigenoordeel is eigenlijk niet meer dan de woorden behelzen, een oordeel van een deskundige.

In deze context gaat het oordeel over;

  • (on)geschiktheid tot werken,
  • de aanwezigheid van passend werk,
  • re-integratie inspanningen van de werkgever,
  • re-integratie inspanningen van de werknemer?

 

De deskundige is degene die dat oordeel adequaat kan vellen, dit kan zijn;

  • een verzekerings- of bedrijfsarts,
  • een arbeidsdeskundige,
  • een ergonoom,
  • een gespecialiseerde arts en
  • iedere andere professional die deskundigheid in huis heeft om de gestelde vraag te beantwoorden.

 

Wettelijk is niet geregeld welke deskundigheid, welke achtergrond, opleiding of ervaring een deskundige dient te hebben. Wanneer het UWV om een Deskundigenoordeel wordt gevraagd, is het vrij in de keuze van de in te schakelen beoordelaar. Het kan een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige zijn, doch ook een andere medewerker. Dat laatste zal niet vaak aan de orde zijn. Het beoordelen van de medische gegevens zal altijd door een arts moeten geschieden. Als er echter over de door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen geen verschil van mening bestaat, en het bijvoorbeeld gaat over de vraag hoe belastend het eigen werk is, hoeft een verzekeringsarts niet altijd bij de beoordeling betrokken te zijn.

 

De deskundiege/arts zal in de meeste gevallen een verzekeringsarts of bedrijfsarts zijn. Een behandelend arts kan iets zeggen over de kwaal, mogelijk ook over belemmeringen, maar dient zich te onthouden van een oordeel over de passendheid van werk.

 

Er is in artikel 7: 629a lid 3 BW geregeld dat de deskundige onpartijdig dient te zijn en naar beste weten het onderzoek dient te volbrengen. Die onpartijdigheid betekent bijvoorbeeld dat de deskundige niet op een andere manier bij de zaak betrokken mag zijn. Hebben ze eerder een advies gegeven over/aan werknemer of werkgever over re-integratie of andere zaken zoals WIA, dan zijn ze niet onpartijdig en kunnen ze niet als deskundige optreden. Werkgever en werknemer moeten daar attent op zijn. Soms is het zo dat een arbeidsdeskundige en verzekeringsarts een vaste regio heeft waarin ze opereren en dus vaker bij één en dezelfde werkgever komen. Dat komt nu niet zo vaak meer voor, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige zijn voor zowel werkgever als werknemer meestal onbekenden. Er is echter geen bezwaar tegen voordat de deskundige aan te slag gaat te vragen wie het onderzoek gaat doen om te controleren of die deskundige voldoende onafhankelijk is. Ook kunnen werkgever en werknemer bij hun aanvraag aangeven met welke verzekeringsarts en arbeidsdeskundige ze reeds contact hebben gehad en in het kader van de onafhankelijkheid van het onderzoek vragen die niet in te schakelen.

 

Rechters kijken kritisch naar het oordeel van deskundigen. Ze volgen hun oordelen niet voetstoots. Er is een uitspraak waarin de rechter meer waarde hecht aan het oordeel van een deskundige dan het oordeel van de bedrijfsarts omdat die eerste onafhankelijk is. Daarbij was van belang dat het oordeel uitgebreid gemotiveerd was. Het oordeel wordt echter ook wel gepasseerd met kritische noten aan het adres van het UWV ten aanzien van de omvang van het onderzoek, hoor en wederhoor, motivering of bijvoorbeeld over het contact met de bedrijfsarts. Ook het gedegen oordeel van een behandelend arts kan bij het oordeel van de rechter een rol spelen.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

reactie daarop van de minister
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

              

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
2007/29
2006/127
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()