Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; bij wie kan het worden aangevraagd?


Het UWV is in artikel 7:629a BW en 7:658b b van het Burgerlijk Wetboek (BW)

aangewezen als orgaan dat het Deskundigenoordeel moet geven. Daarop is een uitzondering. Bij CAO kan een andere deskundige worden aangewezen voor het geven van een Deskundigenoordeel. Of er CAO’s zijn waarin dat geregeld is, is mij niet bekend, ik heb er nog geen één gezien waarin dat was geregeld, maar er zijn veel CAO’ s. Er is vanwege de ontevredenheid over de wijze waarop het UWV zijn taak in deze uitvoert, en met name ook hun betwiste onafhankelijkheid, wel discussie over het neerleggen van deze taak bij een andere partij.

 

Bedacht moet worden dat een Deskundigenoordeel alleen noodzakelijk is als de werknemer  naar de rechter wil. Hebben werkgever en werknemer behoefte aan een onafhankelijk vakkundig en snel oordeel met advies over het vervolg, met de intentie aan beide kanten zich aan het oordeel/de gekozen oplossing te houden, dan kunnen ze ook een onafhankelijke arts, arbeidsdeskundige of mediator inhuren, of een combinatie/team van deze deskundigen. Voordeel is dat er dan ook voor de verdere afhandeling of voortgang een advies gevraagd kan worden. Het kan ruimte geven voor meer dan alleen het oordeel of iemand zijn werk kan doen en of de werkgever voldoende actief heeft gere-integreerd.

     

Deze oplossing is pragmatisch en kan alleen worden gekozen als beide partijen mee willen werken en er een goede deskundige wordt ingehuurd. Natuurlijk kost het inhuren van deskundigen meer geld dan de € 50,- die een Deskundigenoordeel bij het UWV kost. Als het probleem echter sneller en adequater wordt opgelost kan het ook de kosten van een zieke werknemer besparen.

 

Mocht het uiteindelijk mislukken en de rechter toch in beeld komen, dan staat het Deskundigenoordeel nog steeds open. Daarbij zal het UWV de rapportages van de ingeschakelde deskundigen en ook dat van een mediator in zijn oordeel kunnen betrekken. De rechter zal  er niet aan voorbijgaan. Voor de duidelijkheid merk ik op dat de rechter zal kijken naar het gehele proces dat voorafging aan de vordering, en dat de opstelling en inzet bij het oplossen van de problemen een grote rol speelt bij zijn oordeel.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

      
   
EINDE IN INIT_NORMAL()