Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; ook als de werkgever eigen risicodrager is?


Eigen risicodragers Ziektewet komen af en toe voor, bijvoorbeeld in de uitzendbranche. De werkgevers dragen zelf het risico voor de werknemers die vanuit hun dienstverbanden in de ZW terechtkomen (vangnetters) bijvoorbeeld;

  • als de dienstbetrekking is geëindigd, zoals na het verlopen van de einddatum,
  • wanneer binnen 8 dagen nadat de verzekering (bijvoorbeeld dienstbetrekking) is geëindigd er arbeidsongeschiktheid is ontstaan, artikel 46 ZW (nawerking),
  • bijzondere groepen werknemers, bijvoorbeeld thuiswerkers, artikel 4 en 5 ZW.

 

Een Deskundigenoordeel voor deze groep is mogelijk voor;

  • een oordeel over de passendheid van de arbeid,
  • een oordeel over de re-integratie inspanningen van de werkgever,

        

 

  • de mogelijkheid een verschil van mening voor te leggen over de re-integratie inspanningen van de werknemer staan niet in artikel 32 SUWI genoemd. Niet duidelijk is waarom niet, het lijkt geen logische keuze,
  • een verschil van mening over het eigen werk kan niet aan het UWV voorgelegd worden. Het UWV is daarbij al betrokken vanwege de ZW-rol. 

 

De werknemer of ex-werknemer van een eigen risicodragerWGA/WIA met een uitkering of de eigen risicodrager zelf kaneen Deskundigenoordeel aanvragen over de vraag of de werkgever voldoende en geschikte re-integratie inspanningen heeft verricht. Dat kan alleen als de eigen risicodrager geen besluit heeft afgegeven. Zie artikel 32 lid 4 SUWI.

 

Het aanvragen van een Deskundigenoordeel kan dus slechts met één vraag;

Heeft de werkgever (=eigenrisicodrager) genoeg gedaan om zijn werknemer te re-integreren?

Beiden partijen kunnen die vraag aan het UWV voorleggen.

 

Bedacht moet worden dat de eigen risicodrager (werkgever) een sanctie kan opleggen wanneer de werknemer onvoldoende meewerkt aan re-integratie, artikel 89, 28-30 WIA. Over het oplossen van een aan het bestaan van arbeidsongeschiktheid gerelateerd verschil van mening tussen een werknemer en een eigenrisicodrager zal in het hoofdstuk over eigen risicodragers, dat overigens nog geschreven moet worden, aandacht worden besteed.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

     
   
EINDE IN INIT_NORMAL()