Zoeken naar
 
 
 

Deskundigen oordeel; waarvoor bedoeld?


Als een werknemer en een werkgever van mening blijven verschillen over;

 • de geschiktheid van het eigen werk of
 • de geschiktheid van passend werk of
 • als er verschil van mening bestaat over het wederzijds voldoen aan de wettelijk voorgeschreven re-integratie verplichtingen,

dan kunnen ze een Deskundigenoordeel vragen.

 

Voor de volgende geschillen zou bijvoorbeeld een Deskundigenoordeel kunnen worden gevraagd;

Over de haalbaarheid van werk;

 • is het eigen werk gezien de medische beperkingen passend,
 • is het aangepaste werk passend,
 • is het aangeboden werk passend,
 • is het door de werknemer geclaimde werk passend?

 

Over de re-integratie inspanningen;

 • doet de werkgever voldoende om de werknemer te re-integreren,
 • werkt de werknemer voldoende aan re-integratie mee,
 • is er wel passend werk bij de werkgever,
 • zijn de re-integratie wensen van de werknemer wel realistisch,
 • is re-integratie bij een andere werkgever de enige mogelijkheid,
 • is de eis van de werknemer voor re-integratie inspanningen als opleiding, training etc. wel redelijk?

 

De lijst is niet limitatief!

 

Globaal is het Deskundigenoordeel derhalve bedoeld voor een breed scala aan geschillen over recht/plicht op loon of werk bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

 

Als je de literatuur en jurisprudentie leest zou je kunnen denken dat het Deskundigenoordeel alleen bedoeld is als voorportaal voor een arbeidsrechterlijke procedure over recht op loon of ontslagprocedures bij ziekte. Het geeft de rechter een onafhankelijk medisch oordeel in handen dat buiten zijn eigen deskundigheid gaat. Het uiteindelijke oordeel kan de werkgever of werknemer er natuurlijk ook van weerhouden naar de rechter te gaan.

 

De werkgever en werknemer vormen, indien de werknemer door ziekte beperkt is, samen met de arbodienst een oordeel over de passendheid van het eigen werk, aanpassingen van het eigen werk, ander werk bij de eigen werkgever of  elders op de arbeidsmarkt. Meestal verloopt het re-integratie traject goed en komen partijen er samen uit. Verschil van mening blijft natuurlijk mogelijk, dat hoeft niet meteen hoog op te lopen; de werknemer kan het niet eens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts over het aantal uren dat hij kan werken of vindt hem niet onafhankelijk, de werkgever meent dat de werknemer ander werk moet gaan doen omdat het eigen werk niet meer haalbaar is, de arbodienst wil de te hard van stapel lopende werknemer afremmen maar krijgt hem niet tot rede. Er zijn genoeg situaties waarin de re-integratie niet goed of snel genoeg verloopt. De eerste stap van werkgever en werknemer zou moeten zijn de arbodienst te vragen om te helpen het probleem op te lossen dan wel de belangen bij elkaar brengen. Zij kunnen ook besluiten een mediator of een andere deskundige in te schakelen om terugkeer naar werk te bevorderen. Het kan zijn dat na die bemiddeling er een geschilpunt overblijft. Alle partijen zijn van goede wil, geen rechter of vordering in beeld, ook dan is het Deskundigenoordeel bruikbaar.

 

Een Deskundigenoordeel wordt echter ook wel eens (erg makkelijk) gebruikt in situaties waarin de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts elkaar niet kunnen vinden aan tafel of wanneer de bedrijfsarts onvoldoende besluitvaardig of beslist optreedt. Het komt voor dat de verzekeringsarts van het UWV door een gebrek aan daadkracht bij de betrokken partijen de taak krijgt om het Salomons oordeel te vellen. Het oordeel kost niets en een buitenstaander krijgt de zwarte Piet toegespeeld. Of het voor de lange termijn helpt de verantwoordelijkheid te verleggen naar een externe partij kan ik niet beoordelen. Het antwoord zal mede afhangen van de wijze waarop het Deskundigenoordeel tot stand komt en of het door alle partijen acceptabel kan zijn.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

reactie daarop van de minister
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

            

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()