Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; wat zijn de kosten?


Het UWV kan voor het Deskundigenoordeel € 100,- in rekening brengen bij de werknemer en  400,- bij de werkgever (begin 2013).

Zie hiervoor onderstaande verwijzingen. Eigenrisicodragers betalen hetzelfde. Er was sprake van dat hen meer in rekening zou worden gebracht, doch dat lijkt nog niet te zijn geregeld.

         

 

 

Over de kosten van een Deskundigenoordeel dat via de CAO bij een andere uitvoerder is belegd is niets geregeld. Daarover zal in de CAO mogelijk iets geregeld zijn. Een oordeel van een gezamenlijk ingeschakelde andere onafhankelijke deskundige zal voor rekening van de aanvrager komen. In veel gevallen zal de werkgever de kosten dragen.

 

De verhoging van de vergoeding aan het UWV per januari 2013 zal gevolgen hebben voor het inschakelen van een deskundige door zowel werkgever als werknemer. Wat het gevolg zal zijn kan ik niet inschatten. wel hoop ik dat met name werkgevers meer gaan kiezen voor alternatieven.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

   

UWV site over de kosten
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()