Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; wat tips


Een Deskundigenoordeel wordt vaak omgeven door spanningen, emoties, belangentegenstellingen, financiële, zakelijke of persoonlijke belangen, en allerlei randverschijnselen. Het is goed de hoofdlijn vast te houden. Zonder de intentie te hebben compleet te zijn of de wijsheid in pacht te hebben, heb ik een rijtje met aandachtspunten opgesteld. Degene die er iets aan wil toevoegen is van harte welkom;

 

Tips voor de bedrijfsarts:

 • zorg voor een toegankelijk dossier,
 • zorg voor een rapportage,
 • maak inzichtelijk wat bij de oordeelsvorming is betrokken,
 • maak inzichtelijk hoe het oordeel is gevormd,
 • zorg voor nuance,
 • zorg voor helder taalgebruik,
 • laat u niet verleiden tot een competentiestrijd,
 • vraag bij de aanvraag al overleg met de verzekeringsarts,
 • verwoord daarbij waarom,
 • maak inzichtelijk hoe de verhouding werkgever en werknemer is,
 • geef rustig toe dat er moeilijke dilemma’s waren en hoe u die heeft opgelost,
 • bedenk dat een medisch oordeel nu eenmaal niet zo hard te maken is, gebruik dat in het voordeel
 • een zeer goed gemotiveerd en gedocumenteerd oordeel wordt niet makkelijk als fout weerlegd, ook niet als de verzekeringsarts er anders over denkt. hij moet dan immers het nodige in geschut brengen,
 • bij moeilijk objectiveerbare klachten is een zorgvuldige weging nog belangrijker,
 • verwijs zo mogelijk naar richtlijnen e.d.,
 • neem de tijd aan het begin, dat scheelt later veel tijd,
 • vraag de werkgever wat hij van het oordeel verwacht,
 • vraag de werknemer wat hij ervan verwacht,
 • bezie of het deskundigenoordeel die verwachtingen –voor één van hen- kan waarmaken,
 • gebruik het deskundigenoordeel niet te snel om het eigen oordeel te laten toetsen of om de zwarte piet door te schuiven,
 • leg het dossier een keer voor aan een collega of jurist als u niet zeker bent van uw zaak,
 • zorg dat u als dat iets kan toevoegen de kans krijgt de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV te spreken.

 

Elders op deze site schreef ik al het volgende;

Bij een Deskundigenoordeel heeft een gedocumenteerde, gemotiveerde en genuanceerde afweging en oordeelsvorming de meeste kans van slagen. Als de bedrijfsarts zijn oordeel goed motiveert, documenteert en de nuances goed heeft aangebracht, is er minder kans dat de verzekeringsarts van het UWV hem passeert, immers de verzekeringsarts is niet ingehuurd om andere nuances aan te brengen. Hij moet het oordeel op onjuistheden toetsen, en hoe onjuist kan een medisch goed onderbouwd oordeel nu eigenlijk zijn als je ervan uitgaat dat het hier niet gaat om de diagnose want die ligt er meestal al, en ook niet om het bepalen van de juiste behandeling. De complexiteit van het oordeel van de bedrijfsarts is anders, goed en fout is met veel mitsen en maren omgeven. Een goede motivering van een standpunt is moeilijk te weerleggen. Die wetenschap zouden bedrijfsartsen -wederom met de nodige nuances- kunnen gebruiken.

 

Tips voor de werkgever en werknemer;

 • zorg voor een compleet dossier,
 • ga na of de arbodienst een compleet dossier heeft aangeleverd,
 • ga na of u het daarmee eens bent,
 • zorg voor een zorgvuldige behandeling van de gegevens,
 • trek fouten/misvattingen vooraf recht,
 • zorg voor de regie door de casemanager of een ander,
 • laat de regie niet over aan de arbodienst, die is partij,
 • bedenk vooraf wat u wilt bereiken met het Deskundigenoordeel,
 • schat u in dat op het Deskundigenoordeel een procedure bij de rechter volgt, vraag dan vooraf een advocaat, jurist of iets dergelijks om uw dossier te bekijken,
 • vraag u vooraf af of het Deskundigenoordeel u kan opleveren wat u wil bereiken
 • bedenk dat er misschien ook andere oplossingen denkbaar zijn voor de problemen
 • bedenk vooraf wat u gaat doen als het Deskundigenoordeel niet oplevert wat u ervan verwacht
 • maak als dat kan/indien gewenst afspraken met de werknemer/werkgever over de gevolgen van de uitkomst van het Deskundigenoordeel
 • bedenk dat het Deskundigenoordeel officieel twee weken na aanvraag gegeven moet worden maar dat het meestal veel langer duurt voordat er een uitslag is, dat kan een kostenpost betekenen,
 • reken het UWV desnoods van tevoren voor wat het kost als het oordeel op zich laat wachten,
 • in die periode blijven werkgever en werknemer verplicht zich in te spannen voor werkhervatting of re-integratie,
 • zorg dat u als dat iets kan toevoegen de kans krijgt de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV te spreken.

Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

           
   
EINDE IN INIT_NORMAL()