Zoeken naar
 
 
 

Oneens met het deskundigenoordeel; wat nu


Er zijn weinig mogelijkheden op te komen tegen het handelen en het oordeel van het UWV. Zie de voorgaande vraag:Deskundigenoordeel; het UWV draalt; wat te doen?  Voor inhoudelijk bezwaar tegen de handelswijze van het UWV zijn dezelfde beperkte middelen beschikbaar.

 

Bedacht moet worden dat het oordeel niet bindend is, zie Een deskundigenoordeel is niet bindend; wat is de waarde?  . Beide partijen kunnen er dus omheen als zij zich er niet bij willen neerleggen. Ook een rechter hoeft het oordeel niet te volgen. Bezwaren tegen het Deskundigenoordeel kunnen dus steeds worden aangevoerd. De inhoudelijke 

benadering verdient de voorkeur wanneer het gaat om het inbrengen van het oordeel bij de (kanton)rechter, nu deze rechter evenmin aan het Deskundigenoordeel gebonden is en bereid blijkt te zijn het voor goed beargumenteerde ander oordeel, bijvoorbeeld van de behandelend arts, in te wisselen.

 

Soms is het handig die bezwaren direct na ontvangst van het oordeel gemotiveerd aan de werkgever of juist de werknemer kenbaar te maken. Dat schept duidelijkheid. Als de zaak uiteindelijk aan een rechter voorgelegd moet worden, zijn die bezwaren ook duidelijk.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

reactie daarop van de minister
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

    

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
2005/228
2000/163
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()